Středa 27. září 2023

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

ikona hodiny9. 11. 2020 09:13

Memorandum pomůže při zavedení BIM

Navázání spolupráce Ministerstva průmyslu a ochodu a dalších organizací na datovém standardu staveb pomůže podle 75 % dotázaných při zavádění BIM. I přesto se ale 59 % respondentů domnívá, že BIM bude zaveden později než v roce 2022. Téměř všichni dotázaní (94 %) by uvítali, kdyby mohli sledovat průběh svých správních řízení na DOSS a stavebních úřadech online. Vyplývá to z nejnovější Kvartální analýzy českého stavebnictví, kterou zpracovala analytická společnost CEEC Research.

Veronika Blížkovská autor

Business Development Manager, CEEC Research

Foto: Shuttwrstock.com Foto: Shuttwrstock.com

V srpnu letošního roku podepsalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR memorandum o spolupráci na datovém standardu staveb s ČKAIT, ČKA a ČAS. Podle 21 % dotázaných tato spolupráce pomůže urychlit digitalizaci stavebnictví a zavedení BIM do praxe, více jak polovina dotázaných se ale domnívá, že tato spolupráce pomůže pouze částečně (54 %). Čtvrtina dotázaných je názoru, že spolupráce výše uvedených organizací při zavádění BIM nepomůže vůbec (25 %). Jako zásadní tuto spolupráci pro BIM vnímá Pavel Med, generální ředitel společnosti Baumit spol. s.r.o.: „Považuji to za zcela zásadní krok pro efektivní zavedení a používání BIM v praxi. Definování datových šablon poskytne všem zúčastněným subjektům základní garanci, že prostředky vynaložené na vývoj interních standardů nebudou zmařeny. Jako jedni z prvních výrobců stavebních materiálů v Česku jsme již v roce 2016 pro naše výrobky a systémová řešení zpracovali produktové knihovny včetně souvisejících výpočtových programů. Tehdy nám definice požadovaného cílového datového standardu velmi chyběla.“

Téměř tři čtvrtiny dotázaných vnímají tuto spolupráci jako užitečný krok ze strany MPO (71 %). I přesto se ale tři pětiny dotázaných domnívají, že BIM nebude zaveden do roku 2022, ale později (59 %). Pouze 7 % se domnívá, že spolupráce urychlí zavedení BIM, který podle nich začne platit v roce 2022. zbylých 34 % se domnívá, že tato spolupráce zavedení BIM nepomůže vůbec.

Podle 45 % dotázaných stavebních společností by digitalizace veřejné správy jako celku mohla přinést pozitivní změnu ve způsobu opatření proti epidemii. Dalších 46 % se domnívá, že by tento krok pomohl při epidemii pouze částečně. Tento názor nesdílí pouze desetina dotázaných (9 %). Téměř všichni dotázaní by uvítali, kdyby měli možnost sledovat online průběh svých správních řízení na dotčených orgánech státní správy a na stavebních úřadech (94 %), pouze 6 % by takovou možnost nevyužilo. Zároveň by příští rok měla začít fungovat hromadná podatelna, která zajistí vyjádření vlastníků technické infrastruktury elektronicky. Podle téměř poloviny dotázaných toto opatření zjednoduší investorům práci (48 %), podle 45 % dojde ke zjednodušení pouze zčásti. Přínos v tomto ohledu nevidí 7 % dotázaných.

Články autora Veronika Blížkovská

Nejnovější články

Aktuality
Landshut představil více než 15 řemeslných profesí

„Nedostatek řemeslníků a chybějící počet kvalifikovaných pracovníků vnímáme...

Jednou z účastnic celodenní akce byla i Monika...

Návštěva Dne řemesel a prohlídka města Landshut se...

Aktuality
České firmy se chtějí podílet na obnově Ukrajiny

„Po covidové pandemii přišla pro české firmy další...

„Aby se Ukrajina vrátila po invazi do standardů...

Analýzy ze Spořky
Letem světem: blbá nálada is all around

Struktura Ifo odhaluje, že v záporných hodnotách jsou...

Důvěra poklesla i v české ekonomice. Ve světle...

Poklesla také důvěra spotřebitelů. V případě spotřeby lze...

Něco pozitivního z Financial Times: „Nechci o Německu...

Nejnovější Analýzy

Analýzy
Počet veřejných zakázek roste, hodnota klesá

Jak vyplývá ze závěrů analýzy za leden až...

„Situace na stavebním trhu vypadá, že je ideální...

Jedním ze sledovaných parametrů jsou oznámení o zakázce,...

Určitá část z oznámených zakázek je v následujících...

Hlavním ukazatelem ovlivňujícím aktuální stavební produkci jsou zakázky,...

„Při současných cenách stavebních dodávek se nevyplatí stavět...

„Jako hlavní hnací motor u veřejných zakázek nadále...

Cestovní ruch
Za hrady a zámky Češi letos utratili osmkrát více

Letošní prázdninová sezóna je u konce. Během července...

„K vyššímu objemu částek utracených za volnočasové aktivity...

Největší nárůst popularity meziročně zaznamenaly benefity v oblasti...

Nerostl však pouze zájem o kulturu. V červenci...

„Dlouhodobě se zasazujeme o to, aby zaměstnanci měli...

Analýzy
Jak české školy přijímají umělou inteligenci

Letošní výzkum se zabýval především třemi otázkami: Jaký...

Umělá inteligence je téma, které u učitelů vyvolává...

Na otázku, zda by AI ve školním prostředí...

Drtivá většina respondentů (82 %) je přesvědčena, že...