Sobota 15. června 2024
ikona hodiny3. 1. 2023 06:56

Nové povinnosti v nakládání s odpady

O tom, že směrnice o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (Single-use Plastics Drective) přináší celou řadu změn a povinností není pochyb. Do české legislativy budou transponovány prostřednictvím novely obalového zákona č. 477/2001 Sb. a novým Zákonem o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí. Návrhy obou těchto zákonů již zamířily do Senátu.

Lucie Müllerová autor

Foto: EKO-KOM Novinky v nakládání s odpady Foto: EKO-KOM

Jedním z hlavních cílů tohoto legislativního opatření je předcházet dopadu některých plastových výrobků na vodní prostředí a na lidské zdraví. Směrnice stanoví řadu nových povinností pro definované plastové výrobky od snížení spotřeby, omezení uvádění na trh a požadavků na výrobek až po rozšířenou odpovědnost výrobců.

V novele zákona o obalech je stanovena povinnost pro osoby uvádějící na trh nebo do oběhu jednorázové plastové obaly hradit na základě písemné smlouvy obcím náklady vynaložené na úklid odpadu z těchto jednorázových plastových obalů, kterého se osoby zbavují mimo místa určená k jeho odkládání, a na následnou přepravu a zpracování tohoto odpadu. Směrnice tak řeší především napravování důsledků nevhodného chování občanů a upravuje způsob, jak hradit náklady spojené s úklidem, dotříděním nebo odstraněním takto vzniklého volně pohozeného odpadu na ulicích, silnicích, parcích, hřištích apod. Povinné osoby musí mít smlouvy s obcemi, jejichž podíl je minimálně 90 % z celkového počtu obcí ČR a podíl obyvatel žijících v těchto obcích činil minimálně 90 % z celkového počtu obyvatel. Tyto povinnosti mohou výrobci plnit uzavřením smlouvy o zajištění povinností s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM.

Novinky v odpadovém hospodářství

Volně pohozený odpad (jinak také littering) je souborem různých typů odpadů všech komodit i velikostí, jejichž společným jmenovatelem je to, že leží mimo místa určená k jejich sběru, tedy mimo nádoby na směsný nebo tříděný odpad či odpadkové koše. Nové povinnosti a také nový způsob evidence se bude týkat níže uvedených obalů a obalových prostředků na potraviny a nápoje:

  • Sáčky a balení vyrobené z pružného materiálu
  • Nádoby na nápoje o objemu až 3 litry
  • Plastové odnosné tašky
  • Nápojové kelímky
  • Jednorázové nádoby na potraviny určené k jednorázové a okamžité spotřebě (např. termoboxy, pevné průhledné obaly od toustů a sendvičů.)

Analogicky z toho vyplývá, že například obaly od kosmetiky nebo plastové lahve od sirupů, které nesplňují podmínku okamžité spotřeby, nejsou předmětem úhrady nákladů za jejich úklid v souladu s platnou legislativou.

Obdobné povinnosti se budou vztahovat také na výrobce tabákových výrobků a některých hygienických potřeb. Souhrnně lze tedy říci, že na volných prostranstvích měst a obcí se nachází jisté množství různě strukturovaného volně pohozeného odpadu, ale jen malá část bude předmětem úhrady nákladů za jejich úklid v souladu s platnou legislativou.

Články autora Lucie Müllerová

Nejnovější články

Aktuality
Na Univerzitě Pardubice proběhne v úterý Technology Day

„Univerzita a aplikační průmyslová sféra by neměly tvořit...

Technologie, které univerzita v rámci akce představí, jsou...

Univerzita Pardubice plánuje po pilotní akci Technology Day...

Trendy
Vyladěný event jako vizitka vaší společnosti

Odborné eventy jsou bezpochyby nezbytné pro další rozvoj,...

Nechcete celou akci strávit v uzavřených prostorách velkého konferenčního...

Dobré jídlo a pití nesmí chybět na žádném...

Zvláštní pozornost si zaslouží doprovodný program. Resort disponuje...

Největší doména resortu? Jednoznačně 27 jamkové profesionální golfové...

Fantazii se ale meze nekladou. „Pro jednu z firem...

Expertní pohled
Využijte potenciál firemních vozů naplno

Proč si pořídit monitoring vozidel? Čím může usnadnit...

Kniha jízd nebo sledování aktuální polohy jsou základní...

Jde o tzv. Vysvědčení řidiče. Jedná se o pravidelné hodnocení jízdních...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Využijte potenciál firemních vozů naplno

Proč si pořídit monitoring vozidel? Čím může usnadnit...

Kniha jízd nebo sledování aktuální polohy jsou základní...

Jde o tzv. Vysvědčení řidiče. Jedná se o pravidelné hodnocení jízdních...

Expertní pohled
Pokles cen drahých kovů, je současná rally u konce s dechem?

Ceny zlata se vyšplhaly na rekordních 2 449,95...

Přes neuspokojivá data o růstu cenové hladiny v...

Expertní pohled
Cla na čínské elektromobily nejsou řešením

Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) vzalo na vědomí rozhodnutí...

Zavedení nových celních opatření čínští výrobci určitě pocítí...