Úterý 28. května 2024
ikona hodiny10. 5. 2024 07:17

HK ČR v regionech: Plzeňský kraj

Centrum lidských zdrojů pomáhá v Plzeňském kraji s integrací cizinců

Nedostatek pracovníků nebo úroveň jejich vzdělání trápí, stejně jako jinde, i podnikatele v Plzeňském kraji. Tamní krajská hospodářská komora se firmám snaží v této oblasti pomáhat, například organizací jazykových kurzů pro cizince.

Martin Brychta autor

HK ČR

Foto: Shutterstock.com Plzeňský kraj Foto: Shutterstock.com

„Podnikání v Plzeňském kraji čelí řadě výzev, které jsou odrazem současných trendů na trhu práce nejen v České republice, ale i v celé Evropě,“ popisuje předseda představenstva Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji Petr Papež. I v západních Čechách se musejí potýkat s nedostatkem zaměstnanců. Situace na trhu práce v Plzeňském kraji je podle Papeže zvláště napjatá, což vede k tomu, že na jednoho uchazeče o zaměstnání připadají dvě neobsazená pracovní místa. „Neexistuje obor, kde by zaměstnanci nechyběli, někde i desítky lidí. Vysoká poptávka je rovněž po řemeslech a službách, a ještě se zvýší. Odcházející generace řemeslníků a mistrů není v dostatečné míře nahrazována mladou generací,“ popisuje situaci ředitelka Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji Radka Trylčová.

Plzeňský kraj

  • Počet obyvatel: 613 374
  • Rozloha: 7 649 km2
  • Průměrná hrubá mzda: 40 364 Kč
  • Podíl nezaměstnaných: 3,21 %
  • Počet ekonomických subjektů: 137 082

Svou rozlohou 7 649 km2 je Plzeňský kraj třetím největším v České republice, počtem obyvatel přes 600 tisíc se řadí na osmé místo v ČR. V roce 2022 představoval podíl Plzeňského kraje na celkovém hrubém domácím produktu ČR v běžných cenách 4,8 %. V přepočtu HDP na obyvatele (553 512 Kč) se v porovnání s ostatními kraji umístil na čtvrtém místě.

K významným průmyslovým odvětvím v regionu patří strojírenství, které je spojováno především se jménem Škoda (Doosan Škoda Power, Škoda Transportation). Hlavním výrobním sortimentem jsou zařízení pro klasickou i jadernou energetiku, těžké obráběcí stroje, kolejové dopravní prostředky, trolejbusy nebo turbíny pro paroplynové cykly. Dalšími důležitými průmyslovými podniky jsou Dioss Nýřany orientující se na výrobky z plechů a trubek, Okula Nýrsko zaměřená na zpracování plastických hmot a brýlových obrouček a Lasselsberger reprezentující keramický průmysl. Potravinářství zastupuje pivovar Plzeňský Prazdroj, výrobce lihovin Stock Plzeň‑Božkov nebo producent vín Bohemia Sekt ve Starém Plzenci.

Firmy zapojují cizince

Tento nedostatek pracovníků firmy částečně řeší zapojením cizinců, kteří tvoří zhruba čtvrtinu pracovních sil v kraji. Mezi nimi jsou významně zastoupeni uprchlíci z Ukrajiny, ale i občané EU, zejména Slováci, Rumuni a Bulhaři. Podniky se rovněž potýkají s úrovní vzdělání a kvalifikací svých zaměstnanců. „Většina zahraničních pracovníků má základní vzdělání, méně než čtvrtina má odborné vzdělání a pouze malý zlomek z nich tvoří vysokoškoláci. Tento trend je důsledkem obtíží spojených s nostrifikací nejvyššího dosaženého vzdělání zahraničních pracovníků,“ vysvětluje Papež. V této oblasti pomáhá podnikatelům Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji. Její členové můžou využívat možnosti školení svých zaměstnanců nejen na seminářích, které Komora pořádá, ale i v rámci různých projektů, kde Komora bere na sebe veškerou administrativu. Krajská komora stojí také za zrodem Centra lidských zdrojů, které se primárně věnuje cizincům a jejich rodinám při integraci na trhu práce, a také jim asistuje při umisťování dětí do škol. Centrum především pomáhá ve zdravotnictví se sháněním lékařů a zdravotnického personálu do nemocnic v kraji a Komora pro jejich rodinné příslušníky organizuje kurzy českého jazyka.

Foto: HK ČR

Plzeňský kraj je atraktivním regionem v srdci Evropy

Plzeň se po světě proslavila pivem a také škodováckými výrobky s okřídleným šípem v logu. Přednosti regionu i starosti podnikatelů přibližuje v rozhovoru ředitelka Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji Radka Trylčová.

Představte nám Plzeňský kraj z hlediska podnikání, co byste na něm vyzdvihla?

Plzeňský kraj zůstává z hlediska investic stále zajímavým regionem jak pro současné, tak i nové investory. Je to především díky výhodné poloze v srdci Evropy, blízkosti Německa, největšího exportního partnera ČR, a také díky dostupnosti dálnice, která vede napříč krajem. Nemalou roli sehrává průmyslová tradice regionu již od doby Emila Škody, postavená na zručnosti místních lidí. Kromě toho se Západočeské univerzitě podařilo vybudovat dvě výzkumná centra a šikovně propojuje vědu, byznys a výzkum. Za návštěvu také stojí nové Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni, které vychovává mladé vědce.

Co podnikatele ve vašem regionu nejvíc trápí, s čím se musejí potýkat?

Dlouhodobým problémem v kraji je velice nízká míra nezaměstnanosti, která byla nižší než v Bavorsku. V současnosti je nezaměstnanost v Plzeňském kraji třetí nejnižší v republice. Kritický nedostatek kvalifikovaných pracovních sil trápí většinu zaměstnavatelů v kraji napříč obory. Téměř neexistuje obor, kde by zaměstnanci nechyběli, někde i desítky lidí. Vysoká poptávka je rovněž po řemeslech a službách a ta se ještě zintenzivní. Odcházející generace řemeslníků a mistrů není v dostatečné míře nahrazována mladou generací.

Jak pomáháte svým členům, jaké služby jim krajská komora poskytuje?

Jde hlavně o aktuální informace například z legislativy, které členům mohou pomoci v jejich podnikání. Organizujeme také několikrát do roka networkingové akce a panelové diskuze na aktuální téma. Naši členové využívají možnosti vyškolování svých zaměstnanců nejen na seminářích, které pořádáme, ale i v rámci projektů, kde bereme na sebe veškerou administrativu. Komora stála také za zrodem Centra lidských zdrojů, které se primárně věnuje cizincům a jejich rodinám při integraci na trhu práce. Pomáhá jim při umisťování dětí do škol a integraci celých rodin, čímž se podílí na zvyšování bezpečnosti. Centrum především pomáhá ve zdravotnictví se sháněním lékařů a zdravotnického personálu do nemocnic v kraji a Komora pomáhá rodinným příslušníkům pořádáním kurzů českého jazyka. Aktivně se soustředíme i na budoucí zaměstnance a na studenty tím, že pořádáme stáže a praxe ve firmách a ukazujeme jim zajímavé zaměstnavatele v kraji. Snažíme se mladé lidi vybudit, aby si zvolili perspektivní obor, který je bude nejen dobře živit, ale i bavit.

Špičková věda

Plzeňský kraj se nepotýká jen s problémy, ale má i svoje přednosti. Kraj má pro současné i nové investory stále svou zajímavost – silným argumentem je především jeho poloha v srdci Evropy, blízkost Německa, které je pro české firmy jak hlavním exportním trhem, tak častým partnerem pro kooperaci, a zhodnocuje se i dálnice, která vede napříč krajem. Nemalou roli v atraktivitě regionu sehrává průmyslová tradice i plzeňská Západočeská univerzita. Ta je v oblasti vědy a výzkumu v mnoha oborech na špičce, a to i v mezinárodním měřítku, k čemuž jí pomáhají i čtyři moderní výzkumná centra. Jedním z nich je RICE při Fakultě elektrotechnické vybudované v roce 2015. Centrum se zaměřuje hlavně na energetiku, průmysl, dopravu nebo chytré textilie. Stojí mimo jiné za chytrým hasičským oblekem, jenž je vybaven čidly, senzory, osvětlením, alarmem a řídicí jednotkou. Monitoruje toxické a výbušné plyny, ale i pozici hasičova těla.

V centru vznikají rovněž nové generace pohonů pro vozy MHD, zejména tramvají, a také zařízení, která efektivně kompenzují všechny složky poruchového proudu po vichřicích nebo sněhových kalamitách. Špičkovým vědeckým pracovištěm je také Biomedicínské centrum Lékařské fakulty UK v Plzni, které se zaměřuje na výzkum a vývoj v oblasti nahrazování a regenerace lidských orgánů. Vzdělává budoucí vědce v oblasti výzkumu genetiky, biomateriálů, klinické fyziologie nebo neurověd.

Články autora Martin Brychta

Nejnovější články

Komora.cz
„Flexinovela“ zákoníku práce pomůže i rodičům malých dětí

Skloubit péči o děti, zároveň si udržet kontakt...

„Plánované změny pomohou trhu práce v Česku. Zaměstnanci,...

Cestovní ruch
Nekalé praktiky falešných turistických průvodců skončí

Například tržní řád hlavního města Prahy vymezuje území,...

„Jsem rád, že se podařilo najít formulaci, která...

„Od ledna 2025 si slušní poskytovatelé průvodcovských služeb...

Komora.cz
Zaměstnavatelé novelu zákoníku práce uvítají

Současná praxe, kdy může být výpověď z pracovního...

S tím úzce souvisí další změna zákoníku práce,...

Nejnovější Komora.cz

Komora.cz
„Flexinovela“ zákoníku práce pomůže i rodičům malých dětí

Skloubit péči o děti, zároveň si udržet kontakt...

„Plánované změny pomohou trhu práce v Česku. Zaměstnanci,...

Komora.cz
Zaměstnavatelé novelu zákoníku práce uvítají

Současná praxe, kdy může být výpověď z pracovního...

S tím úzce souvisí další změna zákoníku práce,...

Aktuality
České firmy zamíří do Černé Hory

Zástupci firem se k ministrovi připojí v neděli večer. V pondělí...

Černá Hora je kandidátským státem EU a je...

Náklady spojené s organizací mise si – stejně...