Úterý 20. února 2024
ikona hodiny26. 10. 2020 10:58

Podnikatelé vyzvali ke změně přístupu za zanedbatelná porušení podmínek programu Antivirus

Antivirus B – změní vláda pravidla?

Hospodářská komora České republiky adresovala Ministerstvu práce a sociálních věcí osm námětů k prodloužení programu Antivirus B. Podnikatelé po ministerstvu práce mimo jiné požadují, aby v podmínkách čerpání podpory zrušilo zákaz výpovědi zaměstnanci, umožnilo čerpat prostředky také odštěpným závodům nebo aby upustilo od svého přepjatého formalismu při posuzování porušení podmínek programu, kvůli kterému musí podnikatelé státu vracet peníze vyplacené zaměstnancům, aniž by byla státu způsobena škoda.

Miroslav Diro Miroslav Diro autor

HK ČR

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Hospodářská komora posledně zmiňovaným námětem reaguje na případy, kdy stát po zaměstnavatelích vyžaduje vrácení všech prostředků v plné výši vyplacených v programu Antivirus kvůli formálním pochybením. Příkladem je, že zaměstnavatel odvody zaplatil až poté, co obdržel podporu od státu. Kdo ustanovení programu Antivirus přehlédl a odvody zaplatil později, byť jen o jeden den, musí teď již zaměstnancům vyplacené peníze poskytnuté ze státní pomoci vrátit zpět státu.

Podle Hospodářské komory by měl úřad práce a státní orgány navazující na vymáhání prostředků v prvé řadě zohlednit účel programu, kterým je udržení zaměstnanosti v podniku, nutné k tomu samozřejmě je, aby zaměstnavatel nezkrachoval jen kvůli formalismu úřadů. A to zejména v případech, kdy zaměstnavatel zjednal nápravu ještě před zjištěním kontrolních orgánů o takovém porušení podmínek programu.

Hospodářská komora také navrhuje, aby stát z podmínek nároku na čerpání pomoci vyškrtl zákaz výpovědi. Stát by tím podle Hospodářské komory mohl reagovat na zmrazený trh práce, kvůli čemuž nemůžou najít zaměstnance zaměstnavatelé, kteří pomoc od státu nečerpají a stěžují si na to, že pracovní místa jsou skrze program Antivirus udržována uměle. Zrušit zákaz výpovědi je podle Hospodářské komory kompromisem k uvolnění pracovního trhu, který umožní méně bolestný přechod zaměstnanců od jednoho zaměstnavatele k druhému.

V současnosti totiž platí, že pokud dají zaměstnanci výpověď, nemohou zaměstnavatelé čerpat žádný program, a ještě musí zaměstnanci hradit mzdové náklady za tři až 5 měsíců, tedy za výpovědní dobu a odstupné. Pokud ministerstvo návrhu Hospodářské komory vyhoví, bude nezbytné, aby úřady práce ve spolupráci s podniky obou skupin začaly co nejdříve domlouvat převody zaměstnanců mezi firmami a zajistily zaměstnancům, kteří jsou u původní firmy ještě na Antiviru, jejich přípravu na případné nové pozice v nových firmách.

V osmi námětech Komora doporučuje ministerstvu také odstranit diskriminační opatření z května 2020, které vyřadilo speciálně odštěpné závody z nároku na čerpání peněz na zaměstnance.

Hospodářská komora úředníky ministerstva upozornila, že zaměstnanci odštěpných závodů nejsou zaměstnanci druhé kategorie a mají mít stejný nárok na ochranu před ztrátou zaměstnání jako ostatní zaměstnanci. Ministerstvo k vyloučení zaměstnanců těchto podniků z programu Antivirus zřejmě přikročilo z toho důvodu, že je pro něj obtížné určit úhrn veřejné podpory poskytované podniku různými členskými státy. Podle Hospodářské komory to ale lze minimálně na úrovni zahraničních firem se sídlem v členském státě EU snadno řešit prohlášením zaměstnavatele.

Články autora Miroslav Diro

Nejnovější články

Trendy
Digitální proměna: tajemství vaší úspěšné budoucnosti

V návaznosti na toto uvědomění vzniká další otázka. Co...

Možná si kladete otázku, kdy je ten správný...

Určujte si vize a cíle. Když se odhodláme udělat zásadní rozhodnutí...

Klíčem k úspěchu jsou SMART cíle – specifické, měřitelné, dosažitelné,...

Za domem máme kouzelný les, kde chce každý...

Dalším klíčovým prvkem je zapojení všech zúčastněných stran...

Ano, v následném kroku digitální transformace přichází na řadu další podstatná...

Co se tím myslí? Pokud ve vaší firmě chybí potřebné IT...

Co si pod tím představit? Klíčem je podrobný, realistický plán,...

Tým by měl být sestaven standardně – z přirozených...

Člověk se učí celý život. Posledním krokem na cestě...

Na straně zaměstnanců může digitální transformace vyvolávat smíšené...

Pohled z praxe
Razantní škrty? Digitalizace vám sníží firemní náklady dlouhodobě

Firmy, které dostávají doklady e-mailem nebo poštou, tráví...

Velká faktura od dodavatele pro některé firmy znamená,...

Doklady vám chodí elektronicky, ale následně si je...

Sklad je místo, kde má digitalizace obrovský dopad...

Analýzy
Leden potvrdil zvyšování kvality DDoS útoků

Zdánlivě slabší útoky se totiž i hůře odhalují....

Stále oblíbenější útoky přímo na aplikační vrstvě umožňují...

Nejnovější Aktuality

Cestovní ruch
Newsletter pro CzechTourism nově připravuje COT group

Předmětem smlouvy mezi národní turistickou centrálou a komunikační...

Pod dřívějším názvem COT media se společnost od...

Aktuality
Sokrates v Mostu představil vysoké a vyšší odborné školy

Generálním partnerem pro letošní 16. ročník je opět...

Letošního ročníku se svými zástupci na jednotlivých stáncích...

Cílem těchto veletrhů je seznámit širokou veřejnost, zvláště...

Aktuality
Další umělá krize končí: ceny cukru byly v pořádku

Cena cukru v roce 2022 vzrostla napříč celou...

„Je dobře, že se konečně ukazuje, jak negativní...

Bývalý ministr zemědělství Zdeněk Nekula před rokem vyzval...

„Jsme rádi, že sektorové šetření jasně ukázalo, že...