Neděle 14. července 2024
ikona hodiny2. 1. 2024 10:41

Projekty chytrých a zelených měst jsou výzvou pro projektanty

Pod vlivem klimatické změny a potřeby udržitelného rozvoje měst a obcí směřují privátní a veřejní investoři rostoucí pozornost k projektování chytrých budov a infrastruktury v konceptu smart cities. V současné době 12 % projektových společností má už nějakou praktickou zkušenost s projekty budov v konceptu chytrých a zelených měst. Vyplývá to ze Studie projektových společností H2/2023 zpracované analytickou společností CEEC Research.

Petr Ondrášek Petr Ondrášek autor

Inženýr ekonomie, působí v analytické a výzkumné společnosti CEEC Research, která se zaměřuje na zpracování výzkumů a analýz vývoje vybraných sektorů ekonomiky.

Foto: Shutterstock.com Povědomí veřejnosti o smart cities je mizivé Foto: Shutterstock.com

Projektování smart cities, neboli chytrých a zelených měst, je koncept, který se zaměřuje na udržitelný rozvoj měst, využití technologií a datových zdrojů k řešení městských výzev a zlepšení kvality života obyvatel. Cílem smart cities je vytvořit efektivnější, udržitelnější a pohodlnější životní prostředí pro obyvatele měst. Zahrnuje to různé aspekty, jako jsou energetická účinnost, mobility, infrastruktura, správa zdrojů, služby občanům a komunikace.

Zdroj: CEEC Research Zdroj: CEEC Research

Tento koncept je vcelku mladý a mnoho firem s ním zatím zkušenost nemá. Získává však vyšší pozornost privátních i veřejných investorů pod vlivem klimatické změny a potřeby rozvíjet města chytře a udržitelně. Téměř polovina dotázaných projektových společností (49 %) uvedla, že v této době nedisponuje žádnou zkušeností v projektování smart cities. Dvě pětiny dotázaných (39 %) s tímto konceptem má pouze částečnou zkušenost. Zbylá část (12 %) již projektovala konkrétní projekty v oblasti chytrých a zelených měst.

„Smart cities využívají různé koncepty a technologie ke zlepšení života obyvatel, efektivnímu využívání zdrojů a řešení městských výzev. Projektování smart cities je současně dynamický proces, který se neustále vyvíjí s novými technologiemi a inovacemi,“ říká Michal Vacek, výkonný ředitel CEEC Research, a dodává: „Překážkou na straně investorů bývá nedostatek informací potřebných pro zadání projektů nebo vyšší investiční náročnost, třebaže se investice může v určitém čase vrátit.“

Cílem je vytvořit inteligentní, udržitelné a přitažlivé městské prostředí pro současné i budoucí generace. V projektování chytrých měst mají dvě pětiny dotázaných (39 %) největší zkušenost v oblasti projektování chytrých budov a infrastruktury měst. Více než jedna čtvrtina (28 %) takto označila realizaci chytrých energetických sítí a úspory energie. Zbylé zkušenosti označené za dosud nejrozsáhlejší náležely do oblasti využití IoT (7 %), smart mobility a dopravních řešení (12 %) a dalších.

Projektování smart cities přináší obyvatelům mnoho výhod, které mohou zásadně zlepšit kvalitu života

Smart cities mají potenciál zlepšit život obyvatel tím, že kombinují technologie, udržitelnost a lepší správu veřejných služeb. Podle ředitelů projektových společností je největším přínosem zvýšená kvalita života obyvatel (46 %), neméně důležitými jsou také zlepšení provozní efektivity (33 %), udržitelnost a ochrana životního prostředí (32 %) a zvýšení bezpečnosti (13 %). Obyvatelé mohou těžit z efektivnějších služeb a lepšího propojení s městským prostředím.

„Inovace v konceptu chytrých měst výrazně usnadňují každodenní život lidí a podporují místní ekonomiku. Lidé můžou čím dál víc pracovat z domova, firmy si zakládají satelitní pobočky mimo velká města. V zahraničí se osvědčily třeba mobilní ordinace. Předpokladem je dobré pokrytí vysokorychlostním internetem a podporujeme také projekty, které 5G sítě využívají. Z Národního plánu obnovy na ně Ministerstvo pro místní rozvoj vyčlenilo 610 milionů korun. Evropské prostředky získají projekty například z oblasti vzdělávání, telemedicíny, dopravy nebo e-governmentu,“ upozorňuje Ivan Bartoš, místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj ČR a doplňuje: „Chytrá města by měla být taky zelená. Vytváření a rozšiřování zelených ploch je důležitým nástrojem, jak částečně omezit hromadění tepla v rozpálené betonové zástavbě. V Integrovaném regionálním operačním programu jsme na to vyčlenili přes 6 miliard korun. Žadatelé získají podporu například na výsadbu stromů, projekty zaměřené na hospodaření se srážkovou vodou nebo zachování biologické rozmanitosti.“

„Koncept smart cities spočívající v chytřejším řízení měst, obcí, regionů a života v nich prostřednictvím zavádění inovací a moderních technologií je podporován SFDI,“ upozorňuje Zbyněk Hořelica, ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury, a přidává příklad: „Jednou z realizovaných akcí je Telematický systém dopravního uzlu Zlín, který spočíval v pořízení a instalaci BTT detektorů a zajištění přenosu, sběru a vyhodnocení dat serveru dopravní centrály. Výstupem je aplikace s podrobnějšími daty, která využívá město za účelem dopravního plánování. Aktuální informace o dojezdových časech řidičům umožní volbu vhodnější alternativy.“

Projektování smart cities s sebou přináší také mnoho výzev pro samotné projektové společnosti. Je to komplexní úkol, který zahrnuje technické, sociální, ekonomické a environmentální aspekty. Klíčem k úspěchu je identifikace a řešení těchto výzev v kontextu konkrétního města a znalosti jeho potřeb. Podle 41 % projektových společností představuje největší výzvu v praxi komplexnost a schopnost integrace různých technologií v rámci takového projektu. Problémem bývá nedostatek odborných znalostí a expertů v oblasti chytrých měst, jak tvrdí 35 % projektantů. Další výzvou zejména pro investory je finanční náročnost projektu (28 %) a manažerská schopnost zapojení různých zainteresovaných stran a spolupráce s nimi, jak si myslí čtvrtina dotázaných.

Zdroj: CEEC Research Zdroj: CEEC Research

Povědomí veřejnosti o smart cities je mizivé

Podle názoru projektantů je pro investory další bariérou nízká informovanost veřejnosti o přínosech chytrých a zelených měst. Mediální obraz zejména u veřejných investic je poměrně důležitý pro odvahu investorů, úspěšnou implementaci v rozvoji měst a následné přijetí těchto řešení ve společnosti. Média hrají důležitou roli v tom, jak jsou chytrá města vnímána veřejností a jaký vliv mají na rozhodování a podporu ze strany obyvatel. Většina zástupců dotázaných projektových společností si myslí, že povědomí veřejnosti o chytrých městech je nízké a že veřejnost je stále ještě málo informovaná (69 %). Čtvrtina dotázaných (25 %) si dokonce myslí, že informovanost veřejnosti o smart cities je nulová.

Údaje vycházejí ze Studie projektových společností H2/2023 zpracované analytickou společností CEEC Research, která je zveřejněna na www.ceec.eu a vychází z rozhovorů uskutečněných ve 112 projektových společnostech s jejich vedením.

Články autora Petr Ondrášek

Nejnovější články

Aktuality
Originalita v kultuře: Symfonie zednářů, Mozart i Ellington

Každý zná osm tónů stupnice, ale jen genius...

Téma LVHF 2024 se odráží i v programu...

Na svůj osobní seznam výjimečných zážitků 2024 si...

Hudba a zednářství mají silné pouto. Jak silné...

Aktuality
Průzkum v Českém Švýcarsku: Národní park je dobrý soused

„Jsou to dva roky, co Národní park České...

„Jak ukazuje hned několik výsledků z reprezentativního šetření,...

Z dotazování vyplynulo, že většina obyvatel obcí národního...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...

Nejnovější Analýzy

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...

Analýzy
Firmy se na nový zákon o kyberbezpečnosti příliš nechystají

Průzkumu se od letošního února do dubna zúčastnilo...

Průzkum také ukázal, že IT experti odpovědní za...

Průzkum se dále zaměřil na rozpočet společností pro...

Pouze 41 % dotázaných firem plánuje využít možnost...

Analýzy
Průzkum CBRE: Věřitelé v Evropě jsou otevřeni podnikání

„Celkem 63 % respondentů předpokládá zvýšení úvěrové aktivity....

Průmyslové nemovitosti a projekty nájemního bydlení jsou nejvíce...

Dvě třetiny dotázaných předpokládají, že požadavky na poskytování...