Sobota 9. prosince 2023
ikona hodiny10. 11. 2023 07:05

Stavebnictví v příštím roce znovu poklesne

Stavebnictví v letošním roce vykazuje pokles, který je na hodnotě –1,5 %. V roce 2024 podle stavebních firem dojde k prohloubení propadu stavební produkce o −2,7 %. Kapacity stavebních firem jsou aktuálně vytížené na 93 %, ale pro další měsíce očekávají pokles na hodnotu 85 %. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q4/2023 zpracované analytickou společností CEEC Research.

Petr Ondrášek Petr Ondrášek autor

Inženýr ekonomie, působí v analytické a výzkumné společnosti CEEC Research, která se zaměřuje na zpracování výzkumů a analýz vývoje vybraných sektorů ekonomiky.

Foto: Shutterstock.com Stavebnictví očekává výraznější propad Foto: Shutterstock.com

Vývoj trhu stavebních prací se aktuálně propadá. Meziroční srovnání stavební produkce je vypočteno z posledních dvanácti měsíčních indexů ČSÚ (klouzavý rok za 12 měsíců zpětně). Trh stavebních prací aktuálně představuje pokles −1,5 %. Inženýrské stavitelství meziročně klesá dokonce o 4,6 %, zatímco pozemní stavitelství stagnuje (−0,3 %). Je to horší vývoj, než vykazuje průměrně produkce stavebnictví v Evropě. Z mírného růstu ke stagnaci směřuje srovnatelný index EU27, který je aktuálně na hodnotě +0,5 %, protože v uplynulých měsících stavebnictví meziročně ztrácelo ve většině evropských zemí.

V roce 2024 podle oslovených ředitelů stavebních firem dojde k dalšímu prohloubení propadu stavební produkce o −2,7 %. Ředitelé stavebních firem se zaměřením na pozemní stavitelství očekávají pokles o –2,5 %. Ředitelé stavebních firem zaměřujících se na inženýrské stavitelství predikují pokles ještě významnější, a to o –3 %. Pokles očekávají velké i malé stavební firmy.

Zdroj: CEEC Research Zdroj: CEEC Research

Jaké jsou aktuální příčiny vývoje?

Obor stavebnictví je velmi citlivý na celkovou ekonomickou situaci. Příčinou vývoje na trhu je vedle zpomalení ekonomiky zejména horší dostupnost úvěrů a pokračující ochlazení poptávky, omezení výstavby rezidenčního bydlení a kancelářského developmentu. Počty zahájené bytové výstavby meziročně klesají o 14,6 %, za srpen to bylo až o −23,1 %. Od dubna klesají v průměru o 10,4 % každý měsíc také počty stavebních povolení.

„Věříme, že se trh stavebních zakázek postupně rozhýbe. Přispěje k tomu klesající inflace, stabilizace cen energií a ostatních vstupů. Rizikem přirozeně jsou nové otřesy globálních konfliktů, které mohou vyvolat další nejistotu na trzích a cenové šoky. Evropa i Česká republika jsou ale dnes na tyto situace mnohem lépe připraveny než před ruskou agresí na Ukrajině,“ říká Martin Kupka, ministr dopravy ČR.

Údaje vycházejí z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q4/2023 zpracované analytickou společností CEEC Research, která byla vydána při příležitosti konference Setkání lídrů českého stavebnictví 2023/H2 ve čtvrtek 9. listopadu 2023 na Pražském hradě a je ke stažení zde.

Kvartalni-analyza-ceskeho-stavebnictvi-Q4_2023

Zobrazit

„Od července příštího roku se v plné míře začne projevovat nová regulace stavebního práva. Zjednodušení povolování staveb je ale pouze jedním z celé řady kroků, kterými Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří výstavbu a zvyšuje dostupnost bydlení v Česku. S pomocí Národního plánu obnovy a zapojením soukromých zdrojů chceme nastartovat dlouhodobý trend rozšiřování obecních bytových fondů,“ připomíná Ivan Bartoš, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj ČR.

„Stavebnictví bude v příštím roce dále klesat. Stále totiž kvůli nepříznivé ekonomické situaci, velmi drahým úvěrům, nižší poptávce a nepřiměřeně vysoké ceně stavebních dodávek dochází k odkladu velkého množství projektů. Zlepšení může přinést snížení cen stavebních dodávek, a to minimálně o 15 % oproti cenám z loňska,“ říká Dušan Kunovský, předseda představenstva Central Group, a přidává konkrétní příklad: „S Metrostavem jsme se dokázali domluvit na přijatelnějších cenách a získal nyní zakázku na dalších 400 bytů ve velkém projektu Tesla Hloubětín. Celkově máme do konce příštího roku připraveno pro zahájení výstavby 2700 bytů v 11 lokalitách.“

Produkci českého stavebnictví naopak pozitivně ovlivňuje vyšší množství rekonstrukcí budov a vývoj veřejných zakázek. Podle údajů za 1. až 3. čtvrtletí bylo zadáno zhotovitelům o 23,1 % zakázek více než ve stejném období předchozího roku. Hodnota těchto zakázek činila 167,9 mld. Kč, což představovalo růst o 19,2 %. Pokud bychom modelově vyloučili největší veřejné zakázky a posuzovali pouze zakázky s hodnotou pod miliardu korun, dostaneme pro běžné zakázky naopak meziroční pokles hodnoty zadaných zakázek –4,2 %.

„Zaznamenáváme zajímavý objem rekonstrukcí a přezbrojení systémů vytápění, chlazení a větrání na ekologicky úsporné technologie. Dotační programy SFŽP významně podporují tento trend a zaslouží si pochvalu. V sektoru průmyslové výstavby nebo veřejných zakázek stále řešíme množství projektů. U kancelářských budov a obchodních center očekáváme nadále více investic do rekonstrukcí nežli do nově zahájených projektů,“ prozrazuje Vladimír Steiner, jednatel společnosti Daikin.

Kapacity jsou v průměru vytížené na 93 %, ale očekává se propad

Kapacity stavebních společností pokračují stále v poměrně vysoké úrovni vytížení (93 %). Vysoká kapacitní vytíženost je v době, kdy predikce směřují směrem dolů, dána především setrvačností zakázek, které jsou nasmlouvány z minulých období. Vytíženost kapacit na příští rok podle ředitelů stavebních společností výrazně klesne. Pro příští měsíce očekávají, že průměrně klesne vytíženost kapacit na 85 %. Podle poloviny ředitelů stavebních společností (48 %) je vytíženost kapacit ve srovnání s minulým obdobím již nyní nižší. Některé společnosti nyní mají zakázky pouze na dva až tři měsíce.

Zdroj: CEEC Research Zdroj: CEEC Research

„Další segment stavebnictví, kterým jsou projektanti a inženýrské firmy, očekávají příští rok stagnaci projektových prací a také nečekají zásadní oživení projektů pro stavaře,“ připomíná Michal Vacek, výkonný ředitel CEEC Research, a dodává: „Na příští rok jsou však delší dobu připravovány některé velké strategické investiční akce státu a jeho organizací, kde očekáváme jejich spuštění s platností nového liniového zákona, což by mělo přílivu práce pro stavebnictví pomoci.“

Zdroj: CEEC Research Zdroj: CEEC Research

Společnosti očekávají v roce 2023 pokles tržeb o 1,5 %

Očekávání vývoje tržeb stavebních společností koresponduje s predikovaným poklesem vývoje trhu stavebních prací. Pokles tržeb o –1,5 % může být problematický pro ziskovost zakázek řady stavebních firem, zejména s ohledem na inflaci a rostoucí mzdové náklady. Podle Českého statistického úřadu (srpen 2023) průměrná hrubá měsíční nominální mzda zaměstnanců ve stavebních podnicích s 50 a více zaměstnanci meziročně vzrostla o +9,7 %.

Články autora Petr Ondrášek

Nejnovější články

Videa & Podcasty
Výzvy českého cestovního ruchu

Nejen na to odpoví COTcast s novým ředitelem...

Be the Best
Zdraví je zamlčený předpoklad

Paní docentko, lze vůbec nějak definovat lidské zdraví...

Prosazuje se v některé zemi silněji psychosomatický proud? O...

Co se týče sladění práce se zdravím, existují...

Cestovní ruch
Praha uspořádá prestižní světový chemický kongres

Pořádání této prestižní mezinárodní akce, které se každé...

Organizace tohoto kongresu přinese české i chemické odborné...

Nejnovější Analýzy

Analýzy
Přínosy umělé inteligence pro byznys rostou

Většina velkých a středních firem po celém světě...

Za hlavní přínos využití umělé inteligence označilo 48...

Pokud jde o budoucnost, tak většina vedoucích pracovníků...

Analýzy
Recyklaci stavebního odpadu využívá osm z deseti stavebních firem

Při realizaci výstavby hraje klíčovou roli, zda stavební...

„Ministerstvo životního prostředí se dlouhodobě věnuje náhradě nového...

Kolik procent z celkového stavebního odpadu lze obvykle...

Z celkového množství stavebního odpadu se většině dotázaných stavebních...

Některé stavební společnosti (23 %) mají měřitelné cíle...

Snížení uhlíkové stopy, energetická účinnost, zlepšená kvalita vzduchu...

Třídění dřevěného odpadu nejenže pomáhá snížit zátěž skládek...

Podle názoru ředitelů stavebních společností bývá největší překážkou...

Vyšší náklady na pořízení čistších materiálů nebo technologií...

Analýzy
Ochrana oznamovatelů: Zaměstnanci se bojí odvetných opatření

Nový zákon o ochraně oznamovatelů,  takzvaných whistleblowerů, nabyl...

Jedním z hlavních ustanovení zákona je povinnost zaměstnavatelů...

Výzkum společnosti Moore mezi zaměstnanci firem s více...

Tyto výsledky poukazují na potřebu rozšíření povědomí o...

Vzhledem k množství povinností, které tato nová legislativa...