Čtvrtek 18. července 2024
ikona hodiny26. 10. 2020 10:58

Podnikatelé vyzvali ke změně přístupu za zanedbatelná porušení podmínek programu Antivirus

Antivirus B – změní vláda pravidla?

Hospodářská komora České republiky adresovala Ministerstvu práce a sociálních věcí osm námětů k prodloužení programu Antivirus B. Podnikatelé po ministerstvu práce mimo jiné požadují, aby v podmínkách čerpání podpory zrušilo zákaz výpovědi zaměstnanci, umožnilo čerpat prostředky také odštěpným závodům nebo aby upustilo od svého přepjatého formalismu při posuzování porušení podmínek programu, kvůli kterému musí podnikatelé státu vracet peníze vyplacené zaměstnancům, aniž by byla státu způsobena škoda.

Miroslav Diro Miroslav Diro autor

HK ČR

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Hospodářská komora posledně zmiňovaným námětem reaguje na případy, kdy stát po zaměstnavatelích vyžaduje vrácení všech prostředků v plné výši vyplacených v programu Antivirus kvůli formálním pochybením. Příkladem je, že zaměstnavatel odvody zaplatil až poté, co obdržel podporu od státu. Kdo ustanovení programu Antivirus přehlédl a odvody zaplatil později, byť jen o jeden den, musí teď již zaměstnancům vyplacené peníze poskytnuté ze státní pomoci vrátit zpět státu.

Podle Hospodářské komory by měl úřad práce a státní orgány navazující na vymáhání prostředků v prvé řadě zohlednit účel programu, kterým je udržení zaměstnanosti v podniku, nutné k tomu samozřejmě je, aby zaměstnavatel nezkrachoval jen kvůli formalismu úřadů. A to zejména v případech, kdy zaměstnavatel zjednal nápravu ještě před zjištěním kontrolních orgánů o takovém porušení podmínek programu.

Hospodářská komora také navrhuje, aby stát z podmínek nároku na čerpání pomoci vyškrtl zákaz výpovědi. Stát by tím podle Hospodářské komory mohl reagovat na zmrazený trh práce, kvůli čemuž nemůžou najít zaměstnance zaměstnavatelé, kteří pomoc od státu nečerpají a stěžují si na to, že pracovní místa jsou skrze program Antivirus udržována uměle. Zrušit zákaz výpovědi je podle Hospodářské komory kompromisem k uvolnění pracovního trhu, který umožní méně bolestný přechod zaměstnanců od jednoho zaměstnavatele k druhému.

V současnosti totiž platí, že pokud dají zaměstnanci výpověď, nemohou zaměstnavatelé čerpat žádný program, a ještě musí zaměstnanci hradit mzdové náklady za tři až 5 měsíců, tedy za výpovědní dobu a odstupné. Pokud ministerstvo návrhu Hospodářské komory vyhoví, bude nezbytné, aby úřady práce ve spolupráci s podniky obou skupin začaly co nejdříve domlouvat převody zaměstnanců mezi firmami a zajistily zaměstnancům, kteří jsou u původní firmy ještě na Antiviru, jejich přípravu na případné nové pozice v nových firmách.

V osmi námětech Komora doporučuje ministerstvu také odstranit diskriminační opatření z května 2020, které vyřadilo speciálně odštěpné závody z nároku na čerpání peněz na zaměstnance.

Hospodářská komora úředníky ministerstva upozornila, že zaměstnanci odštěpných závodů nejsou zaměstnanci druhé kategorie a mají mít stejný nárok na ochranu před ztrátou zaměstnání jako ostatní zaměstnanci. Ministerstvo k vyloučení zaměstnanců těchto podniků z programu Antivirus zřejmě přikročilo z toho důvodu, že je pro něj obtížné určit úhrn veřejné podpory poskytované podniku různými členskými státy. Podle Hospodářské komory to ale lze minimálně na úrovni zahraničních firem se sídlem v členském státě EU snadno řešit prohlášením zaměstnavatele.

Články autora Miroslav Diro

Nejnovější články

Aktuality
Strojírák letos ocení průmyslový design

„Cenou za průmyslový design chceme zvýšit povědomí o...

„Chceme také zmapovat úroveň průmyslového designu a motivovat...

Aktuality
Komora nesouhlasí s návrhem zákona o kybernetické bezpečnosti

Českým podnikatelům vadí zejména dopady zavedení prověřování bezpečnosti...

Hospodářská komora upozornila také na to, že vláda...

Expertní pohled
Letní výprodej koruny: Úrokový diferenciál opět ve hře

V podobném duchu zapůsobila na kurz koruny také...

V kombinaci s horší růstovou dynamikou jsme proto...

To samo o sobě není povzbudivá zpráva pro...

V souhrnu jsme lehce revidovali letošní výhled na...

Oproti současným úrovním vidíme prostor pro solidnější zisky...

Z pohledu ČNB zatím není slabší koruna důvodem...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Strojírák letos ocení průmyslový design

„Cenou za průmyslový design chceme zvýšit povědomí o...

„Chceme také zmapovat úroveň průmyslového designu a motivovat...

Aktuality
Komora nesouhlasí s návrhem zákona o kybernetické bezpečnosti

Českým podnikatelům vadí zejména dopady zavedení prověřování bezpečnosti...

Hospodářská komora upozornila také na to, že vláda...

Aktuality
Sponzoringový program pro místní komunity

Holcim Česko dlouhodobě přispívá do rozvoje svého okolí...

Uzávěrka přihlášek do programu je 1. září 2024,...