Středa 17. července 2024
ikona hodiny13. 11. 2023 16:41

Etika a loajalita jdou v technologickém průmyslu ruku v ruce

Až 86 % spotřebitelů je loajálnějších k etickým společnostem

Dokážete si představit, že byste měli například v práci pracovat zcela bez počítače a chytrého telefonu? Pokud vaše odpověď zněla Ne, jste tu správně. Technologický průmysl denně čelí složitým otázkám zaměstnanců, zákazníků, členů komunit a médií, kteří mají skutečné obavy týkající se soukromí, masového sledování, neobjektivní umělé inteligence a mnoho dalších faktorů. Tyto obavy mohou mít vážné důsledky pro podnikání, a proto je vždy nutné včas a rychle minimalizovat nežádoucí rizika.

Kalina Slavova autor

Foto: Coding Bootcamp Praha Jana Večerková, zakladatelka a ředitelka intenzivních kurzů programování Coding Bootcamp Praha Foto: Coding Bootcamp Praha

Jaká jsou nejčastěji diskutovaná témata spojená s problematikou etiky v IT a čemu je potřeba věnovat zvýšenou pozornost při spravování osobních dat.

Reflektování hodnot v IT produktech

První a zásadní otázkou k zamyšlení je, zda naše IT produkty a technologie odrážejí hodnoty, které bychom rádi viděli v naší společnosti. Vývojáři a tvůrci technologií by měli být uvědomělí a zaměření na to, jak jejich produkty ovlivňují každodenní životy lidí. Jejich zodpovědnost nespočívá pouze v technickém vývoji, ale také v tom, jak tyto technologie ztvárňují společenské hodnoty.

Dalším důležitým aspektem je bezpečnost a spolehlivost technologií. Zabezpečení IT produktů a služeb je stále naléhavějším problémem v digitálním světě, jelikož s nárůstem kybernetických hrozeb a útoků se zvyšuje i potřeba ochrany osobních údajů a citlivých informací. Mnoho vývojářů proto volí koncept etického návrhu, anglicky Ethics by Design, ve kterém zohledňuje faktory bezpečnosti, spolehlivosti a etiky už od samého začátku. V roce 2018 provedla americká společnost Salesforce výzkum o etickém vedení a podnikání, který prozradil, že 90 % spotřebitelů věří, že společnosti mají povinnost zlepšovat stav světa, a 86 % spotřebitelů je loajálnějších k etickým společnostem.

Uplatňování etických norem v IT

K problematice, jakým způsobem by měly firmy a jednotlivci pracující v IT uplatňovat etické normy ve svém každodenním chování a rozhodování, se přímo vyjadřuje Jana Večerková, zakladatelka a ředitelka intenzivních kurzů programování Coding Bootcamp Praha: „Prvním krokem je uvědomění. To znamená, že lidé pracující v kyberprostoru by měli mít přístup k etickému vzdělávání a osvětě, která by je učila rozpoznávat a řešit etické otázky. Firmy by měly investovat do školení svých zaměstnanců v oblasti etiky v IT a motivovat je k diskuzím o etických tématech. Tím může dojít k většímu uvědomění a zodpovědnosti v každodenním rozhodování. Druhým krokem je důkladné zvažování firmami ohledně možných dopadů dané technologie a aktivní snahu minimalizovat rizika, jako jsou narušení soukromí, diskriminace a nekalá soutěž.“

Jaké je riziko zneužití biometrických údajů?

Biometrie, jako jsou otisky prstů a rozpoznávání obličeje, se zdají být bezpečným způsobem ochrany údajů, ale riziko zneužití těchto údajů je vysoké. Ztráta biometrických údajů nebo jejich padělání může mít závažné důsledky, protože jejich změna není zdaleka tak jednoduchá jako změna hesla. I přes rostoucí obavy ohledně skladování biometrických údajů si řada lidí tato rizika neuvědomuje a slepě důvěřuje dosavadnímu ochrannému systému v zařízení. Pokud jsou tyto informace pro vás novinkou, věnujte jim zvýšenou pozornost při správě zabezpečení svých zařízení.

Rychlá digitalizace a etické otázky

Na rychlý technologický vývoj, zejména v oblasti umělé inteligence a automatizace, se pojí také diskuse o jeho přínosech a hrozbách. „Rychlá digitalizace, kterou vidíme v posledních letech, otevřela diskuse o autonomii strojů a rozhodování, zodpovědnosti za chyby v automatizaci, a ochraně soukromí a bezpečnosti dat. Je to dvojsečná zbraň; vývoj IT může být jak nástrojem pro zlepšení našeho života, tak i potenciální hrozbou, pokud se etické otázky neřeší adekvátně a včas,“ říká Jana Večerková.

V souvislosti s prosperujícími technologiemi bychom se také mohli bavit o regulaci dezinformací ze strany chatbotů, kde se jako rozumný krok jeví implementace pravidel a filtrů obsahu, který pomůže omezit šíření dezinformací a neetických materiálů. Pokročilejší chatboti pak mohou být trénováni tak, aby sami neposkytovali nevhodný obsah. Nicméně definice toho, co je nevhodné, zůstává otázkou diskuse.

Jaká je tedy budoucnost kyberbezpečnosti?

S rostoucími hrozbami v kyberprostoru a stále se vyvíjejícími technikami útoků bude budoucnost kyberbezpečnosti záviset na neustálém vývoji technologií a strategií, aby udržela krok s rychle se měnícím kyberprostorem. Mezi klíčové nástroje budou jednoznačně patřit umělá inteligence a strojové učení, které budou moct posílit schopnost detekce obrany proti kybernetickým hrozbám. „Výsledek této činnosti pak může být rovnou aktivní zabránění dané hrozbě nebo rychle zpracovaný podklad pro zodpovědné lidské aktéry,“ uzavírá Večerková.

Nejnovější články

Aktuality
Strojírák letos ocení průmyslový design

„Cenou za průmyslový design chceme zvýšit povědomí o...

„Chceme také zmapovat úroveň průmyslového designu a motivovat...

Aktuality
Komora nesouhlasí s návrhem zákona o kybernetické bezpečnosti

Českým podnikatelům vadí zejména dopady zavedení prověřování bezpečnosti...

Hospodářská komora upozornila také na to, že vláda...

Expertní pohled
Letní výprodej koruny: Úrokový diferenciál opět ve hře

V podobném duchu zapůsobila na kurz koruny také...

V kombinaci s horší růstovou dynamikou jsme proto...

To samo o sobě není povzbudivá zpráva pro...

V souhrnu jsme lehce revidovali letošní výhled na...

Oproti současným úrovním vidíme prostor pro solidnější zisky...

Z pohledu ČNB zatím není slabší koruna důvodem...

Nejnovější Trendy

Analýzy
Firmy se na nový zákon o kyberbezpečnosti příliš nechystají

Průzkumu se od letošního února do dubna zúčastnilo...

Průzkum také ukázal, že IT experti odpovědní za...

Průzkum se dále zaměřil na rozpočet společností pro...

Pouze 41 % dotázaných firem plánuje využít možnost...

Trendy
Umělá inteligence se čile zabydluje ve firmách

AI může být využita jako virtuální asistent, který...

AI se stává nepostradatelným spolupracovníkem při tvorbě obsahu,...

„Manuálně přepisovat, sdílet a zpětně vyhledávat různé reporty,...

Umělá inteligence může vytvářet obrázky a grafiku na...

AI také hraje klíčovou roli v brainstormingu a...

Aktuality
Nové materiály na bázi podhoubí sklízí úspěch

Soutěž PropTech Innovation Challenge 2024 pořádaná organizací Urban...

„Projekt Mykilia byl opravdu výjimečný a jako nejinovativnější...