Úterý 27. února 2024
ikona hodiny27. 11. 2023 11:46

Budoucnost stavebnictví tkví v nových technologiích

Od BIM přes PropTech platformy až po AI

Stavebnictví, tradičně považované za odvětví odolné vůči technologickým inovacím, prochází v posledních letech významnou transformací. Tato revoluce je poháněna různými digitálními nástroji, které celosvětově zažívají velký rozmach. Na to, jaké výhody nové technologie přinášejí a jak to může pozitivně ovlivnit každodenní chod i byznys firem, postupně přichází také řada tuzemských společností.

Adam Heres Vostárek  autor

Autor článku je konzultant technologické společnosti PlanRadar, evropského poskytovatele softwaru pro digitální dokumentaci a komunikaci pro stavební průmysl.

Foto: Shutterstock.com Budoucnost stavebnictví tkví v nových technologiích: od BIM přes PropTech platformy až po AI Foto: Shutterstock.com

Celý obor se proměňuje a my s ním. Jakou roli v tom hraje 3D modelování, aplikace pro digitalizaci procesů během výstavby a správy nemovitostí či nově nastupující umělá inteligence?

Nová éra efektivity a přesnosti přichází s BIM

Digitalizace ve stavebnictví znamená přechod od tradičních papírových plánů, výkresů a tabulek ke komplexním digitálním technologiím a procesům, které usnadňují realizaci i správu realitních projektů. Jedním z nejvýznamnějších nástrojů, jež tento pokrok přinášejí, je technologie BIM (z anglického Building Information Modeling). 3D modelování umožňuje vytvořit digitální dvojče budovy, respektive její třírozměrný model, a to se všemi zásadními informacemi včetně použitých materiálů, vybavení i plánovaného provozu.

Všechny tyto data následně projektantům dovolují simulovat různé scénáře vývoje, identifikovat potenciální problémy ještě před zahájením výstavby a následně koordinovat její hladký průběh. Příkladem je takové testování návrhu budovy pro případ zemětřesení anebo extrémních povětrnostních podmínek. Navíc v současné době, kdy je kladen stále větší důraz na udržitelnost, je BIM skvělým pomocníkem i při hodnocení celkového environmentálního dopadu budovy. Od jejího vzniku až po demolici. S jeho využitím lze lépe určit oblasti, kde je možné snížit uhlíkovou stopu třeba vhodnějším výběrem materiálů s nižšími emisemi CO2.

Ovšem projektovou fází to zdaleka nekončí. BIM má skvělé uplatnění i během údržby a správy nemovitostí, kdy slouží jako otevřená databáze pro facility manažery. Ti zde mají k dispozici kompletní informace o provozovaných zařízeních včetně manuálů k jejich obsluze, datech provedení posledního servisu či termínu, do kdy má být provedena další revize.

PropTech platformy: nástroj pro zlepšení týmové spolupráce a komunikace

Ačkoliv se může zdát, že v 21. století již máme veškerou komunikaci při výstavbě nových projektů dobře podchycenou, opak je pravdou. Na každé realizaci se podílí velké množství lidí a pokud ztratíme přehled, což se při využívání různých komunikačních platforem (od telefonátů přes e-maily až po zprávy na WhatsAppu) může velmi snadno stát, působí to zbytečné chyby a kolize na staveništi.

Přitom současná PropTech řešení (z anglických slov Property & Technology) umožňují naprosto intuitivně přidávat a sdílet informace mezi všemi účastníky výstavby v reálném čase, a to prostřednictvím tabletu či chytrého telefonu, který má každý při sobě. To dává všem zúčastněným stranám příležitost kdykoliv zhodnotit aktuální situaci, protože každý má přístup ke stejným datům. S tím významně roste angažovanost a spolupráce v týmu a na druhé straně klesá výskyt nedorozumění a chyb. V praxi to funguje tak, že každý uživatel si může zobrazit model stavby anebo třeba jednotlivé podlaží či místnost a v místě, které vyžaduje pozornost ostatních, připne svou poznámku anebo někomu zadá úkol k dopracování ve formě hlasového záznamu, textu či obrázku. Všichni vidí, co je potřeba udělat, kdo to má na starosti a kdy to má být hotové. Ti, kterých se to týká, samozřejmě mohou reagovat anebo jen později informovat o dokončení úkolu. To vše vede k rychlejšímu řešení problémů a dává dobrý základ pro to, aby všechny složky fungovaly v souladu. Nezpochybnitelné je také zvýšení bezpečnosti na staveništi.

Umělá inteligence jako zásadní pomocník při optimalizací procesů

Obě výše zmíněné oblasti se dají efektivně podpořit a zkombinovat také s umělou inteligenci (dále jen AI), která je novou, ovšem již nedílnou součástí moderní éry. Kromě toho, že proniká do našeho každodenního života, nachází stále větší uplatnění v řadě profesních odvětvích včetně stavebnictví. AI má skutečně velký potenciál, přičemž její propojení s dosavadními digitálními nástroji může být užitečné hned v několika oblastech:

  1. Plánování: AI umí analyzovat rozsáhlé množství dat a navrhovat optimální plány při projektování i následné realizaci projektů. BIM a AI jsou mezi sebou schopné vzájemně “komunikovat”, takže lze odhalit případné konstrukční problémy či případné kolize a rovnou jim předcházet. To výrazně zvyšuje efektivitu práce a současně zásadním způsobem snižuje náklady.
  2. Facility management: Senzory v budovách umožňují sbírat data o stavu a výkonu různých systémů, jako jsou elektroinstalace, vytápění, ventilace, klimatizace atd. AI umí tyto data analyzovat a dále identifikovat problémy související s neefektivitou, poruchami či opotřebením. Současně na základě hodnocení historických dat umožňuje predikovat a plánovat servis a údržbu zařízení s časovým předstihem.
  3. Kvalita kontroly: Podobným způsobem, tj. pomocí senzorů či kamer, může AI provádět také automatizované kontroly kvality. Tyto systémy mohou detekovat vizuální a technické problémy, jako jsou trhliny, nesrovnalosti v geometrii a další vady, což snižuje riziko vad a nedostatků ve výsledné realizaci.

Jak může vypadat digitální budoucnost stavebnictví v praxi?

Představme si situaci, kdy se investor připravuje na výstavbu nového projektu. Architekti navrhnou model budovy s využitím technologie BIM, který bude zahrnovat všechna potřebná data. Od viditelných informací až po ty negrafické, jako jsou například konstrukční vlastnosti jednotlivých stavebních prvků. Následně využijí AI k analýze těchto dat a simulacím, které jim pomohou vybrat optimální materiály a konstrukční metody s ohledem na rozpočet i udržitelnost projektu. Během jeho realizace budou stavbyvedoucí, generální dodavatel i subdodavatelé společně komunikovat v rámci jedné sdílené PropTech platformy. Veškeré změny budou díky tomu předávány v reálném čase, a tudíž nebude docházet ke zbytečným chybám a kolizím. Externí senzory budou současně monitorovat průběh výstavby a veškerá data odesílat AI. Ta, pokud zaznamená nějaký problém, automaticky vygeneruje doporučení pro opravu. Realizace bude vzhledem k výše zmíněným okolnostem postupovat podle předem stanoveného harmonogramu a bez překročení rozpočtu. Digitální nástroje budou navíc poté využívány i pro efektivní údržbu a správu. S pomocí AI bude možné optimalizovat energetickou efektivitu a plánovat servis či revizi zařízení zavčasu. Novostavba díky tomu bude dlouhodobě udržitelná a ekonomicky efektivní.

Digitalizace ve stavebnictví není pouhým módním trendem. Jedná se o zásadní proměnu způsobu, jakým se budovy navrhují, staví a spravují. Moderní nástroje a technologie nám nabízejí významné benefity ve formě zvýšené efektivity, přesnosti a kontroly kvality. Otevírají dveře novým přístupům v plánování, řízení projektů i facility managementu. Zahajujeme nové období, ve kterém digitální technologie nejen usnadňují veškeré procesy, ale současně posouvají celé odvětví směrem k inteligentnější, udržitelnější a bezpečnější budoucnosti.

Nejnovější články

Aktuality
Eviden ocení nejlepší počiny mladých vědců

„Na Cenu Josepha Fouriera se vždy velmi těšíme....

Své studenty mohou do soutěže přihlásit všechny výzkumné...

„Ačkoliv by někdo mohl říci, že ocenění se...

Trendy
Prognóza pro rok 2024: Stavebnictví čekají změny

Pohled expertů napříč realitním sektorem a jejich výhled...

Výhled pro evropský realitní trh pro rok 2024...

Další výzvou je velký nedostatek nových bytů, snížená...

Stále palčivějším tématem je také ochrana životního prostředí....

Ekonomická nejistota se dotýká ziskovosti společností. Využití nových...

V současnosti je k dispozici celá řada digitálních nástrojů navržených...

Expertní pohled
Cena zlata prošla korekcí. Jedná se o příležitost?

Po dosažení nejvyšší míry inflace ve výši 9,1...

Obchodníci nyní posunuli sázky na první snížení úrokových...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Cena zlata prošla korekcí. Jedná se o příležitost?

Po dosažení nejvyšší míry inflace ve výši 9,1...

Obchodníci nyní posunuli sázky na první snížení úrokových...

Expertní pohled
Nic něco stojí

Realita ukazuje, že si to neuvědomujeme, což hned...

Péče o bezpečnost bezpochyby přinese zvýšené náklady. „Vnímám...

Česko si skutečně zvyklo brát bezpečí jako samozřejmost...

Evropa skloňuje směrnici NIS2 – ta právě zavádí...

Pokud jde o bezpečnost, hrají dnes nepřekvapivě značnou...

A pak je tu druhý důvod. Člověk. Moderní...

Expertní pohled
Důvěra v ekonomiku není nijak valná

Dolů ho táhla zejména zhoršující se nálada mezi...

Pro nastartování domácí poptávky je pozitivním signálem růst...