Sobota 25. května 2024
ikona hodiny21. 12. 2021 10:31

Zahájení daňové sezóny v oblasti DPFO

V souvislosti s nadcházející sezónou pro přípravu ročního zúčtování daně a daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob (dále jen „DPFO“) za rok 2021 jsme připravili přehled změn, se kterými se při vypořádání daňových povinností za rok 2021 můžete setkat.

Barbora Halousková autor

Jana Střelická spoluautor

CROWE

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Již od ledna 2021 mohla většina zaměstnanců zaznamenat na výplatní pásce nárůst hodnoty, která jim byla vyplacena v čisté mzdě, a to jednak z důvodu zrušení tzv. superhrubé mzdy, přesněji řečeno, změny základu daně pro výpočet příjmů ze závislé činnosti, do kterého ještě do konce roku 2020 byly zahrnovány příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, a jednak z důvodu zvýšení základní slevy na dani pro poplatníka z původních 24 840 Kč na současných 27 840 Kč.  V následujícím roce si poplatník opět polepší o 3 000 Kč, tedy sleva na poplatníka za zdaňovací období 2022 bude činit 30 840 Kč, tj. již od ledna 2022 bude moci být poplatníkovi ve výpočtu měsíční zálohy na daň uplatněna sleva až do výše 2 570 Kč.

Solidární daň nahrazena progresivní daní z příjmů

Od 2021 je také zrušena solidární daň 7 %, která se uplatňovala v případě, že roční příjmy ze zaměstnání a zisk z podnikání převýšily maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení (tj. v roce 2020 částku 1 672 080 Kč).

Zrušení solidární daně je od 2021 nahrazeno zavedením progresivního zdanění, které se uplatní na všechny příjmy poplatníka, kdy se na část základu daně do částky 1 701 168 Kč (1 867 728 Kč pro rok 2022) uplatní sazba 15 % a na příjmy nad uvedenou hranici pak sazba 23 %.

Daňové zvýhodnění

V roce 2021 došlo k několikerým změnám také v souvislosti s daňovým zvýhodněním na vyživované děti. Vyživovaným dítětem je v tomto smyslu myšleno takové, které žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Nicméně, v důsledku přechodných ustanovení zákona budou tyto změny využity prakticky až v roce 2022. Změny se týkají následujících bodů:

 • zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě,
 • zrušení hranice pro roční výši daňového bonusu při uplatnění daňového zvýhodnění,
 • zpřísnění podmínek pro vyplácení daňového bonusu.

Ad 1) Zvýšení se týká daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další vyživované dítě, tedy roční částka:

 • na první vyživované dítě zůstává ve výši 15 204 Kč,
 • na druhé dítě se zvyšuje z 19 404 Kč na 22 320 Kč,
 • na třetí a každé další dítě se zvyšuje z 24 204 Kč na 27 840 Kč.

A zde, právě v důsledku přechodných ustanovení, se při zúčtování mzdy a výpočtu záloh na DPFO ze závislé činnosti za kalendářní měsíce roku 2021 použilo původní znění – tj. nižší daňové zvýhodnění. Byť tedy bylo zvýšení daňového zvýhodnění schváleno již od 1. července 2021, prakticky se zvýšení promítne až v ročním zúčtování daně, resp. daňovém přiznání za rok 2021.

Ad 2) Od 1. ledna 2021 byla zrušena maximální hranice pro roční výši daňového bonusu, která do konce roku 2020 činila 60 300 Kč ročně. A opět zde, podle přechodných ustanovení, zůstala zachována maximální hranice pro přiznání měsíčního daňového bonusu ve výši 5 025 Kč pro rok 2021 a změna se tak nepoužila při měsíčním zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na DPFO ze závislé činnosti za kalendářní měsíce roku 2021. Od ledna 2022 bude i tato měsíční hranice zrušena a výše tak nebude nijak omezena.

Ad 3) Podle původních podmínek mohl být daňový bonus (tj. kdy je daňové zvýhodnění vyšší než daňová povinnost) uplatněn za předpokladu, že měl daňový poplatník příjmy z § 6-9 zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) minimálně ve výši šestinásobku hodnoty minimální mzdy, a dále, pokud měl příjmy podle § 9 ZDP, nesměly tyto výdaje převýšit příjmy. Podle nové právní úpravy se do tohoto šestinásobku minimální mzdy nezapočítávají příjmy z § 8-9 ZDP, tj. kapitálového majetku a nájmu.

Dále současně platí, že měsíční daňový bonus může být vyplacen, dosahuje-li částky minimálně 50 Kč, a že úhrn vyplacených nebo zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti tímto plátcem za příslušný kalendářní měsíc dosahuje u poplatníka alespoň výše poloviny minimální mzdy.

Pokud poplatník nedosáhl ročního limitu šestinásobku minimální mzdy, ale v některých měsících dosáhl alespoň poloviny výše minimální mzdy, má nárok na výplatu daňového bonus jen v těchto měsících, nikoli za celý rok.

Odpočet darů

Pro rok 2021 je možno využít dočasně zvýšenou hranici pro uplatnění darů neziskovým a jiným subjektům v maximální výši 30 % základu daně.

Paušální daň

Od roku 2021 platí nové podmínky pro uplatnění tzv. paušální daně pro osoby samostatně výdělečné činné (dále jen „OSVČ“). V případě splnění podmínek může OSVČ své povinnosti ve věci daně z příjmů a pojistného vyřešit prostřednictvím jednoho odvodu každý měsíc na účet finančního úřadu, který v sobě zahrnuje daň, odvod pojistného na sociální zabezpečení a odvod pojistného na zdravotní pojištění.

Ale pozor! Zájemci, kteří se chtějí do režimu paušální daně registrovat pro rok 2022, tak mohou učinit pouze do 10. ledna 2022. Podmínky vstupu do režimu paušální daně zůstávají stejné jako v roce 2021, ale pro rok 2022 dochází k nárůstu výše měsíčního odvodu na 5 994 Kč, konkrétně:

 • daň zůstává ve výši 100 Kč,
 • odvod na sociální pojištění se zvyšuje na 3 267 Kč,
 • odvod na zdravotní pojištění se zvyšuje na 2 627 Kč.

Pokud jste vstoupili do režimu paušální daně již v roce 2021, platí pro Vás termín pro úhradu první platby za rok 2022, tj. za leden, do 20. ledna 2022. V případě, že jste se do daného režimu registrovali až pro rok 2022, je termín splatnosti lednové platby společný s platbou za únor, tj. 21. února 2022 (následující pracovní den po 20. dni v měsíci).

Změny v souvislosti s vlastněním nemovitých věcí

Jak už mnozí z vás jistě postřehli, došlo ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Nicméně v souvislosti s touto novelou zákona došlo také k dalším změnám – pro hypotéky uzavřené od 1. ledna 2021 platí maximální výše odpočtu úroků zaplacených z hypotečního či úvěru ze stavebního spoření použitého na financování bytových potřeb od základu daně z původních 300 tisíc Kč na současných 150 tisíc Kč.

Zároveň došlo k prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení, které původně činilo 5 let. Nemovité věci nabyté od 1. ledna 2021 budou muset být nově vlastněny alespoň 10 let (na druhou stranu je možno příjem z prodeje takovéto nemovitosti nově osvobodit i v případě, kdy délka vlastnictví není splněna, ale prostředky z prodeje jsou použity na financování vlastní bytové potřeby, a to za předpokladu oznámení správci daně).

Navýšení minimální mzdy

Na základě vládního rozhodnutí dochází od 1. ledna 2022 k navýšení minimální mzdy z 15 200 Kč na 16 200 Kč.

Vzhledem k tomu, že mnohé limity v zákoně o daních z příjmů jsou navázané na minimální mzdu, má její zvýšení i dopady v daňové oblasti. Konkrétně se jedná o tyto částky, které budou platné pro zdanění u fyzických osob v roce 2022:

 • Nárok na měsíční daňový bonus na dítě vzniká při dosažení příjmu od zaměstnavatele v daném měsíci alespoň ve výši poloviny minimální mzdy, tedy ve výši alespoň 8 100 Kč (v 2021 se jednalo o částku 7 600 Kč).
 • Nárok na výplatu daňového bonusu na dítě vzniká při dosažení ročního příjmů ze zaměstnání a z podnikání alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, tedy ve výši alespoň 97 200 Kč za rok (v 2021 se jednalo o částku 91 200 Kč).
 • Sleva za umístění dítěte (školkovné) bude činit až 16 200 Kč na jedno dítě za rok (v 2021 se jednalo o částku 15 200 Kč).
 • Hranice pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů činí 36násobek minimální mzdy, tedy 583 200 Kč za rok (v 2021 se jednalo o částku 547 200 Kč).
 • Platba pojistného na zdravotní pojištění u osob bez zdanitelných příjmů bude nově činit 2 187 Kč měsíčně (v roce 2021 se jednalo o částku 2 052 Kč).

Nejnovější články

Aktuality
Praha se chystá na největší bitcoinovou konferenci

Do Prahy zavítá také Michael Saylor, CEO MicroStrategy,...

Jak název akce napovídá, setkají se zde zejména...

Pro foundery rozjíždějící svůj vlastní projekt bude velmi...

Aktuality
Soutěž E.ON Energy Globe jde do finále

„Každý rok se těším, až uvidím finálové projekty...

Soutěž hledá a oceňuje ty největší ekologické nadšence...

Ekologická opatření v Botanické zahradě Přírodovědecké Fakulty Masarykovy...

Aktuality
České firmy zamíří do Černé Hory

Zástupci firem se k ministrovi připojí v neděli večer. V pondělí...

Černá Hora je kandidátským státem EU a je...

Náklady spojené s organizací mise si – stejně...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Nad očekávání svižný růst mezd ECB od redukce sazeb neodradí

K dispozici je zatím pouze minimum tvrdých dat...

Tento pozitivní impuls do spotřebitelské poptávky ale dělá...

Expertní pohled
Nezávislý technický dozor investora šetří finance

Technický dozor má zajistit, aby byl stavební projekt...

V České republice často dochází k problémům s...

V mnoha zemích je standardem, že veřejné projekty...

Zavedení přísnějších kvalifikačních kritérií by zajistilo, že technické...

Expertní pohled
Zájem o brigádníky letos poklesl

Propad nabízených brigádnických pozic je patrný napříč celou...

Novela zákoníku práce přináší do světa brigád i...