Sobota 22. června 2024
ikona hodiny5. 11. 2021 14:49

Novou pomoc dostaly i cestovní kanceláře

Minimální mzda vzroste na 16 200 korun, limit pro DPH se možná zvýší

Minimální mzda v České republice se od 1. ledna 2022 zvýší o tisíc korun na 16 200 korun. O navýšení rozhodla dnes na svém jednání vláda. Kabinet odsouhlasil rovněž výzvu úřadům, institucím a státním podnikům, aby vyzvali své dlužníky v exekuci k využití institutu milostivého léta, a projednal i návrh nového zákona, který umožní podávání hromadných žalob. Vláda také uložila ministryni financí jednat s Evropskou komisí o zvýšení limitu pro povinné platby DPH na 85 000 eur.

Petr Kučera autor

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Konečnému rozhodnutí o navýšení minimální mzdy předcházela dlouhá diskuse. Na její výši pro příští rok se neshodla ani Rada hospodářské a sociální dohody ČR. Vláda nakonec rozhodla o kompromisním řešení a minimální mzda tak po 1. lednu 2022 vzroste o tisíc korun na 16 200 korun. Zároveň se zvýší i nejnižší zaručené mzdy v osmi skupinách prací.

Vláda vyzvala své ministry, vedoucí dalších ústředních orgánů státní správy, ale také vedení státních a národních podniků, veřejných výzkumných institucí, státních fondů, veřejných vysokých škol, České televize a Českého rozhlasu, zdravotních pojišťoven, krajů, obcí a dalším subjektům z veřejného sektoru, aby aktivně formou dopisu oslovily všechny své dlužníky, na něž se institut milostivého léta vztahuje, a informovaly je o této možnosti zbavit se exekučního břemene. Úřad vlády ČR připraví jednotný koncept textu výzvy, aby byl shodný pro všechny dotčené subjekty.

Kabinet také znovu schválil návrh zákona o hromadném řízení, který má umožnit podávání hromadných žalob v oblasti ochrany práv spotřebitelů. Tento institut zatím v české legislativně, na rozdíl od praxe platné v řadě zemí, chybí. Kvůli jeho absenci dochází jednak k zahlcování soudního systému množstvím obdobných soudních sporů, ale i k opačnému jevu, kdy se poškození svých práv soudně nedomáhají, protože jim vzniklá škoda je malá, ačkoliv v součtu všech se jedná o škodu vysokou, která podvádějícímu subjektu kromě finančního prospěchu dává i konkurenční výhodu oproti čestně podnikající konkurenci. Vláda už stejný návrh zákona, která pomoci jak poškozeným, tak i justici, schválila už loni v únoru 2020, ale minulá Poslanecká sněmovna ho nestihla projednat.

abinet projednal také návrh Ministerstva pro místní rozvoj na změnu rámcových podmínek dotačního titulu Covid – Ubytování II. Se souhlasem vlády bude tento dotační program rozšířen o nový subtitul Záruka cestovním kancelářím. Pomoc cestovním kancelářím při úhradě zákonného pojištění pro případ úpadku bude poskytnuta prostřednictvím Národní rozvojové banky, která udělí bankovní záruku ve výši 75 procent z požadované spoluúčasti cestovní kanceláře do 30 procent limitu pojistného plnění. Tato záruka pomůže cestovním kancelářím překonat finanční problémy spojené s dopady epidemie nemoci covid-19 a použít finanční zdroje na zajištění své další činnosti.

Ministři se zabývali i žádostí Evropské komisi ohledně možnosti zvýšení limitu obratu pro osvobození od DPH. Vláda uložila místopředsedkyni vlády a ministryni financí požádat Evropskou komisi o možnost do 31. prosince 2024 zvýšit současný limit pro osvobození od DPH na 85 000 eur. Podle platných evropských směrnic může Česká republika poskytnout osvobození od daně daňovým poplatníkům, jejichž roční obrat je nejvýše roven ekvivalentu v národní měně částky 35 000 eur při kurzu platném ke dni přistoupení České republiky k Evropské unii, což v přepočtu dělá 1 139 425 korun. Evropská komise ale v únoru 2020 přijala novou směrnici, která limit zvyšuje na 85 000 eur nebo ekvivalent v národní měně, avšak s platností od 1. ledna 2025. Česká republika nyní chce požádat o výjimku, aby tuto vyšší hranici mohla používat pro české podnikatele co nejdříve.

O výsledcích jednání vláda informovala na tiskové konferenci a tiskovou zprávou.

Články autora Petr Kučera

Nejnovější články

Pohled z praxe
Plasty se stávají strategickou komoditou

Je to celkem pochopitelné. Plasty jsou v různé podobě...

Nejen evropský plastový odpad se z části vyvážel do...

Plasty se vyrábějí z ropy, která se kvůli omezeným...

Jak úplné cirkularity dosáhnout? Samozřejmě by bylo nejlepším...

Cestovní ruch
Pražské zastupitelstvo schválilo novou strategii cestovní ruchu

Součástí strategie na roky 2024–2027 jsou i konkrétní...

Vyhodnocení Koncepce příjezdového cestovního ruchu Zájmy Prahy na...

Pohled z praxe
Digitalizace HR: Trend, který mění svět podnikání

Firmy se primárně zaměřují na digitalizaci výroby a...

„Pokud personální oddělení stále využívá převážně papírové dokumenty,...

Nové technologie se v HR aktuálně využívají v rámci...

Nejnovější Aktuality

Cestovní ruch
Pražské zastupitelstvo schválilo novou strategii cestovní ruchu

Součástí strategie na roky 2024–2027 jsou i konkrétní...

Vyhodnocení Koncepce příjezdového cestovního ruchu Zájmy Prahy na...

Analýzy
Stavby se prodražují kvůli neočekávaným nákladům

Z průzkumu společnosti CEEC Research vyplývá, že 26...

Klíčovou roli v regulaci stavebního procesu, a tedy...

Dobré i špatné zkušenosti s řešením neočekávaných nákladů u...

Údaje vycházejí z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2024 zpracované...

Aktuality
V Praze se konal největší bitcoinový festival v Evropě

V Praze během svého vystoupení mimo jiné představil 21...

Češi si bitcoin opravdu velmi oblíbili. K více...