×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Pondělí 25. září 2023
Přihlásit se / Zaregistrovat se
ikona hodiny28. 4. 2021 18:57

Hospodářská komora: Budoucí vyšší náklady na zdravotní péči nemohou nést na svých bedrech pouze podnikatelé

Financování zdravotnictví: Státu dochází dech

Systém zdravotního pojištění v ČR vyžaduje v dalších letech finanční stabilizaci, musí stejně jako ostatní klíčové obory dosáhnout větší míry digitalizace a je zapotřebí udržet rychlý nástup inovativní léčby pro české pacienty. Zástupci Hospodářské komory to uvedli v rámci první předvolební diskuse z cyklu Volby 2021 s lídry politických stran a odborníky v pražském Florentinu, jejímž tématem bylo zdravotnictví a sociální péče. Podnikatelé očekávají generační změnu legislativy v oblasti ochrany veřejného zdraví a podporu budoucí vlády pro budování infrastruktury dlouhodobé péče i zapojení privátních zdrojů pro služby na sociálně-zdravotním pomezí.

Miroslav Beneš Miroslav Beneš autor

Absolvent Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (obor Žurnalistika) pracoval od roku 2013 ve zpravodajství České televize. Zde se jako redaktor věnoval převážně ekonomickým tématům, burzovnímu zprávám a tvorbě příspěvků pro pořady Ekonomika ČT24, Byznys ČT24 nebo Události. Od roku 2017 pracuje v Hospodářské komoře, kde se podílí na tvorbě mediální komunikace této instituce. Vedle tvorby tiskových zpráv a organizace tiskových konferencí spolupracuje na obsahu časopisu Komora a je autorem týdenních Newsletterů Hospodářské komory.

Foto: Shutterstock.com Zdravotnictví jako téma Foto: Shutterstock.com

Dlouhodobým cílem by měly být výdaje státu do zdravotní péče a sociálních služeb kolem 10 % HDP, tj. na průměru EU. „Demografická křivka České republiky je nemilosrdná. S tím, jak bude stárnout populace, bude přibývat lidí, kteří budou potřebovat kvalitní lékařskou péči, což logicky navýší výdaje celého systému. Už před pandemií vykazoval systém na horizontu 2030 rozdíl v příjmech a výdajích více než 100 miliard korun. A pandemie tuto skutečnost jen dále akcelerovala“, sdělil prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý s tím, že Komora je připravena o tomto tématu jednat s jakoukoliv vládou, která vzejde z říjnových sněmovních voleb.

Podle Komory je proto mj. nezbytná pravidelná valorizace plateb za státní pojištěnce v dalších letech. „Jinak reálně hrozí, že za několik let ponesou podnikatelé příliš velkou část nákladů na zdražující zdravotní péči prostřednictvím odvodů,“ dodává Dlouhý.

Hospodářská komora také upozorňuje, že ačkoliv loni dosáhly celkové výdaje na zdravotní péči v ČR cca 380 mld. Kč (a pro rok 2021 se očekávají výdaje ve výši 410 mld. Kč), jedná se o mimořádné výdaje v důsledku pandemie koronaviru, jejichž část navíc mířila plošně na platy ve zdravotním sektoru, což de facto znamená další navýšení mandatorních výdajů systému v následujících letech. „Prioritou dalších let musí být optimalizace sítě poskytovatelů zdravotní péče, silná role pojišťoven v dohodovacím řízení, nikoli direktivní řízení systému úhradovou vyhláškou ministerstva, digitalizace a dále telemedicína a podpora rychlého vstupu inovativní léčby na český trh, srovnatelného s vyspělými zeměmi EU“, dodává předseda Sekce zdravotnictví a sociálních služeb Hospodářské komory Ivo Hlaváč.

Podnikatelé a přítomní politici se dotkli také dosavadních zkušeností s covidovými opatřeními vlády. Hospodářská komora podporuje potřebné legislativní změny krizového zákona a zákona o ochraně veřejného zdraví, stejně jako celého systému ochrany veřejného zdraví v ČR. „Pandemie ukázala, že nám chybí český Robert Koch Institut, odborná, nezávislá a vysoce kompetentní instituce, schopná navigovat vládu nástrahami pandemie“, konstatuje Hlaváč. Hospodářská komora považuje za klíčové, aby se spolu s legislativními změnami řešil i model kompenzací pro zasažené obory. „Pokud bude stát v budoucnu některá odvětví zavírat, nesmí podnikatele nechat v nejistotě v otázce vládní pomoci,“ sdělil Dlouhý.

Debata se týkala také financování dlouhodobé péče. Vlivem stárnutí populace se v následujících 40 letech ztrojnásobí počet osob, které se dostanou do situace nesoběstačnosti a jimž vznikne nárok na příspěvek na péči. „Státu však z hlediska financování kapacit dlouhodobé péče dochází dech. A nedostatek kapacit se bude dále prohlubovat. Do systému je třeba dostat nové zdroje. Z pohledu zaměstnanců je oblast nesoběstačnosti a dlouhodobé péče hodna významné pozornosti. Lidé s ní mají osobní zkušenost, mnohdy z vlastní rodiny při péči o své rodiče či prarodiče. Významná část zaměstnanců se dnes raději vzdává svého pracovního úvazku či jej omezuje, aby se mohla starat o osobu blízkou. Přitom většina lidí je ochotna finančně přispívat na péči o blízké osoby, zvláště když jim to umožní zachovat své pracovní nasazení“, připomíná Dlouhý.

Oblasti dlouhodobé péče v ČR čelí významnému sociálnímu i zdravotnímu ekonomickému problému, jehož intenzita bude rychle a výrazně narůstat. „Není v silách veřejných rozpočtů plný rozsah těchto tlaků adekvátně zvládnout. Je nezbytně nutné do systému dlouhodobé péče co nejrychleji zapojit i soukromé finanční zdroje a zároveň vhodnými opatřeními povzbudit veřejné i soukromé subjekty k budování dalších kapacit pro poskytování dlouhodobé péče“, uzavírá Hlaváč.

První ze série předvolební diskuzí Hospodářské komory se zúčastnili: Lenka Teska Arnoštová za ČSSD, Vlastimil Válek z hnutí SPOLU, Olga Richterová za koalici Pirátské strany a hnutí STAN, představitelka KSČM Soňa Marková a Adam Vojtěch za hnutí ANO. Do diskuze se zapojili také ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zděnek Kabátek, epidemiolog a člen skupiny MeSES Rastislav Maďar a výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.

 

 

Články autora Miroslav Beneš

Nejnovější články

Aktuality
Do Prahy míří investiční hvězdy

K hlavním zahraničním hvězdám patří americký investor a...

Adam Kočík i Přemysl Rubeš doplní v panelových...

Expertní pohled
Kdo jsou Granfluencers a co od nich čekat?

Marketéři a média poslední roky píší primárně o...

Podle článku v CNN Business se začínají z...

Problém většiny briefů značek pro digitální kampaně je,...

Názory
Úsudek, invence, zkušenost a odbornost zůstanou doménou lidí

Každý si mohl vyzkoušet, že umělá inteligence umí...

Jsem toho názoru, že revoluce nepřijde za rok...

Nejnovější Nezařazené

Nezařazené
Proč je dobré naučit se říkat NE!

To jsou všechno jistě velice důležité věci, a...

Nezařazené
Česká síť inovačních center Ynovate se rozšiřuje na Slovensko

Síť Ynovate vznikla na půdorysu dřívější spolupráce agentur...

„Propojujeme firmy s experty z celé České republiky....

„Žilinský kraj je historicky regionem inovativních a odvážných...

Nezařazené
Česku bez vize hrozí totální kolaps

Prvním krokem k budoucnosti je podle Zdeňka Zajíčka...

„Musíme vykročit z bludného kruhu, jinak skutečně zůstaneme...