Sobota 22. června 2024
ikona hodiny17. 1. 2024 06:48

Italský vzor na českých sjezdovkách?

Riziko srážky sníží servis lyží a ohleduplnost

O jarních prázdninách vyráží do hor více než polovina lyžařů z celé zimní sezóny (57 %) a na svazích tak lidé čelí vyššímu riziku srážky. I přesto ale nosí helmu jen sedm dospělých z deseti. Děti naštěstí mají helmy už v naprosté většině případů (98 %). Na sjezdovkách lze snížit riziko úrazů dodržováním bezpečnostních pravidel FIS či důkladným servisem lyží. Na ten ale dbá pouze 52 % z Čechů. Podle statistik ERV Evropské pojišťovny může právě nevyhovující stav lyžařského a snowboardového vybavení za každou šestou nehodou na sjezdovce.

Karolína Lužná autor

Foto: Shutterstock.com Italský vzor na českých sjezdovkách? Riziko srážky sníží servis lyží a ohleduplnost Foto: Shutterstock.com

Jarní prázdniny letos vycházejí na období od 5. 2. do 17. 3. Právě v tuto dobu tak na sjezdovkách potkáme velké množství dětí, které mnohdy ještě nejsou tak zkušenými jezdci. Proto je zvláště důležité chovat se nanejvýš ohleduplně. Každý by si před vstupem na sjezdovku měl osvěžit pravidla FIS. Desatero pravidel sportovcům připomíná například to, aby se vždy před rozjezdem dostatečně rozhlíželi, při zastavování se zbytečně nezdržovali na úzkých a nepřehledných místech, nebo aby na sjezdovkách vždy respektovali značení a signalizace.

Děti bez helmy již téměř nepotkáme, dospělí ale příkladem nejdou

V ČR zatím povinnost nošení helmy není. Oproti tomu například v sousedním Slovensku, Rakousku či Itálii ano. „Pozitivní zprávou však je, že dítě bez helmy na sjezdovce již téměř nepotkáme, nosí ji 98 % z nich,“ říká Vlastimil Divoký, manažer marketingu a komunikace ERV Evropské pojišťovny.

Průzkum ERV Evropské však dále ukázal, že chránič páteře už nasadí rodiče pouze každému čtvrtému dítěti. Navzdory tomu, že zranění hlavy patří k nejvážnějším úrazům vůbec, sami dospělí na helmy ale zapomínají a páteřáky nenosí už takřka vůbec. Helmu si nasadí pouze 7 z 10 dospělých a chránič páteře dokonce jen každý desátý.

Grafika: ERV Grafika: ERV

Nepodceňujte servis lyží

Pro bezpečné lyžování a předejití srážky je důležité mít správně seřízené vázání. Součástí pravidelné údržby vybavení by měl být i servis hran a skluznic. Podle statistik ERV Evropské pojišťovny je právě nevyhovující stav lyžařského vybavení příčinou každé šesté nehody na sjezdovce. „Z našeho průzkumu ale vyplývá, že lyže nebo snowboard si pravidelně nechává seřídit jen polovina lidí,“ říká Vlastimil Divoký.

„Nejlepší variantou je samozřejmě svěřit servis zkušeným odborníkům. Lyžaři budou mít jistotu, že je vše seřízeno, jak má, a navíc dostanou i potvrzení o údržbě,“ doplňuje Vlastimil Divoký. Přestože ERV Evropská potvrzení o servisu vybavení běžně nevyžaduje, v případě srážky může být velmi užitečné. V rámci prošetřování srážky se totiž potvrzení o provedeném servisu může zohlednit při určování viníka dané nehody.

EHIC karta v zahraničí nestačí

Při plánování zimní zahraniční dovolené je důležité mít na paměti, že většina zdravotnických zařízení na horách  je soukromá a Evropský průkaz zdravotního pojištění (tzv. EHIC kartu) v nich nejde uplatnit. EHIC karta navíc nepokrývá ani zásah horské služby, transport do nemocničního zařízení nebo zpět do České republiky. Přičemž cena za převoz vrtulníkem vyjde na více než 100 tisíc korun. Při nastavování správné skladby pojištění by pak lidé měli myslet na dostatečně vysoké limity léčebných výloh, pojištění odpovědnosti, a hlavně kvalitní asistenční službu. „Asistence hraje klíčovou roli v řešení vzniklých problémů a zajišťuje adekvátní zdravotní péči,“ připomíná Vlastimil Divoký.

Bez pojištění odpovědnosti si v Itálii nezalyžujete

Právě pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinému lyžaři je dalším důležitým parametrem. Jeho důležitost potvrzuje i italská legislativa. Od ledna 2022 je totiž pojištění odpovědnosti ze zákona povinné v italských lyžařských střediscích. Lyžaři musí na vyzvání prokázat, že jej mají sjednané, často už při nákupu skipasů. Za porušení této povinnosti hrozí nejen odebrání skipasu, ale i pokuta až do výše 150 eur.

„Z tohoto důvodu obsahují všechny naše produkty určené na hory pojištění odpovědnosti,“ upozorňuje Vlastimil Divoký a dodává: „Pojištění zohledňuje i pronájem náhradního lyžařského vybavení nebo potřebu prodloužení pobytu kvůli lavině. Lze ho snadno sjednat online nebo telefonem během pár minut.“

Své ratolesti mějte neustále na očích

Kromě povinnosti mít sjednané pojištění odpovědnosti myslí italská legislativa i na dohled nad dětmi mladších 14 let. Ty, podle zákona, nesmí rodič nebo odpovědná osoba opustit či nechat bez dozoru. Za porušení tohoto zákona hrozí odnětí svobody od 6 měsíců do 5 let.

Ačkoli není český zákon k lyžařům tak přísný, podle vzoru toho italského by se měli chovat všichni zodpovědní rodiče i na tuzemských sjezdovkách.

Články autora Karolína Lužná

Nejnovější články

Pohled z praxe
Plasty se stávají strategickou komoditou

Je to celkem pochopitelné. Plasty jsou v různé podobě...

Nejen evropský plastový odpad se z části vyvážel do...

Plasty se vyrábějí z ropy, která se kvůli omezeným...

Jak úplné cirkularity dosáhnout? Samozřejmě by bylo nejlepším...

Cestovní ruch
Pražské zastupitelstvo schválilo novou strategii cestovní ruchu

Součástí strategie na roky 2024–2027 jsou i konkrétní...

Vyhodnocení Koncepce příjezdového cestovního ruchu Zájmy Prahy na...

Pohled z praxe
Digitalizace HR: Trend, který mění svět podnikání

Firmy se primárně zaměřují na digitalizaci výroby a...

„Pokud personální oddělení stále využívá převážně papírové dokumenty,...

Nové technologie se v HR aktuálně využívají v rámci...

Nejnovější Expertní pohled

Pohled z praxe
Plasty se stávají strategickou komoditou

Je to celkem pochopitelné. Plasty jsou v různé podobě...

Nejen evropský plastový odpad se z části vyvážel do...

Plasty se vyrábějí z ropy, která se kvůli omezeným...

Jak úplné cirkularity dosáhnout? Samozřejmě by bylo nejlepším...

Pohled z praxe
Digitalizace HR: Trend, který mění svět podnikání

Firmy se primárně zaměřují na digitalizaci výroby a...

„Pokud personální oddělení stále využívá převážně papírové dokumenty,...

Nové technologie se v HR aktuálně využívají v rámci...

Analýzy
Stavby se prodražují kvůli neočekávaným nákladům

Z průzkumu společnosti CEEC Research vyplývá, že 26...

Klíčovou roli v regulaci stavebního procesu, a tedy...

Dobré i špatné zkušenosti s řešením neočekávaných nákladů u...

Údaje vycházejí z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2024 zpracované...