Sobota 25. května 2024
ikona hodiny30. 8. 2023 08:03

Duální vzdělávání se osvědčilo

Vznikne v Karlovarském kraji polytechnická vysoká škola?

Karlovarský kraj se má stát druhým místem v České republice, kde by mohla vzniknout polytechnická vysoká škola. Její založení bylo jedním z témat úterní konference o budoucnosti duálního vzdělávání, kterou v karlovarských Císařských lázních uspořádala Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) společně s Karlovarským krajem. Ministr školství Mikuláš Bek, prezident Hospodářské komory (HK) ČR Zdeněk Zajíček a hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek zde podepsali memorandum o spolupráci na pilotním projektu, který by mohl vyústit v založení vysoké školy typu polytechnika v regionu.

Václava Simeonová autor

Foto: Shutterstock.com Karlovarský kraj usiluje o polytechnickou vysokou školu Foto: Shutterstock.com

„Podporou vzniku polytechnik reagujeme na rostoucí poptávku po kvalitním profesním vzdělávání a na celkově rostoucí počet zájemců o studium, a to zejména v kraji, kde dnes nepůsobí žádná veřejná vysoká škola. Klíčová je přitom spolupráce se zaměstnavateli nejen v rychle se rozvíjejících oborech, ale i v oblasti služeb,“ řekl ministr školství Mikuláš Bek.

Duální vzdělávání představuje v řadě odvětví jedinečný přístup, ze kterého těží absolventi i firmy. „Podporujeme spolu s dalšími zástupci zaměstnavatelů zavedení prvků duálního vzdělávání na sekundární úrovni odborného vzdělávání jako součást modernizace vzdělávání,“ potvrdil Zdeněk Zajíček, prezident HK ČR. „Vzhledem k trendům 4.0 by mělo dojít k rozšíření vzdělávací nabídky profesně orientovaných studijních programů i na terciární úrovni vzdělávání. S panem ministrem se shodujeme na prioritě posílit profesně zaměřené vysokoškolské studijní programy, výrazně prakticky zaměřené, kde by studenti získali hlubší znalosti a souvislosti mezi teorií a praxí,“ dodal a podotkl, že včasné zavádění nových oborů je důležité pro konkurenceschopnost pracovního trhu.

Hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek věří, že by polytechnická vysoká škola pomohla celému regionu: „Naší snahou je vytvořit takovou nabídku vysokoškolských oborů, například v oblasti strojírenství, energetiky a IT, která v Karlovarském kraji udrží nejen studenty, již zde žijí, ale která také přivede zájemce i z dalších regionů. Vzhledem k tomu, že se má jednat o pilotní projekt, který mimo Karlovarský kraj zatím funguje jen v Jihlavě, mohl by být zajímavý také pro náš kraj, kde se dlouhodobě potýkáme s nedostatkem vysokoškolsky vzdělaných obyvatel. Zapojit by se měla veřejná správa, zaměstnavatelé, akademická sféra a ministerstvo. Snažíme se také vytipovat vhodnou lokalitu, jež by mohla být pro potenciální studenty lákavá a zajímavá.“

Konference se zúčastnila víc než stovka zástupců firem, základních i středních škol, ale i představitelé měst, poslanci z regionu a další významní hosté. A jedním z důležitých bodů bylo i vyhodnocení pilotního zavádění prvků duálního vzdělávání v Karlovarském kraji. „Tento projekt Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje (KHK KK) trval tři roky a v mnohém nám napověděl, jak uvést systém duálního vzdělávání do praxe,“ řekl Tomáš Linda, předseda představenstva KHK KK. „Do projektu se zapojilo devět firem a pět středních škol s třinácti obory, které jsou učební i maturitní. Celkem se zúčastnilo 125 žáků. Projekt ukázal, že ti, kteří realizovali svoji odbornou přípravu ve firemním prostředí, jsou více motivováni, aby v dané profesi do budoucna zůstali. Jsou u nich patrné i lepší studijní výsledky v průběhu studia i u závěrečných zkoušek. Firmy hodnotí pozitivně, že mohou získat již zapracovaného zaměstnance, se kterým mají několikaletou zkušenost. Trochu překvapivě se ale neosvědčilo zapojení studentů do duálního systému hned v prvním ročníku. Ukázalo se to jako nadměrná zátěž pro firmy i pro samotné žáky,“ popsal Tomáš Linda výsledky projektu. „Nyní bychom se rádi zaměřili na budoucnost duálního vzdělávání. To momentálně v Česku nemá oporu v zákoně. Nejsou definovány jeho parametry, a tak k němu může přistupovat každá škola a firma po svém,“ doplnil předseda představenstva KHK KK Tomáš Linda.

A právě to by se mohlo brzy změnit. „Zkušenosti a výsledky z pilotního zavádění prvků duálního vzdělávání v Karlovarském kraji využijeme při přípravě legislativy, která by měla umožnit, aby duální vzdělávání fungovat standardně, a ne pouze v ojedinělých případech,“ potvrdil ministr školství Mikuláš Bek.

Legislativní zapracování projektu by rádi viděli i zástupci kraje. „Za velmi zásadní přínos tohoto způsobu vzdělávání považuji velmi úzké provázání vzdělávacího systému s trhem práce. Velmi často se totiž setkáváme s odlišností kvalifikace absolventů a požadavků firem v území. Podporuji proto spolupráci firem a škol v oblasti odborného vzdělávání a zapojení podniků do praktické výuky. Žáci by tak měli být lépe připravení na práci s nejmodernějšími zařízeními a technologiemi, které obor, jejž studují, nabízí,“ uzavřel hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Články autora Václava Simeonová

Nejnovější články

Aktuality
Praha se chystá na největší bitcoinovou konferenci

Do Prahy zavítá také Michael Saylor, CEO MicroStrategy,...

Jak název akce napovídá, setkají se zde zejména...

Pro foundery rozjíždějící svůj vlastní projekt bude velmi...

Aktuality
Soutěž E.ON Energy Globe jde do finále

„Každý rok se těším, až uvidím finálové projekty...

Soutěž hledá a oceňuje ty největší ekologické nadšence...

Ekologická opatření v Botanické zahradě Přírodovědecké Fakulty Masarykovy...

Aktuality
České firmy zamíří do Černé Hory

Zástupci firem se k ministrovi připojí v neděli večer. V pondělí...

Černá Hora je kandidátským státem EU a je...

Náklady spojené s organizací mise si – stejně...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Praha se chystá na největší bitcoinovou konferenci

Do Prahy zavítá také Michael Saylor, CEO MicroStrategy,...

Jak název akce napovídá, setkají se zde zejména...

Pro foundery rozjíždějící svůj vlastní projekt bude velmi...

Aktuality
Soutěž E.ON Energy Globe jde do finále

„Každý rok se těším, až uvidím finálové projekty...

Soutěž hledá a oceňuje ty největší ekologické nadšence...

Ekologická opatření v Botanické zahradě Přírodovědecké Fakulty Masarykovy...

Aktuality
České firmy zamíří do Černé Hory

Zástupci firem se k ministrovi připojí v neděli večer. V pondělí...

Černá Hora je kandidátským státem EU a je...

Náklady spojené s organizací mise si – stejně...