Úterý 16. dubna 2024
ikona hodiny28. 3. 2024 07:38

Připravte se na revoluci ve stavebnictví!

3D tisk je jednou z nejprogresivnějších technologií, která se v posledních letech začíná prosazovat také ve stavebnictví. Může zcela zásadně změnit tradiční stavební postupy a poskytnout řešení pro některé z nejpalčivějších problémů tohoto odvětví.

Adam Heres Vostárek  autor

konzultant technologické společnosti PlanRadar, evropského poskytovatele softwaru pro digitální dokumentaci a komunikaci pro stavební průmysl.

Foto: Shutterstock.com 3D tisk přináší revoluci do stavebnictví Foto: Shutterstock.com

Technologie 3D tisku umožňuje vytvářet objekty vrstvením materiálu podle přesného digitálního návrhu, například z CAD nebo BIM softwaru. Tento proces může výrazně urychlit výstavbu, snížit náklady a minimalizovat odpad ve srovnání s tradičními metodami. Díky tomu má 3D tisk potenciál zmírnit současné výzvy, jako je např. nedostatek dostupného bydlení nebo potřeba rychlé výstavby v oblastech postižených přírodními katastrofami.

Hlavní přínosy 3D tisku ve stavebnictví

  • Efektivita a rychlost – Jedním z hlavních přínosů je schopnost 3D tisku výrazně zrychlit výstavbu. Díky tomu, že 3D tiskárny mohou pracovat bez přerušení, je možné dokončit stavbu mnohonásobně rychleji, než by tomu bylo v případě tradičního postupu. Například rodinný dům lze vytisknout a dokončit v řádu týdnů až jednotek měsíců.
  • Redukce odpadu – Stavební a demoliční odpady činí více než 50 % veškerého odpadu vyprodukovaného v České republice. Oproti tomu při 3D tisku nevznikají zbytky v podobě odřezků a spadů. Tato moderní technologie navíc umožňuje integraci různých materiálů do jednoho výsledného produktu. Díky přesnému digitálnímu návrhu se materiál jednoduše přidává pouze tam, kde je skutečně potřeba. To nejenže šetří náklady, ale také snižuje dopad na životní prostředí.
  • Designová svoboda – Technologie 3D tisku nabízí takřka neomezené možnosti designu. Složité geometrické tvary, které byly dříve obtížné nebo nákladné na výrobu, lze nyní díky vrstvení materiálů snadno realizovat. Tato volnost umožňuje architektům a designérům experimentovat s novými formami a strukturami, díky čemuž mohou vznikat inovativní a esteticky výjimečné projekty.
  • Zvýšení bezpečnosti – Automatizace, kterou 3D tisk přináší, také snižuje potenciální riziko pracovních úrazů tím, že minimalizuje potřebu manuální práce na nebezpečných nebo obtížně přístupných místech. To může vést ke zlepšení bezpečnosti pracovníků na staveništi. Přesné programování a automatizace procesů navíc celkově zvyšují přesnost a efektivitu.

Výzvy a příležitosti

Navzdory přínosům čelí rozšíření 3D tisku ve stavebnictví také některým výzvám. Patří mezi ně například vysoké počáteční investice do potřebného vybavení a materiálů, nutnost přeškolení pracovníků a úpravy stavebních norem a předpisů. Dalším aspektem je také otázka udržitelnosti a dlouhodobých dopadů používaných materiálů na životní prostředí.

Výzkum a vývoj v oblasti 3D tisku však neustále pokračuje. Rozšiřuje se škála použitelných materiálů včetně recyklovaných a obnovitelných zdrojů. Zdokonalují se i samotné technologie, které umožňují tisk větších objektů s vyšším rozlišením a přesností. Díky tomu se očekává, že tyto inovace přispějí k dalšímu rozšíření 3D tisku v oblasti architektury a stavebnictví.

Prvok – první český dům z 3D tiskárny

Mnohé pilotní projekty po celém světě již ukazují možnosti této technologie v praxi. V České republice v roce 2020 vznikl unikátní projekt prvního 3D tištěného domu s názvem Prvok. Tento betonový dům byl kompletně vytištěn robotickým ramenem v továrně v Českých Budějovicích během pouhých 32 hodin čistého času. Po dokončení tisku následovala řada dalších prací, jako instalace zelené střechy a vyschnutí betonu do konečné podoby, což prodloužilo celý proces na dva měsíce. I tak se však oproti klasické výstavbě jedná o velmi významné zrychlení. Tento funkční a zároveň velmi designově zdařilý projekt v praxi demonstruje možnosti využití 3D tisku ve stavebnictví i v českých podmínkách. Životnost Prvoka se odhaduje minimálně na 100 let.

Příznivá budoucnost

Lze očekávat, že role 3D tisku ve stavebnictví bude v budoucnu sílit. Potenciální přínosy v podobě rychlejší, levnější a udržitelnější výstavby jsou totiž značné. Zároveň však bude záležet na tom, jak se podaří tuto inovativní technologii integrovat do zažitých procesů a standardů stavebního průmyslu a přizpůsobit jí legislativní rámec. Pokud se to podaří, mohl by 3D tisk výrazně přispět k řešení globálních problémů jako je nedostatek dostupného bydlení, rostoucí urbanizace nebo dopady stavebnictví na životní prostředí.

Nejnovější články

Názory
Investiční horečka v prvním čtvrtletí roku

Globální akciové trhy zaznamenaly v prvním čtvrtletí nejlepší...

Na začátku dubna se prostředí inflace a úrokových...

Cestovní ruch
Výročí Franze Kafky: Příležitost i pro cestovní ruch?

Kdo navštíví Prahu, resp. její webové stránky a...

Hlavní město ve spolupráci s Prague City Tourism...

Během roku Franze Kafky se uskuteční také projekt...

Otáčející se hlava Franze Kafky patří k nejvyhledávanějším...

Trendy
Český startup krmí firmám AI modely kvalitními daty

„Poslední investici jsme získali v roce 2019 a...

Zakladatelé společnosti Jan Čurn a Jakub Balada se...

„Chceme Apify dostat k většímu množství vývojářů a...

Nejnovější Trendy

Trendy
Český startup krmí firmám AI modely kvalitními daty

„Poslední investici jsme získali v roce 2019 a...

Zakladatelé společnosti Jan Čurn a Jakub Balada se...

„Chceme Apify dostat k většímu množství vývojářů a...

Trendy
Proč Ostrava potřebuje developery?

Místní samospráva ovšem nedokáže takovou výstavbu uspokojit sama....

„Není pochyb o tom, že jedním ze stěžejních...

Navzdory tomu se Ostrava dynamicky mění k lepšímu....

Jednou ze základních podmínek oživení městského centra je...

Věhlas Stodolní se zrodil v devadesátých letech minulého...

Že je to možné, ukazuje proměna obou břehů...

Analýzy
České nábytkářství oslabuje, ale ne dramaticky

„Již několik let panují v globální ekonomice jisté propady,...

„Pokles na 51,45 mld. Kč je stále velmi...

Špatná podle Tomáše Lukeše není ani spotřeba nábytku...

Suma za import nábytku v roce 2023 dosáhla 28,18...

Za vyloženě pozitivní trend AČN považuje růst podílu...

Český nábytek podle Čudky vyniká invencí i kvalitou....