Úterý 25. června 2024
ikona hodiny5. 5. 2021 11:10

Česká republika má naději na stavební zákon vhodný pro 21. století

Hlasujte pro rekodifikaci, vyzývá Hospodářská komora poslance  

Po desítkách let čekání je konečně Česká republika blízko novému stavebnímu zákonu. Rekodifikace stavebního práva, na které ministerstvo pro místní rozvoj pracovalo poslední čtyři roky, je aktuálně před třetím čtením v Poslanecké sněmovně. Hospodářská komora současnou podobu návrhu, i přes dílčí výhrady, podporuje, a vybízí poslance napříč politickým spektrem, aby v zájmu českého hospodářství i občanů hlasovali pro tento moderní celistvý předpis.

Miroslav Diro Miroslav Diro autor

HK ČR

Foto: Shutterstock.com Stavební zákon jde do třetího čtení Foto: Shutterstock.com

„Hospodářská komora se v rámci spolupráce s ministerstvem snažila do připravovaného předpisu dlouhodobě vnášet praktické poznatky a pohledy expertů na stavební právo. Dlouhodobě poukazujeme na bohaté zkušenosti se současným nevyhovujícím a do značné míry limitujícím stavem, což bylo třeba zohlednit v postupně se tvořícím novém konceptu stavebního práva v České republice,“ říká prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

Hospodářská komora považuje za důležité, že výsledek je vyváženým kompromisem, který zahrnuje priority vytyčené již dříve v úvodních tezích rekodifikace, a následně potvrzené ve věcném záměru zákona. Stejně tak obsahuje některé důležité body a části, které vycházejí z praktických požadavků celého spektra odborníků v ČR i EU. Ostatně k témuž řešení, které je navrženo v současném znění rekodifikace, dospěla dlouholetým porovnáváním dopadu různých přístupů mnoha zemí mimo jiné i Světová banka (princip snížení počtu procesů jejich integrací).

Šance na systémovou změnu

Podle Hospodářské komory si tak každý poslanec nyní bude muset – bez ohledu na stranickou příslušnost a předvolební období – odpovědět na jednoduchou, ale zásadní otázku: Mohu přispět k tomu, aby Česká republika konečně měla moderní, jednoduché, rychlé a transparentní povolování staveb?

„Nejedná se jen o samotné zrychlení a zjednodušení procesu, ale o komplexní přístup k projednávané legislativě, jež dává naději na skutečnou změnu k lepšímu, kterou nezbytně a zoufale české hospodářství pro následující roky potřebuje,“ zdůrazňuje Dlouhý.

Upozorňuje také na to, že se tímto krokem zahajuje faktická moderní reforma státní správy. „Pokud budou stavební zákon a spolu s ním změnové zákony přijaty, potom se Česká republika dočká první systémové změny, která s sebou krom jiného přinese skutečnou digitalizaci státní agendy, tedy včetně procesní stránky, o které se sice dlouho hovoří, ale dosud se pro ni jen málo udělalo,“ říká Dlouhý.

Na druhé straně varuje před záměnou nástroje a samotného řešení. „Digitalizace je nezbytný a důležitý nástroj, sama o sobě ale nemůže rekodifikaci nahradit, jak se někteří mylně domnívají. Jen digitalizace totiž neodstraní žádné razítko, neubere přezkumů, nepředejde soudním sporům,“ vysvětluje Dlouhý.

Hospodářská komora ČR je přesvědčena, že komplexní rekodifikace stavebního práva v České republice představuje transparentní a protikorupční legislativu, která bude férovým způsobem řešit práva i povinnosti všech účastníků procesu rozvoje území, ochranu veřejných zájmů i potřeby společnosti a práva podnikatelů.

Cílem jsou tři jedničky

Změna podle Hospodářské komory přináší zrychlení stavebního řízení, jeho zjednodušení, ale také zvýšení transparentnosti celého procesu, odstranění byrokratické zátěže, jasné rozdělení práv a povinností jak v procesu, tak v místě a čase, a také efektivně vymahatelné lhůty. To vše jsou zásadní nutnosti a nezbytnosti pro posílení konkurenceschopnosti ČR v rámci evropského i globálního hospodářského společenství.

Hospodářská komora v souvislosti s projednáváním stavebního zákona analyzovala předvolební proklamace sněmovních politických stran z posledních parlamentních voleb. Ve všech se zjednodušení a zrychlení stavebního procesu v České republice objevilo. Prakticky každá strana před čtyřmi lety slibovala zjednodušení stavebního řízení. Cíle jako 1 razítko – 1 řízení – 1 úřad, závazné lhůty, odstranění zbytečné byrokracie, zjednodušení nebo transparentnost voliči naleznou téměř ve všech volebních programech.

„Nyní mají tedy poslanci jedinečnou možnost naplnit své sliby bez ohledu na to, zda jsou z koaličních nebo opozičních lavic. Odložte předvolební politické hry a při vlastním hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích postupujte v souladu s vašimi vlastními volebními sliby, které jste voličům před necelými čtyřmi lety dali,“ vyzývá Hospodářská komora poslance, aby pomohli přijmout nový stavební zákon v tomto volebním období.

Články autora Miroslav Diro

Nejnovější články

Analýzy
Spokojenost zaměstnanců v Česku klesá, globální trend je opačný

Výsledky průzkumu také ukázaly, že ke spokojenosti Čechům...

Průzkum, který se zaměřil na spokojenost jednotlivců s...

Striktně ekonomický aspekt práce sice zůstává pro zaměstnance...

Průzkum podtrhl i rostoucí zájem zaměstnanců o programy...

Trendy
Nelisa snižuje výdaje na online nábor až o 80 %

„Programatické inzerování umožňuje efektivnější a cílenější oslovování pasivních...

„Náš systém pro automatické nakupování inzertních prostorů a...

Pro personalisty využívání Nelisy znamená výrazné ulehčení práce...

Za dobu jejího fungování na trhu Nelisu využilo...

Aktuality
Technologické firmy v ČR ještě posílí

„V posledních dvou letech jsme v ČR zaznamenali...

„Věříme, že investice onsemi podpoří transformaci České republiky...

Nejnovější Nezařazené

Nezařazené
Proč ECB nebude spěchat se sazbami dolů?

Popravdě řečeno, pro trhy nejde o žádné překvapení....

Takto přísná měnová politika ale není bez rizika....

Nezařazené
Komora oceňuje digitalizaci obchodování s automobily

„Vláda při svém nástupu slíbila maximální možnou digitalizaci....

Semináře o digitalizaci obchodu s automobily se zúčastnili...

Nezařazené
Členské firmy Jhk zabodovaly v soutěži Spokojený zákazník 2023

Sdružení českých spotřebitelů každoročně od roku 2001 vyhlašuje...

Ocenění Spokojený zákazník také vyjadřuje, že firma, která...

Tyto ocenění jsou také důkazem toho, že firmy...