Úterý 25. června 2024
ikona hodiny16. 1. 2024 08:18

STADA opět zlepšila hodnocení udržitelnosti

Patří mezi 6 % nejlepších farmaceutických firem na světě

Nezávislé hodnocení přední ratingové organizace Sustainalytics potvrdilo, že mezinárodní farmaceutická skupina STADA patří mezi celosvětově nejudržitelnější farmaceutické společnosti. Agentura Sustainalytics ve svém hodnocení rizik ESG poprvé označila skupinu STADA za „nízkorizikovou“, a zařadila ji tak mezi 6 % nejlepších společností z téměř 900 posuzovaných firem v rámci celého farmaceutického sektoru.

Petra Danihelková autor

Foto: Shutterstock.com STADA opět zlepšila hodnocení udržitelnosti a patří mezi 6 % nejlepších farmaceutických firem na světě Foto: Shutterstock.com

„Skupina STADA Arzneimittel AG řídí rizika v oblasti ESG na vysoké úrovni,“ uvedla Sustainalytics a zlepšila hodnocení rizik v případě skupiny z 22,2, tedy středního rizika, z prosince 2022 na současné nízké riziko, vyčíslené na 18,4 bodu1. Toto hodnocení je založeno na komplexním rámci více než 70 ukazatelů řízení, které jsou navrženy tak, aby umožňovaly hloubkovou analýzu silných a slabých stránek společnosti z hlediska přístupu k ESG ve srovnání s jejími konkurenty i celkovou výkonností odvětví.

Toto zlepšení řadí společnost STADA na 48. místo mezi hodnocenými 885 společnostmi z farmaceutického odvětví. Kromě toho se STADA umístila v horním kvartilu celosvětového souboru více než 15 000 organizací hodnocených agenturou Sustainalytics.

Sustainalytics jako silné stránky vyzdvihla řízení rizik společnosti STADA zejména v oblastech: výroby a distribuce produktů, podnikatelské etiky, řízení společnosti, emisí, managementu odpadních vod a odpadů, emisí uhlíku z vlastního provozu a korupce.

„Je velmi potěšující, že Sustainalytics nezávisle ocenila řadu iniciativ, které rozvíjíme s ohledem na různá témata ESG,“ řekl Peter Goldschmidt, generální ředitel skupiny STADA. „Náš trvalý závazek dále podporovat udržitelnost ve všech našich činnostech odráží hlavní účel skupiny, kterým je pečovat o zdraví lidí z pozice důvěryhodného partnera.“

Iniciativy a aktivity společnosti STADA v oblasti ESG, které přispěly k lepšímu hodnocení Sustainalytics, stejně jako pokrok v podpoře cílů udržitelného rozvoje OSN, k nimž společnost přistoupila, jsou podrobně popsány ve Zprávě o udržitelnosti skupiny za rok 2022.2

Skupina nadále usiluje o dekarbonizaci, například využíváním obnovitelných zdrojů energie.  Emise skleníkových plynů od roku 2020 snížila o 16,5 %. Jako dodavatel přibližně 1,2 miliardy balení léků ročně STADA významně přispívá k cenové dostupnosti léků. Společnost se rovněž zavázala být odpovědným a férovým zaměstnavatelem, přičemž podíl žen ve vedoucích pozicích činí 53 %. Podporuje rovněž diverzitu a jedinečnost, stejně jako rovné odměňování a spravedlivé pracovní podmínky.

„Udržitelnost je klíčovým tématem i pro naši lokální výrobu, která probíhá v třineckém závodě Walmark. Ten se díky významným investicím do nových technologií realizovaných za poslední dva roky stal globálním centrem excelence celé skupiny pro výrobu doplňků stravy. V loňském roce jsme zde například instalovali novou linku na balení produktů do lahviček ze 100% recyklovatelného plastu,“ upřesnil Martin Šlégl, generální ředitel STADA pro Českou republiku.

Skupina pokračuje v rozvoji svého programu zabezpečujícího spravedlivý přístup k lékům i v investicích do ekologicky odpovědného dodavatelského řetězce. Jedná se např.  o centrum dodavatelského řetězce budovaného v současné době v rumunské Turdě, které využívá ekologicky šetrné technologie, jako jsou fotovoltaické solární panely či nízkoenergetické osvětlení. Snižování emisí uhlíku na úroveň Scope 3 zůstává hlavním bodem iniciativ STADA v oblasti udržitelnosti.

Nejnovější články

Analýzy
Spokojenost zaměstnanců v Česku klesá, globální trend je opačný

Výsledky průzkumu také ukázaly, že ke spokojenosti Čechům...

Průzkum, který se zaměřil na spokojenost jednotlivců s...

Striktně ekonomický aspekt práce sice zůstává pro zaměstnance...

Průzkum podtrhl i rostoucí zájem zaměstnanců o programy...

Trendy
Nelisa snižuje výdaje na online nábor až o 80 %

„Programatické inzerování umožňuje efektivnější a cílenější oslovování pasivních...

„Náš systém pro automatické nakupování inzertních prostorů a...

Pro personalisty využívání Nelisy znamená výrazné ulehčení práce...

Za dobu jejího fungování na trhu Nelisu využilo...

Aktuality
Technologické firmy v ČR ještě posílí

„V posledních dvou letech jsme v ČR zaznamenali...

„Věříme, že investice onsemi podpoří transformaci České republiky...

Nejnovější Pohled z praxe

Pohled z praxe
Závod ve vývoji umělé inteligence: Čína versus USA

Čínský gigant Sense Time nedávno ohromil svět představením...

Čínské úspěchy se neomezují jen na software, ale...

Společnost 01 navíc vyvinula i efektivní modely s...

Výsledky tohoto epického souboje titánů formují podobu naší...

Pohled z praxe
Plasty se stávají strategickou komoditou

Je to celkem pochopitelné. Plasty jsou v různé podobě...

Nejen evropský plastový odpad se z části vyvážel do...

Plasty se vyrábějí z ropy, která se kvůli omezeným...

Jak úplné cirkularity dosáhnout? Samozřejmě by bylo nejlepším...

Pohled z praxe
Digitalizace HR: Trend, který mění svět podnikání

Firmy se primárně zaměřují na digitalizaci výroby a...

„Pokud personální oddělení stále využívá převážně papírové dokumenty,...

Nové technologie se v HR aktuálně využívají v rámci...