Středa 22. května 2024
ikona hodiny3. 8. 2023 06:00

Co nesní studenti, spolkne bioplynka

Univerzita Palackého v Olomouci (UP) se v červenci zapojila do projektu „tridimgastro.cz“ společnosti Energy financial group (EFG), který se zaměřuje na separaci, svoz a energetické zpracování kuchyňského odpadu. Je tak první univerzitou v Česku, z níž veškeré zbytky jídel z menz putují do bioplynové stanice EFG Rapotín BPS, kde jsou ekologicky využity. Škola a její studenti i zaměstnanci tak svým aktivním zapojením do třídění kuchyňského odpadu přispívají k výrobě nízkoemisního tepla, elektřiny a biometanu.

Kamila Žitňáková autor

Foto: Shutterstock.com Bioplynová stanice (ilustrační foto) Foto: Shutterstock.com

„Nakládání s odpady je z hlediska udržitelnosti na naší univerzitě jedním z velmi důležitých témat. V našich menzách se každý rok vyhazovalo kolem 50 tun jídla, což nás vedlo k tomu, abychom začali gastroodpad smysluplně využívat a zároveň se snažili jeho množství snižovat. S tímto vědomím se i naši studenti rozhodli přijmout zodpovědnější přístup a začít kuchyňský odpad třídit, aby zbytečně nekončil bez využití na skládce. Proto nyní zavádíme sběrné nádoby na gastroodpad i na kolejích,“ uvádí Zuzana Huňková, koordinátorka udržitelného rozvoje Univerzity Palackého v Olomouci.

Na významné téma hospodaření s potravinami upozornila UP již v prosinci loňského roku společně se studentským spolkem Udržitelný Palacký, který spustil kampaň proti plýtvání jídlem. V rámci ní prostřednictvím plakátů s motivem Františka Palackého nabádá univerzitní studenty a zaměstnance k zodpovědnějšímu přístupu k potravinám. Zároveň upozorňuje na facebookovou skupinu Free Food UPOL , na níž je možné přebytečné jídlo nabídnout dalším zájemcům.

Díky zapojení do projektu „Třídím gastro“ společnosti EFG je navíc od 10. července tohoto roku možné na půdě univerzity potraviny rostlinného i živočišného původu po datu spotřeby, zbytky vařeného jídla, pečivo, ovoce a zeleninu vhazovat do speciálně uzavíratelných hnědých nádob na sběr gastroodpadu, a to i s původním obalem (kromě skla). UP je díky zapojení do tohoto projektu také první univerzitou v Česku, kde je veškerý kuchyňský odpad z menz svážen skupinou EFG přímo do bioplynové stanice v Rapotíně. Ta biologicky rozložitelný odpad následně zpracuje a využije k výrobě nízkoemisního tepla, elektřiny a biometanu.

„S městem Olomouc úspěšně spolupracujeme na sběru a svozu gastroodpadu už téměř dva roky. I proto jsme moc rádi, že se nyní do našeho projektu ‚Třídím gastro‘ rozhodli zapojit také studenti a zaměstnanci Univerzity Palackého. Díky této spolupráci se kuchyňský odpad z univerzitní menzy namísto skládkování smysluplně využije jako obnovitelný zdroj, čímž se zároveň minimalizují jeho škodlivé dopady na životní prostředí,“ uzavírá Ondřej Černý, ředitel divize EFG Logistics.

O Univerzitě Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci je druhá nejstarší univerzita v České republice. Stěžejní rovinu jejího života tvoří právě udržitelný rozvoj. Prostřednictvím oddělení Udržitelné univerzity se snaží posilovat společenskou odpovědnost a environmentálně příznivé chování. Má vlastní Strategii udržitelného rozvoje a pracuje také na systémových změnách, jejichž důležitou součástí je také odpadové hospodářství univerzity. Díky aktivním studentům ze studentského spolku Udržitelný Palacký organizuje například promítání dokumentů, panelové diskuze či exkurze a stojí také za založením komunitní zahrádky Václavka, studentského Freeshopu, projektem Dolej si, organizací festivalu Země na talíři či akcí Ukliďme Česko.

O skupině EFG

Investiční skupina Energy financial group a. s. (EFG) prostřednictvím svých dceřiných společností buduje a provozuje od roku 2016 projekty zaměřené na produkci energií z obnovitelných zdrojů. Je lídrem v segmentu energetického zpracování biologicky rozložitelných odpadů a upgradingu bioplynu na biometan využitelný například jako pokročilé palivo. Společností vybudovaná a spravovaná moderní odpadářská bioplynová stanice EFG Rapotín BPS u Šumperka je vybavena nejmodernější technologií a byla jedním z prvních zařízení svého druhu v České republice. Energy financial group dále vlastní a provozuje bioplynovou stanici EFG Vyškov BPS a elektrárnu MOSTEK energo. K jejím dalším projektům se řadí EFG Green energy zajišťující přímý prodej „zelené“ energie koncovým zákazníkům a „Třídím gastro“ umožňující městům a obcím separaci gastroodpadu z domácností a jeho následné energetické zpracování v ekologických provozech EFG. Společnost se významně podílí na vývoji nových technologií ve spolupráci s českými univerzitami. Vizí společnosti je podpora odpovědného nakládání s odpady a snaha přispět k rozvoji energetického segmentu šetrného k životnímu prostředí.

Nejnovější články

Aktuality
Česko pomáhá udržet bezpečnost jaderných elektráren na Ukrajině

Právě taková potřeba vyvstala letos v Rovenské jaderné...

Před potvrzením zakázky tedy bylo potřeba zpracovat návrh...

Tento projekt dokládá, že Česko dokáže nabídnout technologická...

Expertní pohled
Zájem o brigádníky letos poklesl

Propad nabízených brigádnických pozic je patrný napříč celou...

Novela zákoníku práce přináší do světa brigád i...

Pohled z praxe
Česko v Indexu prosperity propadlo o dvě příčky

V prvním ročníku Indexu prosperity a finančního zdraví...

Největší meziroční propad zaznamenalo Česko v pilíři ekonomiky....

Dlouhodobě nejhorších výsledků dosahujeme v indikátorech, které ukazují...

K pozitivnímu posunu o dvě příčky došlo v...

Nejlepšího výsledku dosahuje Česko v oblasti zdraví a...

V oblasti vědy, ve které Česko taktéž propadlo,...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Česko pomáhá udržet bezpečnost jaderných elektráren na Ukrajině

Právě taková potřeba vyvstala letos v Rovenské jaderné...

Před potvrzením zakázky tedy bylo potřeba zpracovat návrh...

Tento projekt dokládá, že Česko dokáže nabídnout technologická...

Aktuality
Podnikatelé chtějí české dřevo více zpracovávat v tuzemsku

„Podnikatelé ve zpracovatelském průmyslu ale narážejí na řadu...

Jednou z brzd rozvoje tuzemského zpracování dřeva s...

Aktuality
Česká revoluce na závodech Formule 1

Projekt GPtents řeší problémy s ubytováním na velkých...

Nápad na projekt GPtents se zrodil v roce...

GPtents aktuálně zastřešují ubytování na 4 akcích ve...