Čtvrtek 30. května 2024
ikona hodiny29. 6. 2022 16:52

Priority podnikatelů pro české předsednictví

Jsou jimi energie za přijatelné ceny, zmapování zdrojů surovin, jednotná registrace k DPH v celé EU i výzkum, vývoj a výroba onkologických léků.

Miroslav Beneš Miroslav Beneš autor

Absolvent Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (obor Žurnalistika) pracoval od roku 2013 ve zpravodajství České televize. Zde se jako redaktor věnoval převážně ekonomickým tématům, burzovnímu zprávám a tvorbě příspěvků pro pořady Ekonomika ČT24, Byznys ČT24 nebo Události. Od roku 2017 pracuje v Hospodářské komoře, kde se podílí na tvorbě mediální komunikace této instituce. Vedle tvorby tiskových zpráv a organizace tiskových konferencí spolupracuje na obsahu časopisu Komora a je autorem týdenních Newsletterů Hospodářské komory.

Foto: Shutterstock.com Podnikatelské priority –energie, zdroje, léky Foto: Shutterstock.com

Podnikatelé sdružení v Hospodářské komoře České republiky představili vybrané priority, které budou prosazovat v průběhu českého předsednictví v Radě Evropské unie. Formulovali je do dokumentu Evropa přátelská k podnikání, kterou lze stáhnout z internetových stránek Hospodářské komory.

„V kontextu ruské invaze na Ukrajinu je hlavní prioritou podnikatelů, aby se zvýšila energetická nezávislost a autonomie EU. Nejde ale jen o to, aby domácnosti a podniky měly spolehlivé dodávky energií, ale také abychom tyto energie nakupovali za přijatelné ceny,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Aby bylo možné zajistit dostupné ceny pro koncové spotřebitele, budou podle něj nezbytné buď fiskální, nebo regulační zásahy členských států. Veškerá opatření týkající se podnikatelů, ať už na úrovni členských států, nebo na evropské úrovni, by podle Hospodářské komory měla být úzce konzultována s příslušnými aktéry.

„Nezbytné bude posílení investic do plynové infrastruktury a odstranění problémů úzkých hrdel, které ohrožují bezpečnost dodávek především v zemích bez přístupu k terminálům zkapalněného zemního plynu (LNG). Kromě budování infrastruktury bude zásadní zajištění solidarity mezi členskými státy, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti dodávek v členských státech bez přímého přístupu k dodávkám LNG,“ dodal Dlouhý.

Podle Dlouhého je pro Českou republiku jako zemi s proexportně orientovanou ekonomikou důležité, aby evropská obchodní politika byla postavená na postupném otevírání mezinárodních trhů pro evropské zboží, služby, investice a veřejné zakázky a na odstraňování neodůvodněných obchodních překážek ve třetích zemích.

„Proto podporujeme pokračující rozšiřování obchodních dohod EU (Indie, Indonésie, Austrálie, Nový Zéland, Chile) a ratifikace (EU-Mexiko). Zároveň považujeme za důležité udržet úzké vztahy mezi EU a Spojeným královstvím,“ sdělil s tím, že obchodní dohody považuje za vhodnější nástroj pro dodržování lidských a environmentálních práv ve třetích zemích, než když tuto odpovědnost bude EU přenášet ze státních institucí na podnikatele.

Vladimír Dlouhý zároveň připomněl, že si Vláda ČR si v rámci svých priorit definovala také dvě oblasti, které přímo souvisejí s českým obranným průmyslem: Posílení evropských obranných kapacit a bezpečnost kybernetického prostoru a dále Strategickou odolnost evropské ekonomiky. Je proto klíčové, aby se ČR zasadila o větší obranyschopnost EU.

Vedle energetické bezpečnosti bude podle podnikatelů jedním z klíčových úkolů českého předsednictví, aby se nastartovaly práce na posílení surovinové bezpečnosti Evropy. „Musíme vědět, kde máme zdroje klíčových surovin, jaké jsou alternativy a jak zajistit dlouhodobost spolupráce s těmito zeměmi s pomocí dohod o volném obchodu a evropských investic. Proto od českého předsednictví očekáváme, že začne projednávat novou surovinovou strategii Evropské unie a že od počátku u toho budou zástupci evropského byznysu,“ uvedl viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza.

Právě Česká republika je jedním z členských států, který nejvíc těží ze čtyř základních evropských svobod – volného pohybu zboží, služeb, kapitálu a lidí. „Vedle odstraňování překážek pro obchod proto očekáváme, že se české předsednictví soustředí právě na volný pohyb osob a na zjednodušení podnikání ve službách. Uvítali bychom, aby druhé české předsednictví navázalo na to první a více se věnovalo odstraňování bariér volného trhu a zejména pak uvolnění trhu se službami, protože poslední roky překážek volného trhu spíše přibývá, stejně jako administrativní zátěže.  Přínosnou změnou by byla například jednotná evropská registrace k DPH, která by v praxi měla znamenat možnost zaregistrovat se v rámci celé EU pouze jednou, pod jedním identifikátorem,“ je přesvědčen Prouza.

Podle Hospodářské komory by české předsednictví mělo udělat všechno pro to, aby se návrhy na zjednodušení povolování výstavby obnovitelných zdrojů, výstavby broadbandové infrastruktury nebo právě jednotná registrace k DPH v celé EU dotáhly co nejdříve k implementaci.

„Na závěr se chci dotknout ještě jednoho tématu, a to je zdravotnictví. Evropa se v minulosti vzdala schopnosti produkovat strategické výrobky – a jedním z nich jsou léky. Tématem českého předsednictví proto musí být i strategická suverenita EU a schopnost vyrábět věci, bez kterých se neobejdeme. Farmaceutická výroba je jednou z klíčových oblastí, na které je třeba se soustředit tak, abychom podpořili farmaceutickou výrobu v členských zemích a aby české předsednictví zahájilo práce na dlouho plánované revizi unijní lékové legislativy. Je nutno podporovat vznik a rozvoj vědeckých pracovišť, podpořit nejen rozvoj výzkumu, vývoje a výroby onkologických léků, stejně jako rychle rozpracovat projekt Evropského prostoru pro zdravotní data, který umožní lidem lépe spravovat data o svém zdravotním stavu a zdravotní informace využívat i pro lepší tvorbu veřejných politik,“ uzavřel Prouza.

Články autora Miroslav Beneš

Nejnovější články

Cestovní ruch
Ekonomický význam cestovního ruchu v regionech vzrostl

V roce 2022 činil celkový objem výdajů za...

Přes pomoc různých subvenčních programů v oblasti zaměstnanosti...

Cestovní ruch
Míra rizika úpadku cestovní kanceláře činí 0,1 %

Míra rizika úpadku CK v ČR je velmi...

Na českém trhu nyní operuje celkem 596 cestovních...

Pohled z praxe
I u zelených kancelářských budov je prostor pro úsporu nákladů

To je samo o sobě potvrzením environmentálně šetrného...

Každopádně do budoucna CBRE plánuje neusnout na vavřínech....

Nejnovější Nezařazené

Nezařazené
Proč ECB nebude spěchat se sazbami dolů?

Popravdě řečeno, pro trhy nejde o žádné překvapení....

Takto přísná měnová politika ale není bez rizika....

Nezařazené
Komora oceňuje digitalizaci obchodování s automobily

„Vláda při svém nástupu slíbila maximální možnou digitalizaci....

Semináře o digitalizaci obchodu s automobily se zúčastnili...

Nezařazené
Členské firmy Jhk zabodovaly v soutěži Spokojený zákazník 2023

Sdružení českých spotřebitelů každoročně od roku 2001 vyhlašuje...

Ocenění Spokojený zákazník také vyjadřuje, že firma, která...

Tyto ocenění jsou také důkazem toho, že firmy...