Memorandum pomůže při zavedení BIM

Navázání spolupráce Ministerstva průmyslu a ochodu a dalších organizací na datovém standardu staveb pomůže podle 75 % dotázaných při zavádění BIM. I přesto se ale 59 % respondentů domnívá, že BIM bude zaveden později než v roce 2022. Téměř všichni dotázaní (94 %) by uvítali, kdyby mohli sledovat průběh svých správních řízení na DOSS a stavebních úřadech online. Vyplývá to z nejnovější Kvartální analýzy českého stavebnictví, kterou zpracovala analytická společnost CEEC Research.

Veronika Blížkovská ikona hodiny9. 11. 2020 09:13
Foto: Shuttwrstock.com Foto: Shuttwrstock.com

V srpnu letošního roku podepsalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR memorandum o spolupráci na datovém standardu staveb s ČKAIT, ČKA a ČAS. Podle 21 % dotázaných tato spolupráce pomůže urychlit digitalizaci stavebnictví a zavedení BIM do praxe, více jak polovina dotázaných se ale domnívá, že tato spolupráce pomůže pouze částečně (54 %). Čtvrtina dotázaných je názoru, že spolupráce výše uvedených organizací při zavádění BIM nepomůže vůbec (25 %). Jako zásadní tuto spolupráci pro BIM vnímá Pavel Med, generální ředitel společnosti Baumit spol. s.r.o.: „Považuji to za zcela zásadní krok pro efektivní zavedení a používání BIM v praxi. Definování datových šablon poskytne všem zúčastněným subjektům základní garanci, že prostředky vynaložené na vývoj interních standardů nebudou zmařeny. Jako jedni z prvních výrobců stavebních materiálů v Česku jsme již v roce 2016 pro naše výrobky a systémová řešení zpracovali produktové knihovny včetně souvisejících výpočtových programů. Tehdy nám definice požadovaného cílového datového standardu velmi chyběla.“

Téměř tři čtvrtiny dotázaných vnímají tuto spolupráci jako užitečný krok ze strany MPO (71 %). I přesto se ale tři pětiny dotázaných domnívají, že BIM nebude zaveden do roku 2022, ale později (59 %). Pouze 7 % se domnívá, že spolupráce urychlí zavedení BIM, který podle nich začne platit v roce 2022. zbylých 34 % se domnívá, že tato spolupráce zavedení BIM nepomůže vůbec.

Podle 45 % dotázaných stavebních společností by digitalizace veřejné správy jako celku mohla přinést pozitivní změnu ve způsobu opatření proti epidemii. Dalších 46 % se domnívá, že by tento krok pomohl při epidemii pouze částečně. Tento názor nesdílí pouze desetina dotázaných (9 %). Téměř všichni dotázaní by uvítali, kdyby měli možnost sledovat online průběh svých správních řízení na dotčených orgánech státní správy a na stavebních úřadech (94 %), pouze 6 % by takovou možnost nevyužilo. Zároveň by příští rok měla začít fungovat hromadná podatelna, která zajistí vyjádření vlastníků technické infrastruktury elektronicky. Podle téměř poloviny dotázaných toto opatření zjednoduší investorům práci (48 %), podle 45 % dojde ke zjednodušení pouze zčásti. Přínos v tomto ohledu nevidí 7 % dotázaných.

Nejnovější články

Expertní pohled
Ochranná známka: zdánlivá banalita, která se firmě vyplatí

Laicky řečeno jde o maličkosti, které tvoří duši...

Ochranná známka se dá přirovnat k zámkům nebo...

Ochranné známky mají takřka hodnotu zlata nejen pro...

Ochranné známky se totiž netýkají jen firem, ale...

Německá značka oblečení Adidas například v minulosti vedla...

Aktivity HK ČR
Firmy mohou přispět k masivnímu proočkování populace

Metodika očkování proti onemocnění covid-19 se týká zaměstnavatelů...

Aktuality
MPO přijímá žádosti do programu COVID 2021

„V programu COVID 2021 kompenzujeme 500 korun na...

Nejnovější Analýzy

Analýzy
Rok 2020 byl pro investice do průmyslových a logistických nemovitostí rekordní

Podle Colliers, přední společnosti poskytující diverzifikované profesionální služby...

Kevin Turpin, regionální ředitel pro průzkum trhu střední...

Dostupnost průmyslových a logistických prostor v regionu střední...

Nájemné zůstalo v celém regionu do značné míry...

Analýzy
Po coworkingu přichází coliving

Příkladem za všechny je celosvětový rozmach colivingu, který...

Charakteristickou vlastností colivingu je sdílení. Obyvatelé mají k...

Měnící se způsob práce, rostoucí podíl singles ve...

Hnací silou colivingu je dlouhodobě neutěšená situace na...

Analýzy
Nákupy investičních nemovitostí se zvýšily o 23 %

Vliv koronakrize na spekulativní či investiční nákupy nemovitostí...