Pondělí 22. července 2024
ikona hodiny3. 6. 2022 13:22

Nedostatek financí ohrožuje veřejné stavby

Polovina dotázaných se domnívá, že vláda spíše nedokáže udržet současné tempo investic do přípravy staveb. Přípravu staveb může ohrozit nedostatek financí. Podle projektantů je rozumné odložit schválení nového stavebního zákona. Stavební zákon by měl především urychlit povolování staveb. Vyplývá to ze Studie projektových společností H1/2022 zpracované analytickou společností CEEC Research.

Lucie Kosinová autor

CEEC Research

Foto: Shutterstock.com Veřejné stavby v ohrožení Foto: Shutterstock.com

Polovina dotázaných spíše nepředpokládá, že by současná vláda dokázala v následujících čtyřech letech udržet současné tempo investic do přípravy veřejných staveb (51 %). Více jak desetina se domnívá, že toto tempo neudrží zcela jistě (12 %). Naopak 29 % z dotázaných se domnívá, že by vláda současné tempo investic udržet mohla, a 8 % dotázaných si je tímto zcela jisto. „Ministerstvo dopravy se netají úmyslem investovat, proto očekávám problémy spíše kapacitní než finanční,“ upozorňuje na možné obtíže Lukáš Hruboň, obchodní ředitel společnosti VALBEK-EU.

Graf: CEEC Research Graf: CEEC Research

V následujících čtyřech letech může podle projektových společností ohrozit přípravu veřejných staveb především nedostatek financí (69 %) a dále také kolaps dodavatelských řetězců a zdražování vstupů (61 %). Jako rizikový faktor hodnotí tyto společnosti také nedostatek personálních kapacit ve stavebnictví (52 %), nedostatek kapacit projekčních kanceláří (34 %) nebo nedostatečnou kompetentnost zadavatelů (30 %). Jako méně rizikový hodnotí projektové společnosti Green Deal (20 %) nebo jiné faktory, jako např. válku na Ukrajině či neefektivní stavební zákon (12 %). „Stále se domníváme, že předinvestiční příprava staveb je z hlediska využití zdrojů potřebná za jakýchkoliv podmínek vnějšího prostředí, takže očekáváme další investiční projekty zejména v oblasti bydlení,“ popisuje situaci z pohledu poptávky po bydlení Martin Malý, CEO společnosti ARCHCOM.

Graf: CEEC Research Graf: CEEC Research

Podle 25 % dotázaných projektových společností je vhodné odložit schválení nového stavebního zákona, který chystá současná vláda. Dalších 27 % dotázaných by se také spíše přiklonilo k jeho odkladu. Jiného názoru je 31 % dotázaných společností, které by jeho odložení spíše nepodpořili, a zcela proti odsunutí schválení nového stavebního zákona je na 17 % dotázaných. „Odložení platnosti novely stavebního zákona bude znamenat i posouvání zavádění digitalizace stavebního řízení. Zpozdí se tak připravovaný portál stavebníka, který je důležitou součástí procesu digitalizace stavebnictví. V návaznosti na to nebudou připraveny také podmínky pro zavádění metody BIM,“ vysvětluje dopady této situace František Benč, ředitel společnosti IBR Consulting.

Podle projektových společností by měl nový stavební zákon především urychlit povolování staveb. Toto ohodnotily projektové společnosti 8,3 bodu z 10, kde 1 = nejnižší důležitost a 10 = nejvyšší důležitost. Stavební zákon by podle nich měl také odstranit množství potřebných stanovisek a vyjádření DOS a správců sítí (7,9 bodu z 10 možných) nebo v kombinaci s digitalizací českého stavebnictví umožnit elektronickou komunikaci s úřady (7,5 bodu z 10 možných). Měl by také nastavit transparentní prostředí (6,8 bodu z 10 možných), odstranit systémovou podjatost (6,4 bodu z 10 možných), nebo jiné, než jsou výše uvedené, jako je například zvýšení profesionalizace státní správy (8,7 bodu z 10 možných). Podle Petera Markoviče, CEO společností Xella CZ a Xella Slovensko je podstatné klást důraz i na efektivitu: „Nový stavební zákon se připravoval několik let a má řadu zastánců i odpůrců. Znovuotevření tohoto tématu bylo novou vládou avizováno a očekáváno. Vítám jakoukoliv iniciativu vedoucí k efektivní práci veřejné správy a urychlení procesu schvalování staveb. Důležité je, aby byl stavební zákon v souladu se všemi navazujícími právními předpisy, aby byly přesně zadefinovány kompetence zainteresovaných stran, byl zde dostačující časový prostor pro zapracování navrhovaných změn a jejich následnou implementaci. Pokud se uvedené nezdaří, vnese to do odborné i široké veřejnosti další nervozitu.“

Nejnovější články

Expertní pohled
Bude povolování staveb rychlejší, jednodušší a srozumitelnější?

Tento údaj vychází z referenčního projektu logistické haly, který...

Povolení na umístění a základní parametry stavby budou jednodušší. Všechna...

Od 1. července 2024 přechází ČR z místní na centrální celostátní podatelnu....

Zrychlí se tedy proces povolování staveb? Ano. Bude...

Aktuality
Vláda musí prevenci věnovat větší pozornost

Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodla...

Co je třeba změnit? Zaměstnavatelé by měli dobré...

Bude tedy součástí dialogu se státní správou i toto...

Máte v plánu i nové projekty? Především se domnívám, že...

Trendy
Vznikla CNAIP – Česká národní AI platforma

Většina zakládajících členů CNAIP se intenzivně věnuje rozvoji ekosystému umělé...

Česká národní AI platforma chce také šířit ve...

Více než polovina firem v Česku zatím umělou inteligenci...

Nejnovější Analýzy

Analýzy
Rizika pro kybernetickou bezpečnost: AI a nedostatek dovedností

Rozšíření generativní umělé inteligence umožňuje i méně zdatným...

Metoda Prompt Injection je sofistikovaný způsob kybernetického útoku,...

Jedním z důsledků rozvoje nástrojů generativní umělé inteligence...

„Řada hackerů nyní přechází na model využívání hackerského...

Nejslabším článkem zabezpečení firem jsou, ať už úmyslně...

Společnost Fortinet, světový lídr v oblasti kybernetické bezpečnosti...

Odhaduje se, že k vylepšení rostoucího nedostatku pracovních...

Šéfové firem obecně považují certifikace za validaci znalostí...

Vzhledem k přetrvávajícímu nedostatku kybernetických pracovních sil některé...

Rostoucí četnost nákladných komplikací kvůli kybernetickým útokům v...

Analýzy
Češi nejvíce využívají sdílených služeb ubytování

„Průzkum se zaměřil na specifika sdílené ekonomiky a...

„Průzkum se také zaměřil na otázku, v čem...

Analýzy
Potraviny v Česku zlevňují nejrychleji v EU

Pokud se podíváme na inflační čísla detailněji, v...

Česko naopak zůstává premiantem při pohledu na ceny...

Po červnovém překvapení odhadujeme další pozvolný pokles spotřebitelské...