Středa 22. května 2024
ikona hodiny13. 9. 2023 06:44

Jaderné dny budou hledat cesty k překonání energetické krize

Jaderná energetika – cesta z energetické krize Evropy, to je téma zahajovací konference 13. ročníku Jaderných dnů. Ty budou probíhat od 14. září do 18. října v kampusu Západočeské univerzity v Plzni (ZČU). Organizátoři, jimiž jsou kromě ZČU také společnost ŠKODA JS, a. s., a sdružení CENEN, přiblíží studujícím i veřejnosti jadernou energetiku a poskytnou prostor pro odborné diskuse zaměřené na řešení energetické krize. 

Jan Stolař autor

Foto: Shutterstock.com V Plzni začínají Jaderné dny Foto: Shutterstock.com

„Věřím, že i letošní ročník Jaderných dnů přispěje ke zvýšení zájmu mladých lidí o technické obory a zejména o jadernou energetiku. Jsme partnerem akce od jejího počátku, stejně tak nás pojí dlouholetá spolupráce se Západočeskou univerzitou,“ říká generální ředitel ŠKODA JS František Krček.

„Energetika je v současnosti velmi ožahavé téma. O to cennější je, že se konference Jaderné dny, která každoročně nabízí pohled na aktuální dění v oblasti jaderné energetiky, koná na univerzitní půdě. Ta nejen poskytuje ideální prostor pro formulování vizí a názorů, ale především otevírá tuto vzdělávací a popularizační akci velkému množství studentů a studentek z univerzit i středních škol stejně jako široké veřejnosti,“ připomíná rektor ZČU Miroslav Lávička. „Těší mě, že Západočeská univerzita, která šest desetiletí vzdělává špičkové odborníky pro zajišťování spolehlivosti a bezpečnosti provozu jaderných elektráren, se stala tradičním místem konání Jaderných dnů,“ dodává.

Záštitu nad Jadernými dny 2023 převzali ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták, rektor ZČU Miroslav Lávička a prezident Inženýrské akademie ČR Vojtěch Petráček.

Jaderné dny zahájí mezinárodní konference Jaderná energetika – cesta z energetické krize Evropy, která bude probíhat 14. a 15. září v prostorách Fakulty aplikovaných věd. Oba dny konference nabídnou vždy dopoledne kulatý stůl s příspěvky českých i zahraničních odborníků. První den, kdy bude kulatý stůl věnován tématu Podíl jaderné energie na energetickém mixu ČR a EU, vystoupí Tomáš Ehler, vrchní ředitel  Sekce energetiky a jaderných zdrojů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Jan Barták, prezident francouzské společnosti NucAdvisor, dále Leon Cizelj, prezident Evropské nukleární společnosti, Karel Vinkler, ředitel sekce Strategie ČEPS, generální ředitel Elektrárny Dukovany II Petr Závodský, generální ředitel společnosti ŠKODA JS František Krček nebo provozní a obchodní ředitel Doosan Škoda Power Daniel Procházka. Druhý den se bude diskuse týkat tématu Jaderná energetika a teplárenství – perspektivy zásobování teplem v ČR (?) a mezi řečníky bude například Silvana Jirotková, ředitelka útvaru SMR ČEZ, nebo Vladimír Wagner z Akademie věd ČR. „Kromě zásobování elektřinou bude pro Českou republiku v blízké budoucnosti nezbytné mít spolehlivě zajištěno i zásobování teplem. Proto jsme se rozhodli uspořádat letos dva kulaté stoly, z nichž druhý bude věnován jadernému teplárenství,“ upozorňuje Jan Zdebor z katedry energetických strojů a zařízení Fakulty strojní, který je iniciátorem a hlavním organizátorem Jaderných dnů.

Ve čtyřech odborných sekcích, rozdělených do obou dnů úvodní konference, zazní přednášky významných českých i zahraničních expertů z Koreje, Francie a dalších zemí. Hovořit se bude o nových projektech pro jadernou energetiku v EU a ČR a výchově nových odborníků, palivovém cyklu nebo jaderných zdrojích tepla pro dálkové vytápění. „Vystoupí například představitelé Mezinárodní agentury pro atomovou energii se sídlem ve Vídni, Evropské nukleární společnosti, francouzského Mezinárodního institutu pro jadernou energetiku nebo korejské společnosti KINGS,“ připomíná účast zahraničních expertů Jan Zdebor.

Nedílnou součástí konference bude soutěž studentských prací, představených formou posterů. Ty budou k vidění před posluchárnou v budově Fakulty aplikovaných věd. Do letošního ročníku přihlásili své práce studenti bakalářského, magisterského a doktorského studia z českých, ukrajinských a italských univerzit, ale také z Ghany nebo z Peru. Jednotlivé práce hodnotí odborná porota a první den Jaderných dnů budou vyhlášeny vítězné práce.

V každém týdnu přinesou Jaderné dny odborné přednášky pro studenty středních škol: Žijeme v poli záření, Od přírodního jaderného reaktoru k jaderné energetice, Mýty a fakta o jádru + Fukušima 11 let poté, Energetický mix a role jaderné energetiky a Životní prostředí a radioaktivní odpady. Přednášky budou spojené se soutěží o tablet.

Ve vstupní hale Fakulty strojní bude po celou dobu Jaderných dnů instalována výstava s praktickými ukázkami využívání jaderné energie, na které se podílí řada firem z ČR i ze zahraničí. Návštěvníci tu budou mít možnost prohlédnout si model kontejneru pro hlubinné úložiště v ČR, mlžnou komoru, která umožňuje pozorovat dráhy elektricky nabitých částic ionizujícího záření v daném místě, dále modely reaktorů nebo kontejnerů na vyhořelé palivo a vizualizace různých částí jaderných elektráren. Výstava je zdarma přístupná studujícím i veřejnosti po celou dobu konání Jaderných dnů.

Veškeré informace o Jaderných dnech 2023 najdou zájemci na webu.

Nejnovější články

Expertní pohled
Zájem o brigádníky letos poklesl

Propad nabízených brigádnických pozic je patrný napříč celou...

Novela zákoníku práce přináší do světa brigád i...

Pohled z praxe
Česko v Indexu prosperity propadlo o dvě příčky

V prvním ročníku Indexu prosperity a finančního zdraví...

Největší meziroční propad zaznamenalo Česko v pilíři ekonomiky....

Dlouhodobě nejhorších výsledků dosahujeme v indikátorech, které ukazují...

K pozitivnímu posunu o dvě příčky došlo v...

Nejlepšího výsledku dosahuje Česko v oblasti zdraví a...

V oblasti vědy, ve které Česko taktéž propadlo,...

Expertní pohled
Internet bez sušenek: Budeme platit?

Věděli jste, že podle finančních zpráv Alphabetu (mateřské...

Provozovatelé webů a reklamní agentury se na takovou...

Meta už minulý rok přešla na model pay...

Po vzoru Googlu či Mety přichází s vlastním...

Investujte do dat první strany, tedy vlastních dat...

Pokud jde o osobní údaje uživatelů, zmínit musíme...

Pro marketéry bude mít mnohem větší význam modelování...

Pokud Google Chrome v příštím roce zruší soubory...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Podnikatelé chtějí české dřevo více zpracovávat v tuzemsku

„Podnikatelé ve zpracovatelském průmyslu ale narážejí na řadu...

Jednou z brzd rozvoje tuzemského zpracování dřeva s...

Aktuality
Česká revoluce na závodech Formule 1

Projekt GPtents řeší problémy s ubytováním na velkých...

Nápad na projekt GPtents se zrodil v roce...

GPtents aktuálně zastřešují ubytování na 4 akcích ve...

Cestovní ruch
České aerolinie najedou na nový obchodní model

Důvodem změny obchodního modelu ČSA je zefektivnění provozu...

Pro klienty ČSA se nic nemění. Značka ČSA...