Sobota 24. února 2024
ikona hodiny8. 6. 2022 08:57

Komora na severu Moravy inspiruje k cirkulárním postupům

Cirkulární ekonomika je pojem, který slýcháme a budeme slýchat čím dál častěji. Téma aktuálně rezonuje společností, stále však spousta z nás přesně neví, co si pod tímto názvem představit. Inspirovat zejména malé a střední firmy Moravskoslezského kraje k zapojení do cirkulární ekonomiky chce proto i Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje (KHK MSK). Procesy cirkulární ekonomiky jsou totiž z hlediska firem a podnikatelů přístupem v udržitelném rozvoji, jehož cílem je co největší zefektivnění produkce. V praxi to znamená, že by z materiálu, který se využívá při výrobních procesech neměl vznikat odpad, ale měl by být využíván stále znovu a znovu, čili cirkulovat v uzavřené smyčce.

Ilona Honusová autor

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje

Foto: KHK MSK Moravskoslezské firmy slyší na cirkulární ekonomiku Foto: KHK MSK

„Snažíme se zejména o propojení firem a institucí, které by cirkularitě v kraji a „zeleným projektům” mohly pomoci. Na příkladech jiných fungujících cirkulárních postupů nabízíme inspirace, firmy na našich vzdělávacích akcích vidí, jak konkrétně se dá využít odpad jiné firmy k vytvoření užitečných výrobků. Z našich akcí si tedy odnesou nejen nápady, ale i kontakty na instituce a na samotné partnery k možné spolupráci,“ popisuje aktivity KHK MSK ředitelka Natálie Šitavancová.

Moravskoslezským firmám se zavedením postupů cirkulární ekonomiky může významně pomoci řada strategických projektů. Jedním z nich je chystaná CirkArena, výzkumně-vývojové centrum pro cirkulární ekonomiku soustřeďující excelentní vědecké a inovační týmy. „Zaměření bude na výzkum odpadů a jejich opětovného využití, a to na odpady specifické pro Moravskoslezský kraj (jako jsou například haldy, odprašky a strusky), bioodpady a stavební odpady. Bude mostem mezi technologickou a znalostní základnou, pomůže akcelerovat aktivity výzkumu a vývoje, inovací a vzdělávání v oblasti cirkulární ekonomiky,“ přiblížil projekt David Sventek ze společnosti BeePartner.

Grafika: KHK MSK Cirkulární ekonomika Grafika: KHK MSK

V rámci poradenské sítě Enterprise Europe Network, v níž je začleněno téměř 600 partnerů z více než 50 zemí, nabízí KHK MSK zdarma možnost vyhledání obchodních partnerů zabývajících se cirkulární ekonomikou. České firmy se také mohou připojit do projektů jiných společností či nabízet své výrobky a služby.

Inspirací firmám na posledním semináři KHK MSK k cirkulární ekonomice konaném 2. června 2022 byla i společnost Trafin Oil, která z odpadního kuchyňského oleje vytváří biopalivo 2. generace. Využívají recyklovaný, vyčištěný jedlý olej a tuk neboli UCO (used cooking oil), nejčastěji využívaný jako biosložka do nafty. Slouží také jako surovina pro výrobu leteckého biopaliva. UCO přináší v porovnání s ostatními druhy odpadu nejvyšší úsporu CO₂, a to 92 %.

„Získat maximální množství UCO není snadné, je to druhá část naší práce, najít další zdroje. Těmi jsou gastronomie, domácnosti, biologicky rozložitelný odpad, lapoly. Významně pomůže také to, že oleje nebudou zatěžovat kanalizační systém,“ poznamenal ředitel Trafin Oil Jan Hába.

Možnost, jak získat nebo naopak zbavit se odpadu, nabízí RONDL, neboli Material Market. Slouží jako místo, kde se materiály a suroviny maximálně využívají a kde se tak nastartuje průmyslová symbióza, základ pro cirkulární ekonomiku. „Soustřeďuje se zde volný materiál, druhotné suroviny, materiály, které by jinak skončily jako odpad. Může se také jednat o nevyužité skladové zásoby, kazové výrobky a podobně. Databáze RONDL je otevřena pro všechny a využití je zdarma,“ popsala Klára Golabová z Moravskoslezského inovačního centra Ostrava.

Jak dotačně vykrýt cirkulární záměry na semináři představili zástupci společnosti enovation s.r.o. V březnu letošního roku Ministerstvo průmyslu a obchodu vypsalo výzvu na fotovoltaické elektrárny z Národního plánu obnovy, aktuální jsou také programy podpory úspor energií, materiálu a vody, v červenci se chystá výzva na větrné elektrárny.

Firmy čím dál častěji využívají ve své výrobě i při poskytování služeb cirkulární byznys modely nejen proto, že chtějí být společensky odpovědné a šetřit limitované přírodní zdroje a minimalizovat uhlíkovou stopu. Mnozí podnikatelé navíc již dávno zjistili, že zavádění cirkulárních byznys modelů je nejen užitečné z hlediska ochrany přírodního prostředí, ale že se také firmě vyplatí.

Nejnovější články

Expertní pohled
Důvěra v ekonomiku není nijak valná

Dolů ho táhla zejména zhoršující se nálada mezi...

Pro nastartování domácí poptávky je pozitivním signálem růst...

Expertní pohled
Potřebujeme zdravé, nikoli nemocné zaměstnance

Jak je možné, že jen pár týdnů po...

Jakou roli v tom vidíte pro MSD? Můžeme se...

Vedle prevence a očkování je MSD aktivní i v oblasti onkologie...

Trendy
Moderní řešení jménem Cafédock

Kde se zrodil nápad na Cafédock? Před pár lety...

Jak vypadaly první prototypy? Jeden byl menší, se...

Kolik modelů v současnosti existuje? Nyní jsou ještě v oběhu...

Nejnovější Nezařazené

Nezařazené
Komora oceňuje digitalizaci obchodování s automobily

„Vláda při svém nástupu slíbila maximální možnou digitalizaci....

Semináře o digitalizaci obchodu s automobily se zúčastnili...

Nezařazené
Členské firmy Jhk zabodovaly v soutěži Spokojený zákazník 2023

Sdružení českých spotřebitelů každoročně od roku 2001 vyhlašuje...

Ocenění Spokojený zákazník také vyjadřuje, že firma, která...

Tyto ocenění jsou také důkazem toho, že firmy...

Nezařazené
Úspěšný rok 2024 Vám všem!