Čtvrtek 23. května 2024
ikona hodiny13. 11. 2019 12:39

Reagujeme na problémy s výstavbou

Členové Hospodářské komory, ale i občané a firmy hojně využívají možnosti komentovat přípravu rekodifikace stavebního práva skrze online systém, který je přístupný na webových stránkách Komory. Stále častěji se ale prostřednictvím tohoto online formuláře snaží upozornit také na problémy, které mají kvůli stávajícímu žalostnému stavu v oblasti stavebního řízení.

Lenka Janáková autor

Odbor legislativy, práva a analýz HK ČR

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Politici, úřady, přezkumné orgány, dotčené orgány – desítky subjektů, které rozhodují o stavebnících. Každý však pouze ve svém zúženém pohledu. Každý hájí individuální veřejný zájem bez širších souvislostí a znalostí. Výsledkem je frustrace běžného stavebníka, který proti sobě má armádu, ve které nikdo nechrání jeho práva.

Aby nebyly všechny tyto hlasy anonymní a problémy obecné, rozhodli jsme se některé z nich zveřejnit i s reakcí na jejich možné řešení, respektive s tím, jak na ně reaguje připravovaná rekodifikace.

V případě černých staveb nevylijte vaničku i s dítětem, prosí paní Andrea

Reaguji na skutečnost, že po novelizaci již nebude možné rekolaudovat takzvané černé stavby. Pamatujte prosím na to, že ne vždy je situace černobílá. Společně se spoluvlastníky bydlím v domě, který byl dříve obestavěn. Rádi bychom dům rekolaudovali, avšak situaci nám komplikuje územní plán v naší obci. Je zde rozpor v grafické a textové části, který obec odmítá opravit. Chceme svou nemovitost rekolaudovat, ale odbor územního plánování nedá požehnání stavebnímu úřadu. Chybu město neopraví, protože se připravuje nový územní plán. Žádost o opravu opakovaně podávám, plán však do roku 2021 nebude hotov. Jak máme situaci řešit? Takovýchto domů je zde 8, celkem 27 domácností. Obec nás může připravit o bydlení, protože naše jsou pouze domy, a pozemky pod nemovitostmi nám obec odmítá prodat. Jak se máme bránit účelovému jednání obce? Jak máme rekolaudaci včas stihnout? Bude novela pamatovat i na takovéto případy?

Bohužel ve stávajícím stavu skutečně neexistuje orgán, který by dokázal v takovém případě pomoci v reálném čase. Rekodifikace v tomto smyslu přináší několik nástrojů – správnost a zákonnost územního plánu, nikoliv jeho věcnou náplň, bude kontrolovat odborný orgán nejvyššího stavebního úřadu (NSÚ), tedy tuto část bude možné opravit v rámci přezkumu nadřízeného NSÚ nebo u soudu – tyto orgány mají správní lhůty. Nebudete tedy muset čekat na projednání nového plánu a rozhodnutí zastupitelstva o jeho pořízení, kde dnes žádná lhůta ani povinnost v tomto smyslu vůbec neexistuje.

Rekodifikace nebude trestat černé stavby, které byly postavené v dobré víře, a černé stavby zrealizované v době před platností nového zákona. Míří na potrestání úmyslného obcházení zákona, nebude trestat zpětně před platností.

Jednání v dobré víře naráží na byrokracii a prodlužování všeho

Malá společnost v Praze se již přes 10 let snaží postavit dům pro bydlení. V Praze, kde je na trhu dlouhodobý deficit bytů k prodeji i pronájmu. Koupila stavební pozemek územním plánem určený k bytové výstavbě a připravila projekt (to vše za nemalé prostředky). Žádost o územní rozhodnutí podala poprvé 27. 6. 2011. Po 7 měsících vydal příslušný úřad územní rozhodnutí. Toto rozhodnutí bylo zrušeno rozhodnutím magistrátu dne 18. 9. 2013 a věc byla vrácena zpět na začátek. Společnost, poučena touto skutečností, upravila a doplnila projekt, opět za nemalé prostředky, a dne 18. 2. 2015 znovu získala územní rozhodnutí od stavebního úřadu, které však bylo magistrátem dne 8. 10. 2015 znovu zrušeno a znovu vráceno k první instanci. Za nemalé peníze společnost znovu doplnila a upravila projekt a je nutno poznamenat, že úprav bylo hodně i proto, že se mezitím několikrát změnily samotné požadavky na výstavbu a další složkové předpisy. Společnost tedy podala žádost potřetí a dne 28. 12. 2017 již potřetí získala rozhodnutí o umístění stavby, a to bylo potřetí znovu účelově napadeno a znovu zrušeno dne 16. 5. 2019 magistrátem a znovu vráceno na úplný začátek.

Otázka ve všech těchto a v mnoha dalších stojí: jakou právní jistotu v našem systému má stavebník? V tomto konkrétním případě ve městě, jehož základní strategický dokument hlásá, že potřebuje byty a podporuje výstavbu, zejména v centru? Jakou právní jistotu má stavebník, který má na pozemku určeném k výstavbě bytů zájem postavit byty?

Rekodifikace stavebního práva přináší pro podobné případy řadu pozitivních změn – povinnost přezkumného orgánu rozhodnout ve všech bodech meritorně a zákaz legislativního ping-pongu, zjednodušení procesů i požadavků. Zavádí kontrolu nad úkony úředníků. Ale jak společnost povzbudit, když na rekodifikaci bude muset čekat ještě celé 2 roky, než projde legislativním procesem a nabude účinnosti?

Podnikateli hrozí zmaření investice do nákupu technologie

Český podnikatel získal možnost subdodávek pro automobilový průmysl, a to prakticky v místě cíle jejich využití. Není třeba vyzdvihávat řadu pozitivních aspektů sousedství výrobny součástek s podnikem, který je dále používá. Podnikatel si našel pozemek určený k jeho činnosti, koupil jej a připravil projekt. Nespokojený soused však využívá už řadu měsíců veškeré možnosti našeho nepřehledného systému k obstruování stavby. Podnikateli hrozí zmaření investice do nákupu technologie, kterou není v této chvíli kam umístit (jedná se o téměř tři čtvrtě miliardy). Reálně mu hrozí ztráta kontraktu s odběratelem, který bude nucen hledat jiného dodavatele.

Rekodifikace stavebního práva zásadně omezuje obstrukční nástroje ve stavebním řízení a může být zajisté správným řešením na hrozbu zmařených investic. Podstatou rekodifikace je integrace povolovacích agend do jedné. Princip 1 úřad – 1 řízení – 1 razítko přinese zjednodušení, sjednocení a zefektivnění výkonu státní stavební správy.

(Dotazy byly redakčně zkráceny)

Nejnovější články

Cestovní ruch
První jarní výsledky turistického průmyslu: Praha dohání Vídeň! 

Duben navazoval na dobré zprávy pro české hotely...

„Když jdu z našeho hotelu Josephine (v Ungeltu),...

Nejlepších tržeb v Evropě dosáhla v dubnu s...

Duben začátek jara a hlavní turistické sezóny. Velikonoce...

A mimochodem: Poslední graf dobře ukazuje vývoj turismu...

Aktuality
Česko pomáhá udržet bezpečnost jaderných elektráren na Ukrajině

Právě taková potřeba vyvstala letos v Rovenské jaderné...

Před potvrzením zakázky tedy bylo potřeba zpracovat návrh...

Tento projekt dokládá, že Česko dokáže nabídnout technologická...

Expertní pohled
Zájem o brigádníky letos poklesl

Propad nabízených brigádnických pozic je patrný napříč celou...

Novela zákoníku práce přináší do světa brigád i...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Zájem o brigádníky letos poklesl

Propad nabízených brigádnických pozic je patrný napříč celou...

Novela zákoníku práce přináší do světa brigád i...

Expertní pohled
Internet bez sušenek: Budeme platit?

Věděli jste, že podle finančních zpráv Alphabetu (mateřské...

Provozovatelé webů a reklamní agentury se na takovou...

Meta už minulý rok přešla na model pay...

Po vzoru Googlu či Mety přichází s vlastním...

Investujte do dat první strany, tedy vlastních dat...

Pokud jde o osobní údaje uživatelů, zmínit musíme...

Pro marketéry bude mít mnohem větší význam modelování...

Pokud Google Chrome v příštím roce zruší soubory...

Expertní pohled
Červnový pokles sazeb ECB potvrzen

Argumenty pro nižší sazby v eurozóně se nehledají...

Sama centrální banka však uvádí, že dopad slabšího...