Středa 29. května 2024
ikona hodiny29. 3. 2023 11:05

Umělá inteligence versus střední třída

Jak ovlivní GPT různé profese, trh práce a společnost? Do této doby se automatizace týkala především výroby a profesí s nižšími příjmy. Tentokrát technologie změní práci především dnešní střední třídě.

David Navrátil David Navrátil autor

hlavní ekonom České spořitelny

Foto: ČS Umělá inteligence změní střední třídu Foto: ČS

Odhady ukazují, že povolání s vyššími mzdami jsou totiž obecně více vystaveny vlivu GPT. Lidé s vyšším vzděláním jsou více vystaveni GPT než osoby bez formálního vzdělání. Protože AI zasáhne pozice s vyššími platy, bude motivace k automatizaci vyšší a bude rychlejší.

Přibližně v pětině profesí je GPT vystaveno alespoň 50 % jejich činností. 80 % profesí bude GPT ovlivněno alespoň z 10 %. GPT tedy bude mít všudypřítomný dopad na širokou škálu profesí.

Zdroj: ČS Zdroj: ČS

Co je GPT

Generative Pre-trained Transformer je model strojového učení neuronové sítě. Jedná se o autoregresivní jazykový model, který je schopen hlubokého učení textu, trénovaný za pomocí internetových dat.

Autorem je vývojářské studio  OpenAI a v současnosti přichází na trh jeho čtvrtá generace, GPT-4.

Povolání s vyšším podílem vědy a kritického myšlení budou současnými GPT zasažena méně. Naopak dovednosti v oblasti programování a psaní budou zasaženy více.

GPT vykazuje charakteristiky technologií pro všeobecné použití = tyto jazykové modely budou mít významné ekonomické, sociální a politické důsledky. To vše může nastartovat růst produktivity na exponenciální trend. Technická schopnost GPT zefektivnit lidskou práci je zřejmá. Skutečné dopady na produktivitu bude ale ovlivňovat regulace, sociální a ekonomické faktory. Klíčové je pochopení schopností a potenciálních dopadů GPT na pracovní sílu a společnost.

Články autora David Navrátil

Nejnovější články

Cestovní ruch
Ekonomický význam cestovního ruchu v regionech vzrostl

V roce 2022 činil celkový objem výdajů za...

Přes pomoc různých subvenčních programů v oblasti zaměstnanosti...

Cestovní ruch
Míra rizika úpadku cestovní kanceláře činí 0,1 %

Míra rizika úpadku CK v ČR je velmi...

Na českém trhu nyní operuje celkem 596 cestovních...

Pohled z praxe
I u zelených kancelářských budov je prostor pro úsporu nákladů

To je samo o sobě potvrzením environmentálně šetrného...

Každopádně do budoucna CBRE plánuje neusnout na vavřínech....

Nejnovější Analýzy ze Spořky

Analýzy ze Spořky
Proč na sebe křičíme?

V tomto ohledu je ale podstatné, že EU...

První obrázek ukazuje, že v biotech a digitální...

Čím častější společenství procházelo krizemi, tím nakonec bylo...

A do třetice: když s námi někdo nesouhlasí,...

Analýzy ze Spořky
Posledních deset minut, čipy a negativita

Běžný obchodní den na akciovém trhu (S&P 500)...

Proč jsou politici negativní, zesměšňují protivníky nebo na...

Analýzy ze Spořky
Pokrok a Čína

Hannah Ritchie to popsala excelentně. Za prvé pokrok...

Není bez zajímavosti podívat se na to, jak...

Od té doby se situace prudce změnila. Mzdy...

Pokud Čína něco je, tak je robotizovanou ekonomikou....