Úterý 23. dubna 2024
ikona hodiny27. 5. 2022 09:15

Veřejná správa stále není na BIM připravena

Úroveň digitalizace českého stavebnictví byla projektanty ohodnocena 3,9 body. Státní správa není podle projektantů připravena na přechod do BIM. Nejrychlejší nástup BIM bude u komerčních budov. Od digitalizace stavebního řízení očekávají firmy zrychlení a zefektivnění povolovacích procesů. Snaha o vyrovnané rozpočty ovlivní přípravu infrastrukturních staveb. Inflace povede ke zvýšení cen projektů. Green Deal vnímají projektanti jako příležitost. Vyplývá to ze Studie projektových společností H1/2022 zpracované analytickou společností CEEC Research.

Lucie Kosinová autor

CEEC Research

Foto: Shutterstock.com BIM má v Česku pomalý nástup Foto: Shutterstock.com

Úroveň digitalizace stavebnictví hodnotí projektové společnosti 3,9 body z 10 možných, kde 10 = velmi vyspělá a 1 = nevyspělá. „Obávám se, že připravenost na BIM je na velmi nízké úrovni. Na druhou stranu, nejde o revoluční proces, jak se snaží chybně definovat koncepce BIM, kdy se podle ní všichni v konkrétní datum přepneme na BIM, ale o proces evoluční, který bude trvat ještě dlouhou dobu a u každého investora bude postupovat jinak. BIM už dnes většina odborné veřejnosti chápe hlavně jako digitalizaci stavebnictví ve všech oblastech přípravy a realizace staveb, a tady stát obecně v přípravě legislativy zaostává za připraveností komerčních firem.“ vysvětluje František Benč, ředitel společnosti IBR Consulting.

Podle dotázaných projektových společností není veřejná správa připravena na přechod k BIM (81 %). Připravena je pouze podle 3 % dotázaných. Zbylých 16 % nedokáže toto hodnotit. „Podle našich zkušeností bych připravenost rozdělil následovně. Co se týče vypisování zakázek v režimu BIM, jde vidět, že státní správa tento trend podporuje. Tato přidaná hodnota projektů se projevuje zatím pouze v přípravné fázi a v realizační fázi. Ve fázi užívání a provozu budov vidíme ještě velké rezervy. Co se týče státní správy z pohledu povolování staveb, tak tam zatím nevnímáme z našeho pohledu připravenost úřadu řešit projekty v BIM. Připravenost úřadu je samozřejmě závislá nejen na software, hardware, datových úložištích, proškolení všech zaměstnanců, ale i na stavu platné legislativy k BIM, ze které stavební úřady musí vycházet.“ popisuje připravenost veřejné správy Martin Mlčoch, ředitel společnosti INVIN.

Podle dotázaných projektových společností by měl být nejrychlejší nástup BIM v oblasti komerčních budov (50 %). Projektanti ale také očekávají rychlý nástup u veřejných budov (25 %) nebo u silničních staveb (16 %). Naopak již pomalejší nástup očekávají u železničních staveb (5 %), energetických staveb (4 %) nebo vodních děl (0 %).

Projektové firmy očekávají od digitalizace stavebního řízení především zrychlení a zefektivnění povolovacích procesů (67 %) a také úsporu nákladů (40 %). Část firem je názoru, že bez změny stavebního zákona nebude digitalizace nijak prospěšná (36 %), a 12 % dotázaných neočekává od digitalizace vůbec nic. Dalších 7 % dotázaných očekává i jiné než výše uvedené – jako např. dodržování termínů veřejnou správou a podobně.

Podle 31 % dotázaných projektových společností ovlivní snaha vlády o vyrovnané rozpočty přípravu infrastrukturních staveb, dalších 38 % dotázaných by se k tomuto názoru také spíše přiklonilo. Podle 28 % dotázaných by tato situace vliv spíše mít neměla a 3 % dotázaných se domnívají, že tato snaha vlády vliv na přípravu staveb mít nebude.

Podle dotázaných 86 % projektantů povede inflace ke zvýšení cen projektů. Pro 10 % dotázaných se rostoucí inflace do jejich projektů nijak nepromítne. Zbylá 4 % uváděla i jiné dopady, jako je zvýšení nákladů projekčních kanceláří na provoz a další.

Třetina dotázaných projektantů vnímá Green Deal jako příležitost (31 %), ale také 28 % dotázaných tuto aktivitu vnímá jako hrozbu. Pro dalších 21 % se jedná o nutnost a 10 % z dotázaných se Green Deal netýká. Dalších 10 % uvedlo také jiné možnosti než výše uvedené, a to především prodražení staveb.

Nejnovější články

Expertní pohled
Rok 2027 narovná mzdy mezi muži a ženami

Novinka počítá s transparentností už během náborového pohovoru....

Ačkoli Eurostat uvádí rozdíl ve mzdách mužů a...

Povinné reportování čeká od června roku 2027 firmy...

Změnám šel i bez regulace naproti sektor IT...

Náskok mají také společnosti se sídlem v USA,...

Trendy
Rozmar moderního člověka, nebo udržitelnější způsob nakupování?

Stále více zákazníků si zvyklo pravidelně nakupovat potraviny...

Prvním z důvodů, proč může být rozvoz potravin šetrnější...

K udržitelnosti celého nákupního procesu velkou měrou přispívají také...

Počet automobilů na 1 000 obyvatel v České republice neustále...

Trendy
Revoluční služba Office as a service

Program je platformou pro pronájem zcela kompletní kanceláře...

V roce 2024 je společnost U1 odhodlána i...

Nejnovější Analýzy

Analýzy
Ceny bytů poletí vzhůru, říkají developeři

A její ředitel, Michal Vacek říká: „Na základě...

Předseda představenstva společnosti Central Group Dušan Kunovský k...

Téměř dva roky trvající pokles poptávky je u...

V případě Prahy se pro první pololetí čeká,...

Ceny rezidenčních nemovitostí se v průběhu roku opět...

„Pro zachování kvalitní výstavby, investic do nových technologií...

A Miroslav Zetek, člen představenstva pro řízení obchodu...

Údaje vycházejí ze Studie developerských společností H1/2024 zpracované...

Analýzy
Lidé míří za gastro zážitky, i když stojí víc

Souhrnné tržby gastro podniků dosáhly za první kvartál...

Restaurace svými tržbami odpovídají průměru celého gastra. Ovšem...

Zatímco v roce 2019 tvořily prodeje hlavních jídel během...

Průměrná obědová útrata v restauraci je nyní 224...

Podíváme-li se pouze na období posledních týdnů, je...

„Velikonoce letos opravdu zafungovaly dokonale. Moje rada provozovatelům...

V úvodu jara se nejvíc dařilo podnikům ve Středočeském...

V podstatě to ilustruje vývoj v celém prvním čtvrtletí, kde...

„Důvody, proč tomu tak bylo, můžeme jen odhadovat....

Analýzy
Češi nechtějí odejít za prací do zahraničí

Důležitou roli při rozhodování ale hraje rodina –...

Lidé jsou nejvíce otevřeni přestěhovat se za prací...

V Česku a Severním Makedonii je téměř polovina...

Důležitým faktorem při zvažování konkrétní nabídky není jen...

„První tři země v Evropě, do kterých to...

Ve střední Evropě, na Balkáně a v regionech...

Naopak největší překážkou práce v zahraničí je dlouhodobé...

Poskytovatel náborových služeb Alma Career uskutečnil průzkum ve...