×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Pátek 24. března 2023
Přihlásit se / Zaregistrovat se
ikona hodiny14. 2. 2023 11:06

 Polarizace společnosti a digitální média

Jak sociální média přispívají k polarizaci? Hodně, ale jinak, než si myslíte. Nepolarizují proto, že by nás izolovala s podobně smýšlejícími, ale proto, že poskytují prostor, kde si vytváříme sociální identity, které se stále více shodují s našimi politickými preferencemi.

David Navrátil David Navrátil autor

hlavní ekonom České spořitelny

Foto: Shutterstock.com Proč sociální média polarizují společnost Foto: Shutterstock.com

To alespoň ukazuje nový výzkum Pettera Törnberga How digital media drive affective polarization through partisan sorting. Ten konstatuje, že politická polarizace neboli rozdělení mezi politickými skupinami se stává stále extrémnější a roste z ní jedna z nejvážnějších hrozeb, kterým dnes čelí demokracie.

Panuje široká a všeobecná shoda na tom, že vzestup digitálních médií, jako jsou Facebook a Twitter, prohloubil polarizaci a učinil politiku konfliktnější. Méně shody však panuje ohledně příčinného mechanismu. Proč digitální média vedou k politické polarizaci?

Po léta byla dominantním vysvětlením existence takzvaných „komor ozvěny“ (echo chambers) = digitální média umožňují sebe-izolovat se ve shlucích pouze s podobně smýšlejícími a vyhnout se nepohodlí ze setkání s jinými názory

Nicméně výzkum tuto hypotézu nepotvrzuje. Ve skutečnosti studie naznačují, že sociální média se vyznačují větší interakcí mimo naši místní síť a větší interakcí s politickými oponenty než v našem offline životě.

Dále, polarizace není charakterizována politickým nesouhlasem, ale rostoucím emocionálním pocitem odlišnosti a nelibosti. Polarizaci začínáme chápat spíše jako zakořeněnou v identitě a emocích než v názorech a racionálních argumentech.

Neměli bychom si myslet, že stabilní a soudržné společnosti nemají konflikty a neshody – každá zdravá společnost jich bude mít mnoho.

Jde spíše o to, že se jejich konflikty a neshody vzájemně vyvažují. Můžeme volit různě, ale pokud fandíme stejnému fotbalovému týmu nebo chodíme do stejného kostela nebo hospody, je zde prostor pro mezilidský respekt.

Problém začíná, když se mnohé spory ve společnosti začnou slaďovat/sbližovat = když to, jakému fotbalovému týmu fandíme, napovídá, koho volíme. Takové sbližování je jádrem nebezpečné polarizace.

Törnberg ukazuje, že když jednotlivci interagují lokálně, výsledkem jsou lokální politické identity. Například republikán z Mississippi může mít více společného s demokratem z Mississippi než s republikánem z Texasu.

Takové regionální rozdíly vytvářejí protiváhu stranickým konfliktům, v podstatě vytvářejí stabilní mozaiku vzájemných konfliktů a výsledkem je nízká míra polarizace.

Když však digitální média vedou k většímu množství nelokálních interakcí, strany se stávají stále homogennějšími. Sociální média znamenají, že přicházíme do kontaktu s náhodnými lidmi v podstatě odkudkoli.

Výsledkem je, že politické kultury jsou tlačeny k tomu, aby se sjednotily: republikáni z Mississippi o sobě začnou uvažovat jako o republikánech, místo aby o sobě uvažovali jako o republikánech z Mississippi.

Stává se z toho něco jako vír, v němž je stále více identit, přesvědčení a kulturních preferencí vtahováno do všeobjímajícího společenského rozdělení, které probíhá podle stranické linie.

Törnberg: internet nefunguje jako „komory ozvěn“, ve kterých se nám naše argumenty opakují, dokud se o nich stále více nepřesvědčujeme…

Internet funguje jako spíše ostrov v Pánu much: vytváří sociální prostor, který umožňuje vznik oddělených sociálních skupin, posiluje kolektivní identity a tlačí proti sobě stojící skupiny do konfliktu.

Články autora David Navrátil

Nejnovější články

Trendy
Filuta získal za pět měsíců 56 milionů korun

„Zájem o strojové učení trval přibližně od roku...

Řešení Filuty představuje kompilátor inteligentní automatizace – tedy...

Cílem obou zakladatelů Filuty AI je přenést akademickou...

Členové týmu tak mají jistotu, že si udrží...

Cestovní ruch
V Jihlavě se zabývali historií v produktech cestovního ruchu

Konferenci již tradičně organizovala Katedra cestovního ruchu Vysoké...

V plénu konference vystoupili zajímaví řečníci s vazbou...

V závěru plenárního zasedání vystoupila Jana Piteková z...

Pohled z praxe
Česko patří v kybernetické bezpečnosti ke špičce

Na programu bylo setkání se zástupci firem, vzdělávacích...

Nizozemsko nebylo rozhodně vybráno náhodou. Země se totiž...

Účastníci navštívili například nizozemský klastr kybernetické bezpečnosti Hague...

Jako velmi přínosnou hodnotí zástupci TeskaLabs návštěvu Evropského...

TeskaLabs patří v Česku ke špičce poskytovatelů služeb...

Nejnovější Analýzy ze Spořky

Analýzy ze Spořky
Vyhneme se recesi? Ne. A nemáme to ani chtít!

Všechny velké desinflace byly spojeny s recesí. Pokud...

Rychlejší desinflace s sebou nese menší náklady. To...

Odhady využívající data od 60. let 20. století...

A jaké jsou implikace pro současnou měnovou politiku?...

Analýzy ze Spořky
Zaostřeno na AI: ChatGPT versus produktivita

Jak ChatGPT ovlivní způsob, jakým pracujeme, jaký bude...

Výsledky jsou poměrně zajímavé. ChatGPT zvyšuje průměrnou produktivitu:...

Platí také, že ChatGPT spíše nahrazuje úsilí pracovníků,...

Ten strach je normální. Přesto AI používejte, budete...

Ano, i tato verze AI je v mnoha...

Analýzy ze Spořky
Česko jako stroj času: Pětina domácností je v roce 2011!

Česká ekonomika je 12. nejsilnější v EU, ukazuje...

V pilíři ekonomiky Česko vloni zaznamenalo jeden z...

Český státní dluh je dlouhodobě relativně nízký, ale...

Česká republika většinu ostatních zemí předčí v ekonomické...

Problém je nízká přidaná hodnota. V přidané hodnotě...

Českou ekonomiku v současnosti oslabují tři její hlavní...

Počet pracovníků bude klesat kvůli demografickým změnám, což...

Za druhé: máme jednu z nejvíce energeticky náročných...

Za třetí: jsme sice silně vývozní ekonomika, ale...

Společným rysem těchto problematických oblastí, je nízká přidaná...

K tomu, aby se Česko zařadilo mezi ekonomické...

Pozitivní je trend v robotizaci. Vloni jsme měli...

Mírně jsme se zlepšili v eGovernmentu. Tedy ve...