Čtvrtek 30. května 2024
ikona hodiny10. 8. 2021 09:29

Pomůže vláda ekonomice dalšími zrychlenými odpisy?

Oživení a trvalejší udržitelný růst české ekonomiky ohrožují nedostatečné investice firem do strojů a technologií. Stát je nepodpořil zrychlenými odpisy, jak doporučovala Hospodářská komora, může to ale ještě změnit. Oproti původním plánům vlády se jí nepodařilo pomocí mimořádných odpisů výrazněji podpořit investiční aktivitu českých firem a podnikatelů. Vyplývá to z nové Komorové národohospodářské prognózy, podle níž investice firem v letošním roce v porovnání s krizovým rokem 2020 porostou jen o pouhá 2,3 procenta. Podle Hospodářské komory takový nárůst investic v soukromém sektoru nemá potenciál výrazněji podpořit oživení české ekonomiky.

Miroslav Diro Miroslav Diro autor

HK ČR

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Hospodářská komora upozorňuje, že letošní růst HDP, který podle prognózy Hospodářské komory dosáhne 3,5 %, je totiž tažen hlavně změnou stavu zásob a realizací odložené spotřeby. Růst české ekonomiky je tedy závislý na zdrojích, které byly vytvořeny v předchozích obdobích a nemohly být kvůli mimořádným opatřením vlády použity a na obnovení zásob vyčerpaných během prvního roku koronavirové krize.

„Jedná se na jedné straně o zadržené úspory spotřebitelů, kteří vloni zčásti neuskutečnili své nákupy kvůli lockdownu, na druhé straně jde o navyšování zásob (a tedy i růst HDP) nejenom v důsledku záměrné přípravy podnikatelů k chystanému oživením ekonomiky, ale spíše kvůli nechtěnému hromadění nedokončené produkce vlivem nedostatku součástek či materiálů nezbytných pro kompletaci finálního výrobku či služby. Skutečný a udržitelný růst ekonomiky ale musí být tažen zejména soukromými investicemi, tedy pořízením majetku potřebného pro podnikání, především pak majetku nového, moderního, nepřekonaného například výrazným zpomalením jeho vlastní výroby,“ vysvětluje ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory Ladislav Minčič.

To byl i důvod, proč Hospodářská komora v loňském roce tlačila na vládu, aby zavedla rychlejší odpisy dlouhodobého majetku. Během připomínkového řízení k takzvanému daňovému balíčku pro rok 2021 upozorňovala na to, že by se zrychlené odpisy neměly vztahovat pouze na první dvě odpisové skupiny. Vláda ale zrychlené odpisy i v třetí odpisové skupině nezavedla. Mimořádné odpisy se tak vztahují jen na hmotný majetek zařazený v první a druhé odpisové skupině, který byl pořízen v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Majetek zařazený v první odpisové skupině si může poplatník moci odepsat bez přerušení za 12 měsíců namísto standardních 3 let, majetek zařazený ve druhé odpisové skupině pak bez přerušení za 24 měsíců namísto standardních 5 let.

„Nebyl a není důvod, proč nepodpořit také další dlouhodobé investice. Konkrétně jsme navrhovali daňově zvýhodnit i pořízení investic zařazených do 3. odpisové skupiny, jde zejména o různá strojní a technologická zařízení, která se standardně amortizují deset let. Hospodářská komora navrhla odpis během čtyř let, z toho 50 % hodnoty investice již v prvním roce,“ upřesňuje hlavní analytička Hospodářské komory Karina Kubelková.

Zmíněný nedostatek se projevuje již v letošním roce. V situaci všeobecného nedostatku vstupů totiž právě menší investice mohly být realizovány jen stěží. Například jen s problémy mohou podnikatelé letos obnovit svůj vozový park (ten spadá do zvýhodněné 2. odpisové skupiny), když se prodloužily čekací lhůty na dodání automobilů z důvodu nedostatku čipů. Pokud by se ale firmy rozhodly pro dlouhodobější investici, například do výrobní budovy, podpořeny rychlejšími odpisy nebudou.

Hospodářská komora také zdůrazňovala, že vloni nastavený mezní termín pro zvýhodněné pořízení investic vnímá jako prozatímní, který by měl být operativně posunut v závislosti na vývoji koronavirové krize. Hospodářská komora proto věří, že politici po podzimních volbách prodlouží mimořádné odpisy i pro příští rok tak, aby měly skutečně šanci pomoci podnikatelům při realizaci jejich investic.

„Zároveň navrhujeme rozšíření mimořádných odpisů i na další odpisové skupiny, do kterých spadají náročnější investice a větší a dlouhodobější investiční akce. Podpora masivnějších investic nebude pouhým dárkem pro podnikatele, blahodárnost investic pocítí ve středně a dlouhodobém horizontu všechny vrstvy obyvatel naší země,“ vysvětlil viceprezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

Články autora Miroslav Diro

Nejnovější články

Cestovní ruch
Ekonomický význam cestovního ruchu v regionech vzrostl

V roce 2022 činil celkový objem výdajů za...

Přes pomoc různých subvenčních programů v oblasti zaměstnanosti...

Cestovní ruch
Míra rizika úpadku cestovní kanceláře činí 0,1 %

Míra rizika úpadku CK v ČR je velmi...

Na českém trhu nyní operuje celkem 596 cestovních...

Pohled z praxe
I u zelených kancelářských budov je prostor pro úsporu nákladů

To je samo o sobě potvrzením environmentálně šetrného...

Každopádně do budoucna CBRE plánuje neusnout na vavřínech....

Nejnovější Nezařazené

Nezařazené
Proč ECB nebude spěchat se sazbami dolů?

Popravdě řečeno, pro trhy nejde o žádné překvapení....

Takto přísná měnová politika ale není bez rizika....

Nezařazené
Komora oceňuje digitalizaci obchodování s automobily

„Vláda při svém nástupu slíbila maximální možnou digitalizaci....

Semináře o digitalizaci obchodu s automobily se zúčastnili...

Nezařazené
Členské firmy Jhk zabodovaly v soutěži Spokojený zákazník 2023

Sdružení českých spotřebitelů každoročně od roku 2001 vyhlašuje...

Ocenění Spokojený zákazník také vyjadřuje, že firma, která...

Tyto ocenění jsou také důkazem toho, že firmy...