Středa 29. května 2024
ikona hodiny9. 11. 2020 09:13

Memorandum pomůže při zavedení BIM

Navázání spolupráce Ministerstva průmyslu a ochodu a dalších organizací na datovém standardu staveb pomůže podle 75 % dotázaných při zavádění BIM. I přesto se ale 59 % respondentů domnívá, že BIM bude zaveden později než v roce 2022. Téměř všichni dotázaní (94 %) by uvítali, kdyby mohli sledovat průběh svých správních řízení na DOSS a stavebních úřadech online. Vyplývá to z nejnovější Kvartální analýzy českého stavebnictví, kterou zpracovala analytická společnost CEEC Research.

Veronika Blížkovská autor

Business Development Manager, CEEC Research

Foto: Shuttwrstock.com Foto: Shuttwrstock.com

V srpnu letošního roku podepsalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR memorandum o spolupráci na datovém standardu staveb s ČKAIT, ČKA a ČAS. Podle 21 % dotázaných tato spolupráce pomůže urychlit digitalizaci stavebnictví a zavedení BIM do praxe, více jak polovina dotázaných se ale domnívá, že tato spolupráce pomůže pouze částečně (54 %). Čtvrtina dotázaných je názoru, že spolupráce výše uvedených organizací při zavádění BIM nepomůže vůbec (25 %). Jako zásadní tuto spolupráci pro BIM vnímá Pavel Med, generální ředitel společnosti Baumit spol. s.r.o.: „Považuji to za zcela zásadní krok pro efektivní zavedení a používání BIM v praxi. Definování datových šablon poskytne všem zúčastněným subjektům základní garanci, že prostředky vynaložené na vývoj interních standardů nebudou zmařeny. Jako jedni z prvních výrobců stavebních materiálů v Česku jsme již v roce 2016 pro naše výrobky a systémová řešení zpracovali produktové knihovny včetně souvisejících výpočtových programů. Tehdy nám definice požadovaného cílového datového standardu velmi chyběla.“

Téměř tři čtvrtiny dotázaných vnímají tuto spolupráci jako užitečný krok ze strany MPO (71 %). I přesto se ale tři pětiny dotázaných domnívají, že BIM nebude zaveden do roku 2022, ale později (59 %). Pouze 7 % se domnívá, že spolupráce urychlí zavedení BIM, který podle nich začne platit v roce 2022. zbylých 34 % se domnívá, že tato spolupráce zavedení BIM nepomůže vůbec.

Podle 45 % dotázaných stavebních společností by digitalizace veřejné správy jako celku mohla přinést pozitivní změnu ve způsobu opatření proti epidemii. Dalších 46 % se domnívá, že by tento krok pomohl při epidemii pouze částečně. Tento názor nesdílí pouze desetina dotázaných (9 %). Téměř všichni dotázaní by uvítali, kdyby měli možnost sledovat online průběh svých správních řízení na dotčených orgánech státní správy a na stavebních úřadech (94 %), pouze 6 % by takovou možnost nevyužilo. Zároveň by příští rok měla začít fungovat hromadná podatelna, která zajistí vyjádření vlastníků technické infrastruktury elektronicky. Podle téměř poloviny dotázaných toto opatření zjednoduší investorům práci (48 %), podle 45 % dojde ke zjednodušení pouze zčásti. Přínos v tomto ohledu nevidí 7 % dotázaných.

Články autora Veronika Blížkovská

Nejnovější články

Cestovní ruch
Ekonomický význam cestovního ruchu v regionech vzrostl

V roce 2022 činil celkový objem výdajů za...

Přes pomoc různých subvenčních programů v oblasti zaměstnanosti...

Cestovní ruch
Míra rizika úpadku cestovní kanceláře činí 0,1 %

Míra rizika úpadku CK v ČR je velmi...

Na českém trhu nyní operuje celkem 596 cestovních...

Pohled z praxe
I u zelených kancelářských budov je prostor pro úsporu nákladů

To je samo o sobě potvrzením environmentálně šetrného...

Každopádně do budoucna CBRE plánuje neusnout na vavřínech....

Nejnovější Analýzy

Analýzy
DDoS útoky nejčastěji přicházejí z Ruska

Ty jsou přitom klíčové pro fungování internetu tak,...

Podle přehledu DDoS útoků zachycených službami FlowGuard společnosti...

Cestovní ruch
Udržitelné cestování: Mladí lidé jdou příkladem

Pojem udržitelné cestování zná pouze každý pátý Čech....

Mezi hlavní bariéry pro udržitelné cestování patří časová...

Z výzkumu vyplynulo, že je třeba pojmout problematiku opravdu...

Analýzy
71 % zaměstnanců má zájem se vzdělávat

„V minulosti byly programy školení a vzdělávací kurzy...

„V praxi to znamená, že zaměstnanci mají větší...

Co se týče motivací ke vzdělávání v zaměstnání,...

Co se týká další části průzkumu JobsIndex na...

„Ne všichni zaměstnanci jsou však s přístupem zaměstnavatelů...