Pátek 19. července 2024

Petr Ondrášek

Inženýr ekonomie, působí v analytické a výzkumné společnosti CEEC Research, která se zaměřuje na zpracování výzkumů a analýz vývoje vybraných sektorů ekonomiky.

Články autora Petr Ondrášek

Foto: Shutterstock.com

Projekty chytrých a zelených měst jsou výzvou pro projektanty

Petr Ondrášek ikona hodiny2. 1. 2024 10:41

Pod vlivem klimatické změny a potřeby udržitelného rozvoje měst a obcí směřují privátní a veřejní investoři rostoucí pozornost k projektování chytrých budov a infrastruktury v konceptu smart cities. V současné době 12 % projektových společností má...

Foto: Shutterstock.com

Recyklaci stavebního odpadu využívá osm z deseti stavebních firem

Petr Ondrášek ikona hodiny6. 12. 2023 11:31

Stavební a demoliční odpady představují téměř polovinu všech odpadů produkovaných v České republice. Stavební společnosti jsou schopny recyklovat stále větší množství stavebního materiálu. Většině se podaří znovupoužít do stavebního procesu nejvýše 20 % odpadu. Recyklaci stavebního...

Foto: Shutterstock.com

Mzdy ve stavebnictví rostou, firmy si zaměstnance drží

Petr Ondrášek ikona hodiny16. 11. 2023 09:09

Ředitelé stavebních firem jsou v otázce odměňování zaměstnanců rozděleni. Zhruba polovina dotázaných (47 %) se kloní spíše k názoru, že mzdy jsou adekvátní současným možnostem, zatímco o něco větší část (53 %) si naopak myslí, že...

Foto: Shutterstock.com

Stavebnictví v příštím roce znovu poklesne

Petr Ondrášek ikona hodiny10. 11. 2023 07:05

Stavebnictví v letošním roce vykazuje pokles, který je na hodnotě –1,5 %. V roce 2024 podle stavebních firem dojde k prohloubení propadu stavební produkce o −2,7 %. Kapacity stavebních firem jsou aktuálně vytížené na 93 %,...

Foto: Shutterstock.com

České stavebnictví se bez zahraničních pracovníků neobejde

Petr Ondrášek ikona hodiny26. 10. 2023 09:05

Tři čtvrtiny stavebních firem (76 %) využívají zahraniční pracovní síly. Pro většinu společností, které zahraniční pracovníky zaměstnávají, je hlavním důvodem nedostatek dostupné pracovní síly na místním trhu (92 %). Nastavenou migrační politiku považuje za příliš přísnou...

Foto: Shutterstock.com

Stavitelé rezidenčního bydlení žehrají na vysoké úrokové sazby

Petr Ondrášek ikona hodiny19. 10. 2023 11:09

Developeři přibližně polovinu projektů rezidenčního bydlení financují s pomocí cizího kapitálu. Podle dotazovaných ředitelů developerských firem zpravidla nemají se získáním potřebného kapitálu potíže. Pro banky je však klíčová hodnota nemovitosti a historie úspěšných projektů, stejně tak...

Foto: Shutterstock.com

Chytrá a zelená města zvyšují svou atraktivitu i hodnotu

Petr Ondrášek ikona hodiny5. 10. 2023 12:45

Chytrá a zelená města představují pro investory koncepty vytváření udržitelných měst, která lépe zohledňují životní a energetické potřeby obyvatel a snižují negativní dopady na životní prostředí. Vysoké číslo 85 % dotázaných českých developerů vědomě zařazuje prvky...

Foto: Shutterstock.com

Veřejný sektor utrácí za zadané veřejné zakázky více než vloni

Petr Ondrášek ikona hodiny2. 10. 2023 15:09

V první polovině letošního roku bylo veřejnými zadavateli vysoutěženo a zadáno 18 753 veřejných zakázek, což je o 32,1 % více než ve stejném období předchozího roku. Hodnota zakázek zadaných v 1. pololetí 2023 činila 303,6...

Foto: Shutterstock.com

Počet veřejných zakázek roste, hodnota klesá

Petr Ondrášek ikona hodiny27. 9. 2023 08:43

Z pohledu objemu práce pro české stavebnictví hrají stále klíčovou roli veřejné zakázky. Veřejné zakázky ve stavebnictví tvořily 31,8 % z celkového objemu 303,6 miliard korun všech veřejných zakázek zadaných veřejnými zadavateli v první polovině letošního...

Foto: Shutterstock.com

České stavebnictví jde do poklesu

Petr Ondrášek ikona hodiny19. 9. 2023 10:49

Vývoj trhu stavebních prací se v průběhu letošního léta otočil do záporných čísel. Meziroční srovnání stavební produkce podle dat ČSÚ (klouzavý rok za posledních 12 měsíců zpětně) představuje pokles −1,4 %. Kapacity stavebních firem jsou aktuálně...

Foto: Shutterstock.com

Zájem o udržitelnost otevírá příležitosti ve stavebnictví

Petr Ondrášek ikona hodiny13. 7. 2023 09:04

Stavební firmy v uplynulém roce aktivovaly řadu nových opatření, která spojily s omezením dopadů na životní prostředí a snížením uhlíkové stopy ve stavebnictví. Nejvíce dotázaných stavebních společností realizovalo v období ekonomické nejistoty opatření k dosažení úspor...

Foto: Shutterstock.com

Korupce ve stavebnictví je na ústupu

Petr Ondrášek ikona hodiny11. 7. 2023 06:25

Valná většina stavebních společností se v minulém roce nesetkala s požadavkem na úplatek při získávání zakázek. S takovým požadavkem se setkaly pouze 3 % dotázaných společností. Míra korupce ve stavebnictví tak dlouhodobě klesá. Na ústupu je...

Foto: Shutterstock.com

Konec kamenolomů a pískoven? Pro stavebnictví problém

Petr Ondrášek ikona hodiny28. 6. 2023 09:00

Uzavírání kamenolomů a pískoven bez náhrad bude mít nepříznivý dopad na české stavebnictví, které nyní zažívá turbulence stavební výroby. Podle stavebních společností by se vláda měla více zajímat o jejich obnovu. Vyplývá to ze studie zpracované...

Foto: Shutterstock.com

Stavební firmy se potýkají s nedostatkem absolventů

Petr Ondrášek ikona hodiny21. 6. 2023 08:00

Obliba stavebních oborů ve školách klesá, protože jde o náročné zaměstnání. Dvě třetiny firem vynakládá zvýšené úsilí, aby vystudované mladé lidi přilákaly. Nedostatek absolventů ale aktuálně trápí téměř devadesát procent stavebních společností. Těžko tak obsazují pozice...

Foto: CEEC Research

TOP stavební firma roku byla vyhlášena

Petr Ondrášek ikona hodiny10. 6. 2023 07:17

Vítězem soutěže TOP stavební společnost roku se stala společnost Switelsky stavební. Mezi oceněnými stavebními firmami jsou druhý Strabag a třetí Chládek a Tintěra Pardubice. Výsledky zpracovala analytická společnost CEEC Research na základě hodnocení několika stovek veřejných...

Foto: Shutterstock.com

České stavebnictví čeká v roce 2023 pokles o 2 %

Petr Ondrášek ikona hodiny9. 6. 2023 06:48

Nepříznivé ekonomické vlivy znamenají, že české stavebnictví čeká těžký rok. Stavební firmy očekávají v roce 2023 na trhu stavebních prací pokles −2,0 %. Opatrné jsou také predikce pro rok 2024, kdy se očekává stagnace trhu s...

Foto: Shutterstock.com

Digitalizace českého stavebnictví prochází zlomovým rokem

Petr Ondrášek ikona hodiny7. 6. 2023 08:11

Úroveň digitalizace stavebnictví se podle projektových firem nezlepšuje. Naděje a očekávání jsou spojeny s letošní novelizací stavebního zákona, se zjednodušením a zrychlením stavebního řízení prostřednictvím digitalizace tohoto procesu. To může být impulsem pro další oblasti digitalizace,...

Foto: Shutterstock.com

Zadavatelé o progresivním zadávání veřejných zakázek

Petr Ondrášek ikona hodiny31. 5. 2023 07:01

Technický dozor staveb je činnost natolik přínosná, že bez ní si efektivní realizaci udržitelných staveb nejde představit. Dvě třetiny projektových společností se ovšem domnívají, že v praxi nepanuje jednotný náhled na to, co výkon technického dozoru...

Foto: Shutterstock.com

Developeři mění nabídky bytů z prodejních na nájemní

Petr Ondrášek ikona hodiny28. 4. 2023 08:04

Většina developerských společností (57 %) se domnívá, že o nájemní bydlení bude v blízké době větší zájem než o bydlení vlastnické. Po citelném poptávkovém ochlazení trhu, které nastalo v minulém roce zejména z důvodu malého zájmu...

Foto: CEEC Research

Dřevostavby: Co brání jejich většímu rozšíření?

Petr Ondrášek ikona hodiny21. 4. 2023 10:56

Dřevostavbám se věnuje 12 % stavebních firem. Většina stavebních firem (67 %) považuje stavby ze dřeva za ekologicky šetrnější k životnímu prostředí. Pořizovací náklady dřevostaveb jsou podle respondentů zhruba stejné, jako jsou u staveb klasických. Podle...

Foto: Shutterstock.com

Růst cen stavebního materiálu zpomalí pod 10 %

Petr Ondrášek ikona hodiny31. 3. 2023 10:49

Podle většiny ředitelů stavebních společností (58 %) růst cen stavebního materiálu v následujícím roce již zpomalí, a to prakticky na úroveň očekávané inflace. Stavební společnosti (80 %) neskupují materiál do zásoby. Na 46 % stavebních společností...

Foto: Shutterstock.com

Zachrání veřejné zakázky české stavebnictví?

Petr Ondrášek ikona hodiny8. 3. 2023 10:48

Z pohledu objemu práce pro české stavebnictví hrají stále klíčovou roli veřejné zakázky. Jsou nezastupitelnou součástí kondice sektoru domácí ekonomiky. Veřejné zakázky ve stavebnictví tvořily 30,3 % z celkového objemu 566,4 miliard korun všech veřejných zakázek...

Foto: Shutterstock.com

Stavební firmy očekávají pokles trhu o 4,6 %

Petr Ondrášek ikona hodiny10. 11. 2022 11:13

Vojenský konflikt na Ukrajině a související energetická krize silně ovlivňují očekávání pro rok 2023. Téměř tři čtvrtiny dotazovaných stavebních společností (74 %) očekává v roce 2023 pokles vývoje trhu stavebních prací, a to v průměru o...

Foto: Shutterstock.com

Marže developerů od počátku pandemie klesá

Petr Ondrášek ikona hodiny2. 11. 2022 06:52

Finální cena nemovitosti je u většiny developerských společností stejná jako cena avizovaná klientovi na začátku. Rizikovou přirážku používá pouze část developerů. Některé společnosti odkládají nabídky bytů kvůli nejasnému vývoji na trhu. Marže developerských firem od počátku...

Foto: Shutterstock.com

Robotizace je pro mnoho stavebních společností nereálná

Petr Ondrášek ikona hodiny31. 10. 2022 13:53

Automatizace procesů a nahrazování lidské pracovní síly je v dnešní době již zaběhnutá praxe. Mnohé stavební společnosti nicméně vnímají jistá omezení v robotizaci svých činností. I přes vnímané výhody není pro mnohé z nich automatizace v...

Foto: Shutterstock.com

Nabídka nemovitostí příští rok poroste

Petr Ondrášek ikona hodiny17. 10. 2022 16:55

Nabídka nemovitostí v ČR příští rok poroste o 4,3 %. Poptávka po nemovitostech v ČR příští rok klesne o 2,8 %. Polovina dotázaných developerů nebude měnit ceny svých nemovitostí. Vyplývá to ze Studie developerských společností H2/2022...

Foto: Shutterstock.com

Krize nutí zvýšit projektové společnosti ceny o 15 %

Petr Ondrášek ikona hodiny27. 9. 2022 08:28

Projektové společnosti zvyšují své ceny. Zákazníci mají stejný zájem o jejich služby jako loni, ale více vyjednávají. Zákazníci rovnou vyžadují levnější materiály a využívají i jiné materiály, než byly uvedeny v projektu. Klienti projekty spíše odkládají....

Foto: Shutterstock.com

Projektanti očekávají růst trhu projektových prací o 2,6 %

Petr Ondrášek ikona hodiny15. 9. 2022 07:14

Projektanti projektující pozemní stavby očekávají vyšší růst trhu. V současné chvíli mají projektové společnosti využity kapacity na 96 %. Tržby projektovým společnostem porostou o 3,3 %. Tržby porostou více v pozemní projekci. Projektové společnosti mají v...

Foto: Shutterstock.com

Zelené stavebnictví v Česku poroste

Petr Ondrášek ikona hodiny27. 7. 2022 11:18

Konkrétní cíle v této oblasti má stanovena většina dotázaných stavebních společností. Většina z nich má své cíle naplánované do roku 2025. Zelené stavebnictví poroste. Dotace by pomohly k urychlení rozvoje udržitelného stavebnictví. I zákazníci začínají zelené...

Foto: Shutterstock.com

Digitalizace může vést k vyšší produktivitě i ve stavebnictví

Petr Ondrášek ikona hodiny25. 7. 2022 11:16

Elektronický stavební deník využívá pouze čtvrtina dotázaných stavebních společností. Využití digitálních řešení může vést ke snížení nákladů. Digitální řešení mohou zvýšit produktivitu práce. Digitalizace stavebnictví může ušetřit také náklady na výstavbu. Vyplývá to z Kvartální analýzy...

Foto: Shutterstock.com

Válka povede k dalšímu zdražování stavebních materiálů

Petr Ondrášek ikona hodiny21. 7. 2022 09:50

Konflikt na Ukrajině bude mít vliv na české stavebnictví. Nejvýraznějším dopadem této situace bude zdražování energií či stavebních materiálů. Odliv pracovní síly způsobuje prodloužení doby realizace zakázky. Dojde k dalšímu prodloužení termínu dodání stavebních materiálů. Rostoucí...

Nejnovější články

Pohled z praxe
Česká firma zrychlila dispečink britských sanitek o 20 %

Po prvotní pilotní fázi pomohl český poskytovatel cloudového...

Společnost EMED patří mezi dynamické a rychle rostoucí...

Výrazný přínos implementace českého softwaru potvrzuje Craig Smith,...

EMED začínal s využíváním Daktely s 280 zaměstnanci...

Spojené království představuje pro Daktelu unikátní výzvy a...

Vzhledem k expanzi Daktela vybudovala lokální tým deseti...

Jiří Havlíček, generální ředitel společnosti Daktela, k tomu...

Analýzy
Češi nejvíce využívají sdílených služeb ubytování

„Průzkum se zaměřil na specifika sdílené ekonomiky a...

„Průzkum se také zaměřil na otázku, v čem...

Analýzy
Potraviny v Česku zlevňují nejrychleji v EU

Pokud se podíváme na inflační čísla detailněji, v...

Česko naopak zůstává premiantem při pohledu na ceny...

Po červnovém překvapení odhadujeme další pozvolný pokles spotřebitelské...

Nejnovější

Pohled z praxe
Česká firma zrychlila dispečink britských sanitek o 20 %

Po prvotní pilotní fázi pomohl český poskytovatel cloudového...

Společnost EMED patří mezi dynamické a rychle rostoucí...

Výrazný přínos implementace českého softwaru potvrzuje Craig Smith,...

EMED začínal s využíváním Daktely s 280 zaměstnanci...

Spojené království představuje pro Daktelu unikátní výzvy a...

Vzhledem k expanzi Daktela vybudovala lokální tým deseti...

Jiří Havlíček, generální ředitel společnosti Daktela, k tomu...

Analýzy
Češi nejvíce využívají sdílených služeb ubytování

„Průzkum se zaměřil na specifika sdílené ekonomiky a...

„Průzkum se také zaměřil na otázku, v čem...

Analýzy
Potraviny v Česku zlevňují nejrychleji v EU

Pokud se podíváme na inflační čísla detailněji, v...

Česko naopak zůstává premiantem při pohledu na ceny...

Po červnovém překvapení odhadujeme další pozvolný pokles spotřebitelské...