Pondělí 15. července 2024
ikona hodiny27. 11. 2023 11:46

Budoucnost stavebnictví tkví v nových technologiích

Od BIM přes PropTech platformy až po AI

Stavebnictví, tradičně považované za odvětví odolné vůči technologickým inovacím, prochází v posledních letech významnou transformací. Tato revoluce je poháněna různými digitálními nástroji, které celosvětově zažívají velký rozmach. Na to, jaké výhody nové technologie přinášejí a jak to může pozitivně ovlivnit každodenní chod i byznys firem, postupně přichází také řada tuzemských společností.

Adam Heres Vostárek  autor

konzultant technologické společnosti PlanRadar, evropského poskytovatele softwaru pro digitální dokumentaci a komunikaci pro stavební průmysl.

Foto: Shutterstock.com Budoucnost stavebnictví tkví v nových technologiích: od BIM přes PropTech platformy až po AI Foto: Shutterstock.com

Celý obor se proměňuje a my s ním. Jakou roli v tom hraje 3D modelování, aplikace pro digitalizaci procesů během výstavby a správy nemovitostí či nově nastupující umělá inteligence?

Nová éra efektivity a přesnosti přichází s BIM

Digitalizace ve stavebnictví znamená přechod od tradičních papírových plánů, výkresů a tabulek ke komplexním digitálním technologiím a procesům, které usnadňují realizaci i správu realitních projektů. Jedním z nejvýznamnějších nástrojů, jež tento pokrok přinášejí, je technologie BIM (z anglického Building Information Modeling). 3D modelování umožňuje vytvořit digitální dvojče budovy, respektive její třírozměrný model, a to se všemi zásadními informacemi včetně použitých materiálů, vybavení i plánovaného provozu.

Všechny tyto data následně projektantům dovolují simulovat různé scénáře vývoje, identifikovat potenciální problémy ještě před zahájením výstavby a následně koordinovat její hladký průběh. Příkladem je takové testování návrhu budovy pro případ zemětřesení anebo extrémních povětrnostních podmínek. Navíc v současné době, kdy je kladen stále větší důraz na udržitelnost, je BIM skvělým pomocníkem i při hodnocení celkového environmentálního dopadu budovy. Od jejího vzniku až po demolici. S jeho využitím lze lépe určit oblasti, kde je možné snížit uhlíkovou stopu třeba vhodnějším výběrem materiálů s nižšími emisemi CO2.

Ovšem projektovou fází to zdaleka nekončí. BIM má skvělé uplatnění i během údržby a správy nemovitostí, kdy slouží jako otevřená databáze pro facility manažery. Ti zde mají k dispozici kompletní informace o provozovaných zařízeních včetně manuálů k jejich obsluze, datech provedení posledního servisu či termínu, do kdy má být provedena další revize.

PropTech platformy: nástroj pro zlepšení týmové spolupráce a komunikace

Ačkoliv se může zdát, že v 21. století již máme veškerou komunikaci při výstavbě nových projektů dobře podchycenou, opak je pravdou. Na každé realizaci se podílí velké množství lidí a pokud ztratíme přehled, což se při využívání různých komunikačních platforem (od telefonátů přes e-maily až po zprávy na WhatsAppu) může velmi snadno stát, působí to zbytečné chyby a kolize na staveništi.

Přitom současná PropTech řešení (z anglických slov Property & Technology) umožňují naprosto intuitivně přidávat a sdílet informace mezi všemi účastníky výstavby v reálném čase, a to prostřednictvím tabletu či chytrého telefonu, který má každý při sobě. To dává všem zúčastněným stranám příležitost kdykoliv zhodnotit aktuální situaci, protože každý má přístup ke stejným datům. S tím významně roste angažovanost a spolupráce v týmu a na druhé straně klesá výskyt nedorozumění a chyb. V praxi to funguje tak, že každý uživatel si může zobrazit model stavby anebo třeba jednotlivé podlaží či místnost a v místě, které vyžaduje pozornost ostatních, připne svou poznámku anebo někomu zadá úkol k dopracování ve formě hlasového záznamu, textu či obrázku. Všichni vidí, co je potřeba udělat, kdo to má na starosti a kdy to má být hotové. Ti, kterých se to týká, samozřejmě mohou reagovat anebo jen později informovat o dokončení úkolu. To vše vede k rychlejšímu řešení problémů a dává dobrý základ pro to, aby všechny složky fungovaly v souladu. Nezpochybnitelné je také zvýšení bezpečnosti na staveništi.

Umělá inteligence jako zásadní pomocník při optimalizací procesů

Obě výše zmíněné oblasti se dají efektivně podpořit a zkombinovat také s umělou inteligenci (dále jen AI), která je novou, ovšem již nedílnou součástí moderní éry. Kromě toho, že proniká do našeho každodenního života, nachází stále větší uplatnění v řadě profesních odvětvích včetně stavebnictví. AI má skutečně velký potenciál, přičemž její propojení s dosavadními digitálními nástroji může být užitečné hned v několika oblastech:

  1. Plánování: AI umí analyzovat rozsáhlé množství dat a navrhovat optimální plány při projektování i následné realizaci projektů. BIM a AI jsou mezi sebou schopné vzájemně “komunikovat”, takže lze odhalit případné konstrukční problémy či případné kolize a rovnou jim předcházet. To výrazně zvyšuje efektivitu práce a současně zásadním způsobem snižuje náklady.
  2. Facility management: Senzory v budovách umožňují sbírat data o stavu a výkonu různých systémů, jako jsou elektroinstalace, vytápění, ventilace, klimatizace atd. AI umí tyto data analyzovat a dále identifikovat problémy související s neefektivitou, poruchami či opotřebením. Současně na základě hodnocení historických dat umožňuje predikovat a plánovat servis a údržbu zařízení s časovým předstihem.
  3. Kvalita kontroly: Podobným způsobem, tj. pomocí senzorů či kamer, může AI provádět také automatizované kontroly kvality. Tyto systémy mohou detekovat vizuální a technické problémy, jako jsou trhliny, nesrovnalosti v geometrii a další vady, což snižuje riziko vad a nedostatků ve výsledné realizaci.

Jak může vypadat digitální budoucnost stavebnictví v praxi?

Představme si situaci, kdy se investor připravuje na výstavbu nového projektu. Architekti navrhnou model budovy s využitím technologie BIM, který bude zahrnovat všechna potřebná data. Od viditelných informací až po ty negrafické, jako jsou například konstrukční vlastnosti jednotlivých stavebních prvků. Následně využijí AI k analýze těchto dat a simulacím, které jim pomohou vybrat optimální materiály a konstrukční metody s ohledem na rozpočet i udržitelnost projektu. Během jeho realizace budou stavbyvedoucí, generální dodavatel i subdodavatelé společně komunikovat v rámci jedné sdílené PropTech platformy. Veškeré změny budou díky tomu předávány v reálném čase, a tudíž nebude docházet ke zbytečným chybám a kolizím. Externí senzory budou současně monitorovat průběh výstavby a veškerá data odesílat AI. Ta, pokud zaznamená nějaký problém, automaticky vygeneruje doporučení pro opravu. Realizace bude vzhledem k výše zmíněným okolnostem postupovat podle předem stanoveného harmonogramu a bez překročení rozpočtu. Digitální nástroje budou navíc poté využívány i pro efektivní údržbu a správu. S pomocí AI bude možné optimalizovat energetickou efektivitu a plánovat servis či revizi zařízení zavčasu. Novostavba díky tomu bude dlouhodobě udržitelná a ekonomicky efektivní.

Digitalizace ve stavebnictví není pouhým módním trendem. Jedná se o zásadní proměnu způsobu, jakým se budovy navrhují, staví a spravují. Moderní nástroje a technologie nám nabízejí významné benefity ve formě zvýšené efektivity, přesnosti a kontroly kvality. Otevírají dveře novým přístupům v plánování, řízení projektů i facility managementu. Zahajujeme nové období, ve kterém digitální technologie nejen usnadňují veškeré procesy, ale současně posouvají celé odvětví směrem k inteligentnější, udržitelnější a bezpečnější budoucnosti.

Nejnovější články

Aktuality
Originalita v kultuře: Symfonie zednářů, Mozart i Ellington

Každý zná osm tónů stupnice, ale jen genius...

Téma LVHF 2024 se odráží i v programu...

Na svůj osobní seznam výjimečných zážitků 2024 si...

Hudba a zednářství mají silné pouto. Jak silné...

Aktuality
Průzkum v Českém Švýcarsku: Národní park je dobrý soused

„Jsou to dva roky, co Národní park České...

„Jak ukazuje hned několik výsledků z reprezentativního šetření,...

Z dotazování vyplynulo, že většina obyvatel obcí národního...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...

Nejnovější Expertní pohled

Analýzy
Firmy se na nový zákon o kyberbezpečnosti příliš nechystají

Průzkumu se od letošního února do dubna zúčastnilo...

Průzkum také ukázal, že IT experti odpovědní za...

Průzkum se dále zaměřil na rozpočet společností pro...

Pouze 41 % dotázaných firem plánuje využít možnost...

Cestovní ruch
Základní tipy pro kyberbezpečnost na cestách

Kybernetická hygiena je jako ta osobní – základem...

Nejdůležitějším bodem v ochraně proti kybernetickým útokům je „záplatovat“...

Připojení k veřejné Wi-Fi s sebou nese rizika, zejména...

Analýzy
Průzkum CBRE: Věřitelé v Evropě jsou otevřeni podnikání

„Celkem 63 % respondentů předpokládá zvýšení úvěrové aktivity....

Průmyslové nemovitosti a projekty nájemního bydlení jsou nejvíce...

Dvě třetiny dotázaných předpokládají, že požadavky na poskytování...