×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Středa 7. prosince 2022
Přihlásit se / Zaregistrovat se

Zemědělství dostane 200 miliard korun

Česká vláda schválila nový Strategický plán společné zemědělské politiky (SZP) na období 2023-2027. Plán se zaměřuje na udržitelné zemědělství a ekologické hospodaření s ohledem na životní prostředí. Celkem zemědělci, potravináři a lesníci získají prostřednictvím plánu necelých 200 mld. Kč z evropského a národního rozpočtu.

Radek Novák ikona hodiny1. 11. 2022 06:30
Foto: Shutterstock.com Miliardy pro zemědělství, důraz na ekologii Foto: Shutterstock.com

Hlavní novinkou v novém Strategickém plánu je zavedení podpory na první hektary ve výši 23 %. Tato platba bude určena na prvních 150 hektarů všech zemědělských podniků bez ohledu na jejich velikost. Tím by se měly výrazně podpořit menší zemědělci. Další změnou je důraz na nové zemědělské postupy šetrné ke krajině. Zemědělci hospodařící na silně erozně ohrožených polích nebudou moci pěstovat jednu plodinu na ploše větší než 10 hektarů. Budou muset pole rozčlenit ochrannými pásy, krajinnými prvky nebo prostřídáním více plodin. Tato podmínka se týká přibližně 4 % výměry orné půdy. 

Strategický plán Společné zemědělské politiky

107 mld. Kč na přímé platby

89 mld. Kč na investice pro rozvoj venkova

125 mil. Kč na sektor vína

50 mil. Kč na včelařství

V roce 2024 však dojde k výraznému rozšíření erozně ohrožených ploch, čímž bude omezení platit na téměř 17 % výměry orné půdy v ČR. Nově budou moci zemědělci získat také dotaci, pokud použijí postupy precizního zemědělství. I nadále pak budou moci čerpat investiční dotace na technologie. Podpora rozšiřování těchto technologií a postupů do praxe bude podle ministerstva jedním z klíčových faktorů rozvoje zemědělství, které bude šetrnější k životnímu prostředí, lépe ochrání přírodní zdroje, biodiverzitu a přispěje ke kvalitě a bezpečnosti potravin. V neposlední řadě zahrnuje Strategický plán SZP podporu podnikatelských aktivit s důrazem na zemědělskou prvovýrobu a následné zpracování zemědělské produkce, stejně jako motivaci vstupu mladých lidí do zemědělství. Podpora půjde rovněž do lesního hospodářství. Plán musí ještě schválit Evropská komise.

Nejnovější články

Aktuality
Jednejte s cizinci bez problémů. Ve svém jazyce

TAP2U je aplikace, která spojuje ty, kteří jsou...

Nápad vzešel z potřeby dorozumět se v rámci...

Expertní pohled
Jak dosáhnout stability cen energií v Česku?

Začátkem třetí dekády tohoto století bude Česká republika...

Komunitní sítě umožňují subjektům nakupovat nebo dodávat elektřinu...

Na trhu je mnoho menších i větších firem,...

Současný vývoj velkoobchodních cen elektřiny a jejich strmý...

Česko má největší poměr výroby elektřiny z uhlí...

Energetická koncepce založená na decentralizaci, zvýšené flexibilitě, inteligenci...

Analýzy ze Spořky
Kam se ztratila schopnost stavět rychle a efektivně?

Empire State Building byl nakonec dokončen před stanovaným...

Na druhé straně, aktéři, kteří se staví proti...

A kdeže jsme tedy ztratili tu rychlost a...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Jednejte s cizinci bez problémů. Ve svém jazyce

TAP2U je aplikace, která spojuje ty, kteří jsou...

Nápad vzešel z potřeby dorozumět se v rámci...

Věda a výzkum
Akademici s firmami budou řešit transformaci energetiky

„Hlavním cílem projektu je vytvoření komplexní strategie, která...

„Vodík je strategická surovina nejen pro oblast energetiky,...

Aktuality
Zapomeňte konečně na papírové normy!

Nový e-shop Agentury ČAS totiž umožňuje – vůbec...

Koupit si potřebnou technickou normu by skutečně mělo...

E-shop je dalším krokem České agentury pro standardizaci...