Středa 17. července 2024
ikona hodiny8. 3. 2021 18:53

Vláda zůstala s pomocí při zdi

Vláda šla – navzdory ústupkům zaměstnavatelů – při přípravě nového kompenzačního programu za hranu kompromisu. Hospodářská komora má obavu, že program nebude dostatečně účinný, aby pomohl všem podnikům, které pomoc potřebují- Vládní návrh přiznává firmám výrazně nižší kompenzace, než s jakými počítají evropská pravidla.

Miroslav Diro Miroslav Diro autor

HK ČR

Foto: Shutterstock.com Vládní návrh kompenzací je zbytečně skromný Foto: Shutterstock.com

Zatímco evropská pravidla umožňují členským zemím kompenzovat ztráty mikrofirem do deseti zaměstnanců v částce odpovídající 90 % jejích ztrát a u ostatních podniků 70 %, vláda se rozhodla u českých podniků paušálně kompenzovat jen 60 % ztrát. Nárok na kompenzaci vznikne jen těm podnikům, kterým meziročně klesl obrat alespoň o polovinu. Hospodářská komora má k parametrům programu výhrady, nicméně oceňuje, že na rozdíl od jiných programů, které vláda přijímala bez diskuse s podnikateli, tato podpora s podnikateli projednávána byla.

Přísná kritéria, detailní podmínky nejasné

„Vedli jsme řadu týdnů tvrdých vyjednávání se členy vlády a ve snaze nalézt kompromis jsme provedli významné ústupky v parametru ztrát za podmínky, že na kompenzaci dosáhne více vládními restrikcemi postižených podnikatelů. Kompromisem pro nás bylo, že nárok na kompenzaci vznikne těm podnikatelům, kterým se propadl obrat alespoň o 40 %. Vláda ale dnes na poslední chvíli rozhodla tak, aby na kompenzaci dosáhlo méně podniků. Na jedné straně proto oceňujeme, že se vláda rozhodla vyhovět podnikatelům v požadavku, aby vznikl jeden univerzální program. Na druhou stranu ale – kvůli přísnější podmínce polovičního propadu obratu pro vznik nároku na kompenzaci – máme vážnou obavu, že program nebude dostatečně účinný k tomu, aby pomohl všem podnikům, které pomoc potřebují,“ okomentoval dnešní rozhodnutí vlády prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, podle něhož program přesto umožní podnikatelům alespoň orientovat se v tom, jaké náhrady mohou letos očekávat. Výsledek dnešního jednání vlády nicméně nepovažuje za ukončenou diskusi, věří, že i podle vývoje pandemie bude kabinet flexibilně program upravovat.

Dnešního jednání s ministryní financí a ministrem průmyslu se účastnil také prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák. Reprezentoval pohled Svazu průmyslu a dopravy i Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, který se plně shoduje s postojem podnikatelů v Hospodářské komoře. „Velmi si vážím tohoto společného postupu největších podnikatelských organizací,“ podotkl Dlouhý.

Podnikatelé si budou moci vybrat ze dvou variant. Kompenzace jim bude vypočtena buď v přepočtu na zaměstnance nebo na základě ztrát. V prvním případě bude podnikatel moci žádat o kompenzaci 500 korun za zaměstnance a den. V druhém případě mu bude uhrazeno 60 % ztrát. V obou případech nárok na kompenzaci budou mít podniky, kterým poklesl obrat alespoň o 50 %.

Pokud podnikatel splní první kritérium poklesu obratu, bude mu vypočtena kompenzace. Náhrada bude počítána jako 60 % ze ztráty za rozhodné období, přičemž ale nepůjde o ztrátu účetní podle hospodářského výsledku, ten se bude korigovat. Přesný způsob korekce, tedy co si podnikatel může dát do nákladů a o co musí zvýšit výnosy, bude popsán v podmínkách programu. Zřejmé je, že příjmy se budou zvyšovat o již přijaté kompenzace, z nákladů se budou vylučovat některé položky.

Komora o nový program žádá vládu od prosince

K otevření diskuse o úpravě parametrů a sloučení kompenzačních programů do jediné podpory, která by byla spravedlivá a administrativně jednoduchá na straně podnikatelů i státní správy, požádalo vládu Hospodářskou komorou zastřešených 127 oborových podnikatelských svazů, unií, asociací, klastrů a řemeslných cechů již vloni 17. prosince.

Později podnikatelské reprezentace upozornily, že záměr vlády vypočítávat kompenzace jen podle počtu zaměstnanců nepovažuje 98 % podnikatelů z nejpostiženějších oborů za funkční a spravedlivý. Pro řadu oborů je totiž charakteristické, že se v nich investuje do zařízení nebo prostor a nezaměstnávají mnoho pracovních sil.

Podle únorového šetření mezi 1 274 firmami, které provedla Hospodářská komora a osm podnikatelských svazů mezi živnostníky a podniky, působícími v oborech nejvíce postižených vládními restrikcemi, jako jsou restaurace, bary, vnitřní sportoviště, prádelny, čistírny, eventy nebo obchody, pokrývají většině podnikatelů současné vládní programy méně než třetinu jejich mzdových a fixních nákladů. Zbylých 70 % měsíčních nákladů zcela uzavřených nebo polouzavřených provozů se snaží zaplatit půjčkami od bank, rodinných příslušníků a přátel nebo z vlastních rezerv. Jde například o nájemné, leasing, energie či pojištění. Řada z nich se zadlužuje u svých dodavatelů, se kterými mají uzavřené dohody o posečkání s platbami. Desetina podnikatelů sítem podpor propadá.

Články autora Miroslav Diro

Nejnovější články

Aktuality
Strojírák letos ocení průmyslový design

„Cenou za průmyslový design chceme zvýšit povědomí o...

„Chceme také zmapovat úroveň průmyslového designu a motivovat...

Aktuality
Komora nesouhlasí s návrhem zákona o kybernetické bezpečnosti

Českým podnikatelům vadí zejména dopady zavedení prověřování bezpečnosti...

Hospodářská komora upozornila také na to, že vláda...

Expertní pohled
Letní výprodej koruny: Úrokový diferenciál opět ve hře

V podobném duchu zapůsobila na kurz koruny také...

V kombinaci s horší růstovou dynamikou jsme proto...

To samo o sobě není povzbudivá zpráva pro...

V souhrnu jsme lehce revidovali letošní výhled na...

Oproti současným úrovním vidíme prostor pro solidnější zisky...

Z pohledu ČNB zatím není slabší koruna důvodem...

Nejnovější Nezařazené

Nezařazené
Využití umělé inteligence ve vaší firmě

Dnes se podíváme na to, jak můžete ve...

Možnosti využití generativní AI ve firmách jsou široké,...

Psaní newsletterů: Automatizace tvorby obsahu pro pravidelné zpravodaje...

Je důležité si uvědomit, že generativní AI má...

Na trhu je několik nástrojů generativní AI, které...

Copilot od Microsoftu je nástroj navržený jako pomocník...

Gemini od Google je nástroj, který kombinuje textovou...

Generativní AI vám šetří čas a zvyšuje produktivitu....

Nezařazené
Hospodářská komora upozorňuje na změny v dohodách o provedení práce

Už od července ale budou muset zaměstnavatelé u...

Od takových pracovněprávních vztahů mohou navíc začít firmy...

Nezařazené
Proč ECB nebude spěchat se sazbami dolů?

Popravdě řečeno, pro trhy nejde o žádné překvapení....

Takto přísná měnová politika ale není bez rizika....