×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Projektanti očekávají růst trhu projektových prací o 2,6 %

Projektanti projektující pozemní stavby očekávají vyšší růst trhu. V současné chvíli mají projektové společnosti využity kapacity na 96 %. Tržby projektovým společnostem porostou o 3,3 %. Tržby porostou více v pozemní projekci. Projektové společnosti mají v současné chvíli nasmlouvané zakázky na 9 měsíců dopředu. S požadavkem na úplatek se setkalo minimum dotázaných. Nejčastěji získávají projektové společnosti zakázky na základě dlouhodobé spolupráce. Pro zákazníka je stále nejdůležitější cena. Interní směrnice projektové společnosti překračují výjimečně. Vyplývá to ze Studie projektových společností H2/2022 zpracované analytickou společností CEEC Research.

Jana Lavičková ikona hodiny15. 9. 2022 07:14
Foto: Shutterstock.com Trh projektových prací očekává mírný růst Foto: Shutterstock.com

Pro letošní rok očekávají projektové společnosti vývoj trhu projektových prací ve výši 2,6 %. Pro rok 2023 počítají projektové společnosti s mírným poklesem, a to ve výši -1 %. „Projektové společnosti jsou v současné chvíli ohledně vývoje trhu optimistické. Veřejných zakázek je dostatek a společnosti mají maximálně vytížené kapacity. Na druhou stranu u některých společností panují obavy z dalšího vývoje trhu s ohledem na současnou krizi,“  komentuje aktuální situaci a vývoj Michal Vacek, výkonný ředitel společnosti CEEC Research.

Projektanti projektující převážně pozemní stavby očekávají v roce 2022 růst trhu o 3,9 %. V roce 2023 očekávají lehký pokles o – 0,2 %. Proti tomu projektanti projektující převážně inženýrské stavby očekávají mírný růst trhu o 0,4 % v letošním roce a v tom následujícím se očekává pokles o -2,3 %. K této predikci projektových společností se vyjadřuje i Martin Höfler, generální ředitel a předseda představenstva společnosti PUDIS: „Očekávám, že situace na trhu bude i nadále velmi intenzivní. Sice se mluví o rozpočtových deficitech, o nutnosti úspor a zavádění různých omezení apod., ale neplatí to pro projektové práce v infrastruktuře. Ono to je i rozumné. Pokud je potřeba v makroekono¬mickém pohledu šetřit, nemělo by se to dotknout přípravy staveb, protože na ní moc ušetřit s ohledem na absolutní hodnotu ceny ani nejde. Navíc z nedávné historie víme, že když se zastaví i projektování, projeví se to negativně nepřipraveností staveb až za několik dalších let. A to samozřejmě není žádoucí. Takže připravujme projekty, a realizujme je třeba o trošku později, až bude rozpočtově a celospolečensky přijatelnější období.“

Grafika: CEEC Research Grafika: CEEC Research

V druhém pololetí roku 2022 jsou kapacity projektových společností vytíženy na 96 %. V následujícím půlroce očekávají projektové společnosti nižší vytížení svých kapacit, a to na 91 %.

V letošním roce očekávají projektové společnosti růst svých tržeb až o 3,3 %. V roce 2023 očekávají projektové společnosti spíše stagnaci svých tržeb.

Vyšší růst tržeb očekávají společnosti věnující se projekci pozemních staveb, a sice o 4,1 % v letošním roce a o dalších 1,5 % v roce 2023. Společnosti zabývající se především projekcí inženýrských staveb očekávají v letošním roce růst svých tržeb o 1,9 % a v roce následujícím očekávají již propad tržeb o 2 %.

Většina dotázaných se v tomto roce nesetkala s požadavkem na úplatek (90 %), a jako příčinu uváděli jejich zástupci především to, že pro úplatky není důvod, protože se většinou nenacházejí v postavení, kdy by byl k těmto praktikám prostor. Společnosti nicméně také uvedly, že pokud se s požadavky na úplatky setkávají, je to v rámci veřejného sektoru.

Projektové společnosti mají v současné chvíli nasmlouvané zakázky na 9 měsíců dopředu. Pro více jak polovinu dotázaných se jedná o stejně dlouhou dobu, a pro třetinu se dokonce jedná o nárůst této doby. V současné chvíli to znamená, že společnosti jsou vytížené až do konce prvního kvartálu 2023.  Možnou motivaci vysvětluje Milan Moravec, CEO společnosti Digital Transformation systems. „Očekávám lehký nárůst prací oproti roku 2021, zároveň ale také očekávám začínající problémy s kapacitami u firem. Řada firem se připravuje na předpokládaný pokles investic v následujících letech a snaží se naplnit zásobníky svých prací i pro následující rok.“

83 % projektových společností nejčastěji získává zakázky na základě dlouhodobé spolupráce a podle 86 % společností je pro klienta stále nejdůležitějším faktorem při výběru projekční firmy ceny.

Nejnovější články

Aktivity HK ČR
Vybrat si správnou práci je výhra pro všechny

„Školáci často tuší, čemu by se v budoucnu...

KHK KK může veškeré akce a projekty pořádat...

Trendy
Usměvavou recepční stroj ve všech směrech nenahradí

Dobrým příkladem technologií, které před nedávnem ohlásily nástup...

Moderní kancelářské budovy a její recepce se také...

V čem technologie v budovách přinášejí neocenitelnou pomoc,...

To, co platí ve vztahu technologie vs. člověk...

Expertní pohled
Klíčem k obnovení rovnováhy v retailu je redistribuce

Koronavirová pandemie a s ní spojené dlouhé čekací...

Až do vypuknutí pandemie koronaviru využívali obchodníci k...

Po více než roce striktních opatření se situace...

Ukazuje se, že stávající objednávkové a predikční systémy...

Nejnovější Analýzy

Analýzy ze Spořky
Ekonomická aktivita klesá, inflace ale ještě zesílí

Pojďme se tedy na výhled do nejbližších měsíců...

Průmyslová produkce, maloobchodní tržby a obchodní bilance V...

Hrubý domácí produkt Pro druhou polovinu letošního roku...

Analýzy
Turisticky atraktivní obce oceňují přínosy cestovního ruchu

Podle 80 % dotázaných z turisty nejvíc vyhledávaných lokalit...

Významně pozitivní roli může sehrát i cestování mimo...

Analýzy
Krize nutí zvýšit projektové společnosti ceny o 15 %

Ekonomická situace postupně dopadá také na projektové společnosti,...

Polovina z dotázaných společností nezaznamenala změnu zájmu o...

Použití jiných materiálů může představovat riziko pro stavbu...

S rušením projektů se setkala třetina dotázaných, zatímco...