Pondělí 4. března 2024
ikona hodiny13. 1. 2021 13:59

Komora pomůže při obchodech s Velkou Británií

Hospodářská komora začala v lednu vydávat dokumenty pro mezinárodní obchod s Velkou Británií a celní dokumenty pro dočasný vývoz a dovoz zboží. Největší zájem podnikatelů je o karnety ATA, které jim uspoří náklady a čas nutný pro celní odbavení ve Velké Británii. Výhodou je i to, že při dočasném vývozu a dovozu pod karnetem ATA není nutné skládat v zemi dočasného dovozu celní jistotu.

Miroslav Diro Miroslav Diro autor

HK ČR

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

„V klientském centru Hospodářské komory v pražském Florentinu jsme první letošní karnet ATA do Velké Británie vystavili na kamerovou techniku. Například Hospodářská komora v Ústí nad Labem v těchto dnech vystavila dva karnety ATA na nářadí pro montáž průmyslové linky,“ uvedl ředitel Odboru usnadňování obchodu Hospodářské komory Tomáš Zelený.

Karnety ATA jsou souborem celních propustek, které umožňují dočasně vyvézt zboží, aniž by se musela platit cla a daně. Kryjí dočasný dovoz nebo vývoz výstavního a veletržního materiálu, obchodních vzorků či profesionálního materiálu pro výkon povolání. Jde např. o zařízení pro televizní vysílání a filmovou produkci, měřicí, kontrolní nebo zkušební přístroje, nářadí pro montáže nebo pro sportovní vybavení.

Karnet ATA nelze použít na zboží vyvážené k opracování, opravám, na spotřební zboží a zboží k prodeji. Cena vystavení karnetu se určuje podle hodnoty zboží od 5 tis. Kč v případě zboží v hodnotě 1 až 150 tis. Kč až do 27 tis. Kč u zboží v hodnotě až 8 mil. Kč.

Hospodářská komora kromě karnetů ATA začala do Velké Británie vydávat také první certifikáty o původu zboží. Službu využívají podnikatelé, kteří potřebují prokázat skutečnosti potřebné pro mezinárodní obchod, získat celní zvýhodnění či preference. V této souvislosti Komora rovněž potvrzuje obchodní a dopravní faktury, inspekční certifikáty, důležité dopisy, obchodní smlouvy a další dokumenty při uskutečňování zahraničního obchodu.

V rámci své zákonné působnosti vystavuje také osvědčení o skutečnostech důležitých v právních vztazích, které vznikají v mezinárodním obchodě. Tato osvědčení mají povahu veřejných listin a jsou opatřena kulatým úředním razítkem Hospodářské komory České republiky. Podnikatelé nejčastěji žádají o vystavení osvědčení o zápisu společnosti v obchodním rejstříku, členství v Hospodářské komoře České republiky, kdo je oprávněn za společnost jednat, o předmětu její činnosti, že není v konkurzu, v úpadku ani v likvidaci, zda dosahuje určitého obratu či zisku nebo zda má povolení vyvážet určité zboží.

V posledním roce také výrazně stoupl zájem podnikatelů o vystavení osvědčení o zásahu vyšší moci na majetku společnosti – například když firma nemohla splnit své smluvní závazky kvůli okolnostem, jejichž vznik nemohla ovlivnit ani je odvrátit. Příkladem jsou živelné události, stávky nebo pandemie covid-19.

Hospodářská komora už v loni avizovala, že i po podepsané dohodě mezi EU a Velkou Británií dojde ke změnám v oblasti cel, daní, označování výrobků nebo uznávaní odborných kvalifikací. Proto své členy intenzivně připravovala na nová pravidla obchodování s Velkou Británií od 1. ledna 2021. Ve spolupráci s Generální ředitelstvím cel a Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví se zaměřila se hlavně na malé a střední firmy, které nemají zdroje a dostatečný přístup k informacím tohoto typu. Směrem k této skupině vedla informační kampaň a uspořádala pro ně několik seminářů i přes internet.

Hospodářská komora v posledních dnech zaznamenává zvýšenou poptávku po praktických podnikatelských informacích k vzájemnému obchodování v roce 2021. Problematika brexitu byla totiž zastíněna problémy souvisejícími se současnými krizovými opatřeními. Informace k obchodování s Velkou Británií Hospodářská komora zveřejnila zde.

 

https://www.komora.cz/vztahy-s-velkou-britanii-od-1-ledna-2021/

 

Články autora Miroslav Diro

Nejnovější články

Názory
Blíží se znovu do USA nemovitostní krize?

Studie, kterou vydala NBER (National Bureau of Economic...

Začínající krize v sektoru nemovitostí nakonec může americkou...

Analýzy
Startupy zaměstnávají víc Čechů než zemědělství

V praxi to znamená, že nové technologické firmy v předminulém...

V posledních čtyřech letech se počet startupů zvýšil...

Podle nasbíraných dat přitom startupy většinou představují spíše...

Cílem nového reportu je podle Mikschika přinášet veřejnosti...

Expertní pohled
Jak psychologie ovlivňuje reklamu a e-commerce?

Vystoupí na ní psychologové, influencer Kovy i zástupci...

Oči jsou nejdůležitějším smyslovým orgánem, vizuál proto představuje...

V panelové diskusi k tématu psychologie v reklamě...

Nejnovější Nezařazené

Nezařazené
Proč ECB nebude spěchat se sazbami dolů?

Popravdě řečeno, pro trhy nejde o žádné překvapení....

Takto přísná měnová politika ale není bez rizika....

Nezařazené
Komora oceňuje digitalizaci obchodování s automobily

„Vláda při svém nástupu slíbila maximální možnou digitalizaci....

Semináře o digitalizaci obchodu s automobily se zúčastnili...

Nezařazené
Členské firmy Jhk zabodovaly v soutěži Spokojený zákazník 2023

Sdružení českých spotřebitelů každoročně od roku 2001 vyhlašuje...

Ocenění Spokojený zákazník také vyjadřuje, že firma, která...

Tyto ocenění jsou také důkazem toho, že firmy...