Úterý 16. dubna 2024
ikona hodiny25. 3. 2024 06:32

Blíží se konec programátorů?

Příchod obecné umělé inteligence (AGI) v roce 2027: Jaký vliv bude mít na ekonomiku a IT?

Příchod obecné umělé inteligence (AGI) na úrovni člověka bude bezpochyby představovat zásadní zlom v dějinách lidstva a přinese dalekosáhlé změny v ekonomice a oblasti informačních technologií. AGI zcela přetvoří způsob, jakým pracujeme, komunikujeme a žijeme. Jaké to s sebou přinese potencionální změny?

Kalina Slavova autor

Foto: Shutterstock.com Příchod obecné umělé inteligence (AGI) v roce 2027: Jaký vliv bude mít na ekonomiku a IT? Foto: Shutterstock.com

AGI zcela přetvoří způsob, jakým pracujeme, komunikujeme a žijeme. Z ekonomického hlediska AGI povede k bezprecedentnímu nárůstu produktivity a efektivity. Inteligentní stroje převezmou velkou část úkolů, což povede k výraznému zvýšení výkonu a snížení nákladů v mnoha odvětvích.

„Nicméně masivní automatizace také způsobí významné narušení pracovního trhu. Mnoho pracovních míst bude nahrazeno, což povede k vysoké nezaměstnanosti a prohlubování ekonomické nerovnosti. Je nezbytné hledat způsoby, jak spravedlivě distribuovat přínosy AGI a zajistit, aby z ní profitovala celá společnost,“ říká David Strejc jednatel společnosti Apertia Tech s.r.o. a architekt lowcode AutoERP.

Vliv na obor informačních technologií

V oblasti IT bude mít AGI obrovský dopad. Inteligentní systémy budou autonomně vyvíjet a zdokonalovat software, optimalizovat infrastrukturu a řešit komplexní problémy s nebývalou rychlostí a přesností. Zažijeme explozivní rozvoj nových technologií a inovací.

AGI také zásadně změní způsob interakce s počítači. Namísto tradičních rozhraní budeme komunikovat přirozeným jazykem s inteligentními asistenty, kteří budou rozumět našim potřebám a dokážou předvídat naše požadavky. Hranice mezi člověkem a strojem se bude stále více stírat.

Dopady na role programátorů

S příchodem AGI se role programátorů výrazně promění. Velká část běžné programátorské práce bude automatizována. AGI systémy budou schopny samostatně vytvářet, upravovat a vylepšovat softwarové aplikace s minimálním zásahem člověka.

Podle Davida Strejce pouze ti nejlepší a nejkreativnější programátoři, kteří dokážou pracovat na velmi složitých a inovativních projektech, si udrží svou nezastupitelnou roli.  Dále ještě doplňuje: „Většina ostatních se bude muset přeorientovat na nové role, jako jsou pozice analytiků a systémových architektů.“ Analytici budou hrát klíčovou roli v procesu vývoje softwaru, budou zodpovědní za sběr a analýzu dat, identifikaci problémů a navrhování řešení ve spolupráci s AGI.

Tento posun od tradičního programování k analýze a designu softwaru bude vyžadovat značné změny ve vzdělávání a přípravě IT profesionálů. Důraz se přesune na rozvoj měkkých dovedností, kritického myšlení a kreativity. Schopnost efektivně spolupracovat s AGI se stane klíčovou konkurenční výhodou na trhu práce.

Zodpovědný vývoj a regulace AGI

To však vyvolá také řadu etických a bezpečnostních otázek. Bude nutné zajistit, aby tyto systémy byly vyvíjeny a používány zodpovědně, s respektem k lidským právům a demokratickým hodnotám. Hrozba zneužití AGI pro sledování, manipulaci či kontrolu společnosti je reálná a bude vyžadovat robustní regulační rámce a mezinárodní spolupráci.

Přestože AGI převezme velkou část rutinní programátorské práce, lidská kreativita, úsudek a etické cítění zůstanou nepostradatelné. Bude na lidech, aby určovali směr vývoje softwaru, dohlíželi na jeho kvalitu a zajišťovali jeho společensky prospěšné využití. Role programátorů se změní, ale jejich význam rozhodně nezmizí.

Nejnovější články

Názory
Investiční horečka v prvním čtvrtletí roku

Globální akciové trhy zaznamenaly v prvním čtvrtletí nejlepší...

Na začátku dubna se prostředí inflace a úrokových...

Cestovní ruch
Výročí Franze Kafky: Příležitost i pro cestovní ruch?

Kdo navštíví Prahu, resp. její webové stránky a...

Hlavní město ve spolupráci s Prague City Tourism...

Během roku Franze Kafky se uskuteční také projekt...

Otáčející se hlava Franze Kafky patří k nejvyhledávanějším...

Trendy
Český startup krmí firmám AI modely kvalitními daty

„Poslední investici jsme získali v roce 2019 a...

Zakladatelé společnosti Jan Čurn a Jakub Balada se...

„Chceme Apify dostat k většímu množství vývojářů a...

Nejnovější Trendy

Trendy
Český startup krmí firmám AI modely kvalitními daty

„Poslední investici jsme získali v roce 2019 a...

Zakladatelé společnosti Jan Čurn a Jakub Balada se...

„Chceme Apify dostat k většímu množství vývojářů a...

Trendy
Proč Ostrava potřebuje developery?

Místní samospráva ovšem nedokáže takovou výstavbu uspokojit sama....

„Není pochyb o tom, že jedním ze stěžejních...

Navzdory tomu se Ostrava dynamicky mění k lepšímu....

Jednou ze základních podmínek oživení městského centra je...

Věhlas Stodolní se zrodil v devadesátých letech minulého...

Že je to možné, ukazuje proměna obou břehů...

Analýzy
České nábytkářství oslabuje, ale ne dramaticky

„Již několik let panují v globální ekonomice jisté propady,...

„Pokles na 51,45 mld. Kč je stále velmi...

Špatná podle Tomáše Lukeše není ani spotřeba nábytku...

Suma za import nábytku v roce 2023 dosáhla 28,18...

Za vyloženě pozitivní trend AČN považuje růst podílu...

Český nábytek podle Čudky vyniká invencí i kvalitou....