Pondělí 22. července 2024
ikona hodiny14. 2. 2023 09:48

Jak vybrat spolehlivého dodavatele pro bezpečnost?

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, autorizované živnostenské společenstvo HK ČR, jako jeden ze svých hlavních úkolů má prosazování kvalitní techniky a služeb. S tímto cílem, ale i jako reakci na stížnosti od zákazníků na kvalitu práce při poskytování technických bezpečnostních služeb, zavedla pro své členy systém posuzování kvality podnikání. Je to jednak Osvědčování kvality podle metodiky schválené Hospodářskou komorou ČR a jednak Registraci firem podle evropské technické normy ČSN EN 16 763.

Václav Nepraš autor

prezident Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, člen představenstva HK ČR a předseda Bezpečnostní sekce HK ČR)

Foto: Shutterstock.com Vše pro kvalitní bezpečnostní služby Foto: Shutterstock.com

Bezpečnost je stále jednou z nejdůležitějších priorit. Jistotu vám dodá technické zabezpečení majetku a osob s ověřenou odbornou a právní způsobilostí firmy. A k tomu směřuje Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, která je pro obor technických bezpečnostních služeb autorizovaným živnostenským společenstvem Hospodářské komory ČR. Zavedla pro své členy systém posuzování kvality podnikání v oboru.

Osvědčování kvality podle metodiky schválené Hospodářskou komorou ČR

Členské firmy Asociace Grémium Alarm s ověřenou právní a odbornou způsobilostí a schopností zpracovat zakázku od kvalitní nabídky, přes projekt a montáž, po uvedení do provozu a zajištění kvalitního servisu dostávají Osvědčení o kvalitě“ a jsou zařazeny na seznam, který je publikován a uveřejněn mimo jiné na www.gremiumalarm.cz. Ověřování kvality firmy se provádí v souladu se schválenou metodikou Hospodářské komory ČR.

Registraci firem podle evropské technické normy ČSN EN 16 763

Již několik let je v platnosti evropská technická norma ČSN EN 16 763: Služby pro požárněbezpečnostní zařízení a zabezpečovací systém. Plnění požadavků na služby v tomto citlivém oboru není ještě v ČR sledováno a ani investory požadováno. V řadě evropských zemí je tato norma však naplňována a odbornou způsobilost prověřuje a certifikát vydává profesní sdružení příslušného oboru. V těchto zemích je samozřejmě certifikát i vyžadován a jeho neexistence handicapuje naše firmy při zájmu o zdejší zakázky. Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm toto Osvědčování kvality a registraci firem zahájila. Fyzická, nebo právnická osoba, která má o toto Osvědčení a registraci zájem, podá přihlášku na Asociaci Grémium Alarm a odborná komise ověří, podle kritérií uvedených v Pravidlech pro osvědčování kvality a registraci firem odborně způsobilých dodávat služby v souladu s ČSN EN 16763 a dle metodiky HK ČR požadovanou právní a především odbornou způsobilost. Po úspěšném posouzení obdrží firma certifikát a je zaregistrována podle ČSN EN 16 763. Zároveň je zařazena na seznam firem s prokazatelně kvalitní profesionální dodávkou požárněbezpečnostního zařízení, nebo bezpečnostních technologií, který je uveřejněn mimo jiné na www.gremiumalarm.cz.

Nejnovější články

Expertní pohled
Bude povolování staveb rychlejší, jednodušší a srozumitelnější?

Tento údaj vychází z referenčního projektu logistické haly, který...

Povolení na umístění a základní parametry stavby budou jednodušší. Všechna...

Od 1. července 2024 přechází ČR z místní na centrální celostátní podatelnu....

Zrychlí se tedy proces povolování staveb? Ano. Bude...

Aktuality
Vláda musí prevenci věnovat větší pozornost

Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodla...

Co je třeba změnit? Zaměstnavatelé by měli dobré...

Bude tedy součástí dialogu se státní správou i toto...

Máte v plánu i nové projekty? Především se domnívám, že...

Trendy
Vznikla CNAIP – Česká národní AI platforma

Většina zakládajících členů CNAIP se intenzivně věnuje rozvoji ekosystému umělé...

Česká národní AI platforma chce také šířit ve...

Více než polovina firem v Česku zatím umělou inteligenci...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Bude povolování staveb rychlejší, jednodušší a srozumitelnější?

Tento údaj vychází z referenčního projektu logistické haly, který...

Povolení na umístění a základní parametry stavby budou jednodušší. Všechna...

Od 1. července 2024 přechází ČR z místní na centrální celostátní podatelnu....

Zrychlí se tedy proces povolování staveb? Ano. Bude...

Expertní pohled
Spokojení zaměstnanci mohou až o čtvrtinu zvýšit firemní zisk

Změna přístupu z „máme zaměstnance“ na „pracují u...

V době, kdy lidé kladou větší důraz na rovnováhu...

Zaměřte se na člověka: Myslete na to, aby...

Řešte predikci a prevenci: Pomocí strojového učení a...

Expertní pohled
Letní výprodej koruny: Úrokový diferenciál opět ve hře

V podobném duchu zapůsobila na kurz koruny také...

V kombinaci s horší růstovou dynamikou jsme proto...

To samo o sobě není povzbudivá zpráva pro...

V souhrnu jsme lehce revidovali letošní výhled na...

Oproti současným úrovním vidíme prostor pro solidnější zisky...

Z pohledu ČNB zatím není slabší koruna důvodem...