Čtvrtek 23. května 2024
ikona hodiny6. 1. 2021 16:35

Dočkáme se státní stavební správy?

V rukou to budou mít po dnešním jednání Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny už patrně jen sami poslanci. Vzhledem k přijatým opatřením v souvislosti s nouzovým stavem nebyla na jednání výboru umožněna účast hostů přímo, nicméně bylo možno sledovat jednání online. Tak se jednání účastnila i předsedkyně Sekce územního a regionálního rozvoje HK ČR Hana Landová.

Lenka Janáková autor

Odbor legislativy, práva a analýz HK ČR

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Na dnešním jednání byl nový stavební zákon a jeho doprovodný změnový zákon předložen pouze pro informaci, a to z toho důvodu, aby se poslanci mohli včas seznámit s komplexním pozměňovacím návrhem skupiny poslanců, o němž se bude hlasovat na výboru až na konci ledna. Ten obsahuje návrat k původní myšlence a tezím zákona, tedy čisté státní stavební správě.

„Žádné konkrétní otázky dnes řešeny nebyly, není tedy možné identifikovat ani žádný posun. Cílem bylo představit komplexní pozměňovací návrh tak, aby k němu poslanci mohli zaujmout do konce ledna stanovisko. Na jednání panovala – s výjimkou opozičních poslanců – široká shoda na tom, že návrat k čisté státní stavební správě je správným krokem nejen k urychlení stavebního řízení, ale také k dodržování lhůt a odstranění systémové podjatosti. Naopak územní plánování je i nadále ponecháno v přenesené působnosti obcí. Ty navíc budou vždy účastníkem stavebního řízení a jejich role tak může s novým zákonem významně posílit,“ komentuje jednání Hana Landová, která pozitivně hodnotí ještě jeden moment: „Z pohledu investorů, a to bez rozdílu velikosti, kvitujeme ty názory poslanců, kteří si odpovědně uvědomují, že nový stavební zákon není připravován a priori pro úředníky jednotlivých úřadů, ale má být efektivním nástrojem pro stavebníky, stavebnictví samotné a ve výsledku má také pozitivně přispět k růstu HDP. Většina investorů, odborných organizací a dokonce i rezortů si uvědomuje a dlouhodobě prosazuje, že oblast stavebního práva potřebuje radikální změnu, kterou může představovat právě tento komplexní pozměňovací návrh.“ Stejný názor vyslovil v závěru jednání i zástupce ministerstva průmyslu a obchodu.

Nejnovější články

Cestovní ruch
První jarní výsledky turistického průmyslu: Praha dohání Vídeň! 

Duben navazoval na dobré zprávy pro české hotely...

„Když jdu z našeho hotelu Josephine (v Ungeltu),...

Nejlepších tržeb v Evropě dosáhla v dubnu s...

Duben začátek jara a hlavní turistické sezóny. Velikonoce...

A mimochodem: Poslední graf dobře ukazuje vývoj turismu...

Aktuality
Česko pomáhá udržet bezpečnost jaderných elektráren na Ukrajině

Právě taková potřeba vyvstala letos v Rovenské jaderné...

Před potvrzením zakázky tedy bylo potřeba zpracovat návrh...

Tento projekt dokládá, že Česko dokáže nabídnout technologická...

Expertní pohled
Zájem o brigádníky letos poklesl

Propad nabízených brigádnických pozic je patrný napříč celou...

Novela zákoníku práce přináší do světa brigád i...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Česko pomáhá udržet bezpečnost jaderných elektráren na Ukrajině

Právě taková potřeba vyvstala letos v Rovenské jaderné...

Před potvrzením zakázky tedy bylo potřeba zpracovat návrh...

Tento projekt dokládá, že Česko dokáže nabídnout technologická...

Aktuality
Podnikatelé chtějí české dřevo více zpracovávat v tuzemsku

„Podnikatelé ve zpracovatelském průmyslu ale narážejí na řadu...

Jednou z brzd rozvoje tuzemského zpracování dřeva s...

Aktuality
Česká revoluce na závodech Formule 1

Projekt GPtents řeší problémy s ubytováním na velkých...

Nápad na projekt GPtents se zrodil v roce...

GPtents aktuálně zastřešují ubytování na 4 akcích ve...