Středa 28. února 2024
ikona hodiny8. 1. 2024 10:30

Společensky odpovědné je i třídění odpadů!

Více než tři čtvrtiny obyvatel ČR pravidelně třídí odpad a většina z nás má domácnost na třídění zařízenou. Své odpady třídíme do barevných nádob, kterých je ČR již více než 850 000. Podobně zaběhnutá praxe funguje i v mnoha kancelářích, školách, na úřadech či v obchodních centrech. Firmy si dokonce čím dál častěji dávají třídění odpadu jako dobrovolný závazek, jak se chovat odpovědně ke společnosti i prostředí, ve kterém podnikají.

Lucie Müllerová autor

Foto: EKO-KOM Společensky odpovědné je i třídění odpadů! Foto: EKO-KOM

Díky dobrým podmínkám, které pro třídění v ČR máme a také díky tomu, že aktivně třídí již tři čtvrtiny obyvatel, každý z nás za rok 2022 vytřídil v průměru 78 kg odpadu.  Ze zhruba 1,3 milionu tun obalových odpadů vzniklých v ČR se loni podařilo 81 % předat k recyklaci nebo energetickému využití.

Nejvyšší míry recyklace (91 %) se podařilo dosáhnout u papírových obalů a lepenky, u skleněných obalů (85 %) a u železných (85 %). Velmi dobrou zprávou je, že u plastových obalů se míra materiálové recyklace zvýšila z předchozích 43 % na 46 %.

Společensky zodpovědné chování

Stejně jako domácnosti i firmy se už snaží chovat ohleduplně ke svému okolí. A třídění odpadu na pracovišti již bývá jakýmsi standardem.

To, zda se firma chová společensky zodpovědně ke svému okolí, může mít pro její prosperitu velký význam. Lze tím získat dokonce konkurenční výhodu, protože veřejnost klade na environmentální stránku nyní daleko větší důraz, než tomu bylo v minulosti. Proto se dnes setkáváme na výrobcích, respektive na jejich obalech, například s informacemi, že výrobek pochází z udržitelného zemědělství, že výrobce využívá energii z fotovoltaiky, či dešťovou vodu. Jiné společnosti zase třeba sází na služební elektromobily.

V případě výrobních podniků je ale společenská odpovědnost také o tom, jaké produkty uvádějí na trh. A nejen kontrolní orgány, ale i spotřebitelé se dnes velmi detailně zajímají o to, z jakého materiálu výrobek je, jaký vliv na životní prostředí jeho výroba má, odkud pochází, nebo jestli je recyklovatelný. A ještě více toto zákazníky zajímá u jejich obalů, protože těch se většinou zbavují ihned po nákupu či spotřebě výrobku nebo konzumaci produktu. Firmy si tedy tuto stránku musí kvůli svému kreditu velmi pečlivě hlídat. Na pultech obchodů se díky tomu setkáváme třeba s obaly z recyklátů, dlouhodobě se optimalizuje jejich velikost a ubývají na nich barvy i další marketingové ozdůbky.

Kromě toho také firmy často zmiňují svou účast v environmentálních projektech, jako je například Zodpovědná firma, Ukliďme Česko, #bezdopadu nebo informují veřejnost o tom, že pravidelně platí poplatek za zpětný odběr a likvidaci obalu do Systému EKO-KOM. A pravidelně také zveřejňují své certifikáty EKO-KOM o roční úspoře CO2. Tento jejich přínos spočívá v tom, že z poplatků, které firmy do Systému zaplatí, se pak financuje sběr, svoz, dotřídění, recyklace nebo energetické využití obalových odpadů v ČR. A právě další využití tříděných odpadů a následné využití druhotných surovin ve výrobě pomáhá snižovat takzvanou uhlíkovou stopu, tedy množství emisí CO2 vypouštěných do ovzduší. Je to opravdu velmi jednoduché! Čím méně odpadu vytvoříme a čím více budeme ten vzniklý třídit, tím menší uhlíkovou stopu za sebou zanecháme.

Životní cyklus výrobků

Dopad výrobku a jeho obalu na životní prostředí dokáže posoudit studie LCA. Jedná se o metodiku, která posuzuje životní cyklus výrobků nebo služeb a jejich dopad na životní prostředí. Řeší i dopad obalových odpadů. Zabývá se především otázkou, zda je efektivnější vyrábět nové produkty z primárních surovin nebo z vytříděných obalů, tedy z druhotných surovin. Posuzuje dopad vytříděného obalu na životní prostředí od jeho vhození do barevného kontejneru až po jeho vstup do nového výrobku. Tedy kolik energie a CO2 je spojeno s jeho svozem, dotříděním, úpravou a zpracováním. Na druhé straně se zjišťuje, kolik energie a CO2 by je spojeno s výrobou z primárních zdrojů surovin. Právě porovnání environmentálních dopadů druhotných surovin vyrobených z odpadu s environmentálními dopady primárních surovin ukazuje přínos celého procesu sběru a recyklace obalových odpadů

Ke společensky zodpovědnému chování patří i úspora energie. A ta se šetří i díky třídění odpadů. Respektive využíváním druhotných surovin při výrobě nových výrobků. U kovů lze dosáhnout například až 75% úspory energie, když využijeme při výrobě druhotnou surovinu oproti primární získávané z rudy. A ještě lépe to vychází v případě recyklace skla – pokud využijeme při výrobě recyklát, spotřebujeme až o 90 % méně energie než při výrobě nového skla.

Nejnovější články

Aktuality
Eviden ocení nejlepší počiny mladých vědců

„Na Cenu Josepha Fouriera se vždy velmi těšíme....

Své studenty mohou do soutěže přihlásit všechny výzkumné...

„Ačkoliv by někdo mohl říci, že ocenění se...

Trendy
Prognóza pro rok 2024: Stavebnictví čekají změny

Pohled expertů napříč realitním sektorem a jejich výhled...

Výhled pro evropský realitní trh pro rok 2024...

Další výzvou je velký nedostatek nových bytů, snížená...

Stále palčivějším tématem je také ochrana životního prostředí....

Ekonomická nejistota se dotýká ziskovosti společností. Využití nových...

V současnosti je k dispozici celá řada digitálních nástrojů navržených...

Expertní pohled
Cena zlata prošla korekcí. Jedná se o příležitost?

Po dosažení nejvyšší míry inflace ve výši 9,1...

Obchodníci nyní posunuli sázky na první snížení úrokových...

Nejnovější Analýzy

Trendy
Prognóza pro rok 2024: Stavebnictví čekají změny

Pohled expertů napříč realitním sektorem a jejich výhled...

Výhled pro evropský realitní trh pro rok 2024...

Další výzvou je velký nedostatek nových bytů, snížená...

Stále palčivějším tématem je také ochrana životního prostředí....

Ekonomická nejistota se dotýká ziskovosti společností. Využití nových...

V současnosti je k dispozici celá řada digitálních nástrojů navržených...

Analýzy
Rok 2023: Levnější byty i domy , ceny pozemků dále rostou

„Podle našeho očekávání je cenový pokles u nemovitostí...

Meziroční pokles cen bytů dosáhl vrcholu už ve...

Ceny rodinných domů stoupají dvě čtvrtletí po sobě,...

Samostatnou kapitolou jsou pozemky, jejichž ceny letí dlouhodobě...

Analýzy
Česká nároková ekonomika, aneb každý natahuje ruku

Vláda jim to umožnila díky štědře nastaveným limitům...

Žádný nárok na levnější hypotéku, víno nebo bydlení...