Sobota 24. února 2024
ikona hodiny16. 2. 2023 16:30

Vznikla nová pracovní skupina Bezpečnostní sekce HK ČR

Bezpečnostní sekce Hospodářské komory ČR na konci ledna zřídila novou Pracovní skupinu požární ochrany. Jejím vznikem se doplnil dlouhodobě chybějící bezpečnostně oborový člen pomyslné rodiny pracovních skupin Bezpečnostní sekce.

Václav Nepraš autor

prezident Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, člen představenstva HK ČR a předseda Bezpečnostní sekce HK ČR)

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Dosud obsahovala Bezpečnostní sekce HK ČR tyto pracovní skupiny: Pracovní skupina bezpečnostní politiky a vzdělávání, Pracovní skupina technických bezpečnostních služeb, Pracovní skupina ostrahy majetku a osob, Pracovní skupina detektivních služeb.

Bezpečnostní sekce Hospodářské komory ČR působí v oboru komerční bezpečnosti a vlivu bezpečnostní politiky státu na podnikání a je zaměřena na obhajobu zájmů a potřeb členů HK ČR v této oblasti. Pracovní skupina požární ochrany se chce svou činností zejména zapojit v oblastech, ve kterých již dlouhodobě Bezpečnostní sekce HK ČR působí. Jedná se o právní úpravu oboru, vzdělávání a řešení aktuálních otázek oboru, stejně jako hledání názorové shody a společných stanovisek k těmto otázkám.

Pracovní skupina požární ochrany navazuje na předešlou spolupráci Hospodářské komory ČR s Profesní komorou požární ochrany, která se zde jako autorizované společenstvo věnuje tvorbě pravidel praxe v požární bezpečnosti staveb a dále se aktivně zapojuje do práce Bezpečnostní sekce Hospodářské komory ČR.

Současná doba je v oblasti požární ochrany dynamická

Pracovní skupinu požární ochrany vede v současné době Radek Kislinger, který je pověřen Prezidiem Profesní komory požární ochrany. Za sebou má 25 let praxe v HZS ČR, kde zejména působil v oblasti vyšetřování požárů. Proto lze očekávat, že některé své praktické znalosti v oboru požární ochrany využije také při práci nově vzniklé pracovní skupiny.  Práce ve skupině je bezplatná a je vykonávána ve volném čase všech zúčastněných osob. Je proto potěšující, že se do Pracovní skupiny požární ochrany zapojují lidé, kteří mají upřímný a nezištný zájem na zlepšování stavu požární ochrany v České republice.

A co k budoucí činnosti Pracovní skupiny požární ochrany řekl Radek Kislinger? „Současná doba je v oblasti požární ochrany velice dynamická a často při řešení problematik v tomto oboru naráží na velice pomalý, nepřehledný a dost často výrazně konzervativní systém požární ochrany. Zejména proto budu velice rád, když naše pracovní skupina bude přispívat svými aktivitami a návrhy k rychlejšímu překonávání těchto bariér.“ A dále dodal: „Rozhodně bych osobně stál o to, aby se v oblasti požární ochrany snížila administrativní zátěž podnikatelů a státní správy a více se začalo dbát na praktické dovednosti a znalosti osob, zejména ve vztahu k jejich užívání objektů a ruku v ruce více dbát na jejich praktické nácviky, jak zvládat různé mimořádné události“.

V rámci svého úvodního pracovního zadání by se měla Pracovní skupina požární ochrany orientovat zejména na tyto okruhy dotýkající se požární ochrany:

  • právní úpravy oboru (veřejné diskuse, příprava právních podkladů pro jednání se státní správou, odborná oponentura vydávaných právních předpisů)
  • rozvoj vhodného prostředí pro podnikání v oboru (souvisí se sledování a komentováním právních předpisů, normativů, trendů)
  • řešení/komunikování aktuálních otázek oboru a hledání názorové shody a společných stanovisek k těmto otázkám
  • hledání synergií s dalšími oblastmi (security, pojišťovnictví, odborná zájmová sdružení, komunikace se zástupci vědy a výzkumu v oblasti PO)

Nejnovější články

Expertní pohled
Důvěra v ekonomiku není nijak valná

Dolů ho táhla zejména zhoršující se nálada mezi...

Pro nastartování domácí poptávky je pozitivním signálem růst...

Expertní pohled
Potřebujeme zdravé, nikoli nemocné zaměstnance

Jak je možné, že jen pár týdnů po...

Jakou roli v tom vidíte pro MSD? Můžeme se...

Vedle prevence a očkování je MSD aktivní i v oblasti onkologie...

Trendy
Moderní řešení jménem Cafédock

Kde se zrodil nápad na Cafédock? Před pár lety...

Jak vypadaly první prototypy? Jeden byl menší, se...

Kolik modelů v současnosti existuje? Nyní jsou ještě v oběhu...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Wienerberger obnovuje výrobu v závodech

Od ledna společnost postupně spouští závody v Hranicích,...

Wienerberger také investuje do aktivit spojených s udržitelným...

Rok 2024 bude pro stavební trh rokem očekávání...

Aktuality
V Brně se představí trendy v udržitelném byznysu

„Udržitelnost by měla být klíčovou součástí každé firmy,...

Hlavní součástí programu jsou přednášky odborníků z oblasti...

Aktuality
Zeleninu do letadel si Emirates pěstují samy. Ekologicky

Ta teď úspěšně dokončila převzetí společnosti Emirates Bustanica,...

Od svého uvedení na trh v červenci 2022...