Pondělí 22. července 2024
ikona hodiny20. 2. 2024 09:38

Digitální proměna: tajemství vaší úspěšné budoucnosti

Jaké budou hlavní milníky roku 2024? Jak moc se změní náš pracovní a běžný svět? Letošním rokem vstupujeme do éry, kdy digitalizace a umělá inteligence přetvářejí náš svět. Jak se ovšem lidstvo dokáže vyrovnat s těmito změnami? V první řadě je zásadní uvědomit si, kde vlastně stojíme.

Jan Poláček autor

Elfium

Michal Krčmář spoluautor

Marketing Interim & AI

Foto: Shutterstock.com Digitální proměna: tajemství vaší úspěšné budoucnosti Foto: Shutterstock.com

V návaznosti na toto uvědomění vzniká další otázka. Co je to vlastně ta digitalizace? Odpověď je jednoduchá: Představte si ji jako cestu transformace – než se na ni vydáte, musíte vědět, z jakého bodu startujete a kam chcete dojít. To jsou oblasti, kde v našich projektech pomáháme s marketingem digitalizace a AI třeba ve společnostech WITKOWITZ, Your System, Your Pass, Advired a dalších. A co vaše firmy?

Jak jste připraveni digitalizovat?

Možná si kladete otázku, kdy je ten správný okamžik pro digitalizaci firemních procesů? Pamatujte si jedno zásadní pravidlo: Při vstupu do světa digitální transformace je doslova klíčové začít hodnocením vlastní připravenosti. Tento proces zahrnuje nejen identifikaci stávajících mezer a oblastí pro jakékoliv zlepšení, ale také porovnání s vaší konkurencí v rovině efektivních pracovních postupů. Ale pozor, digitalizace sama o sobě není zázračný lék. Pokud digitalizujeme procesy, které už v základu nefungují správně, riskujeme, že budeme pouze efektivněji vyrábět problémy. Že vám to něco říká? Pojďme si to shrnout.

Klíčovým krokem je tedy nejen definování jasných cílů – krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých – ale také hluboké a dostatečné porozumění stávajícím problémům, ať už jde o firemní kulturu, technologie, nebo regulační otázky. Transformace totiž není jen o technologii; je to o celkovém přístupu a změně firemní kultury i struktury. Nezapomínejme, že až 70 % transformačních projektů selhává právě kvůli špatnému řízení změn. Proto se soustřeďme, abychom už na samém začátku našeho úsilí dali důraz na iniciativu řízení změn. Pouze s tímto komplexním přístupem můžeme zajistit, že naše cesta digitální transformací bude nejen úspěšná, ale také udržitelná. Jupí!

Čím začít?

Určujte si vize a cíle. Když se odhodláme udělat zásadní rozhodnutí a vydáme se na cestu digitální transformace, je nezbytné nejen porozumět naší současné pozici, ale také mít jasně definovanou vizi a jednotlivé cíle. Tato vize by měla být nejen inspirativní a dostatečně ambiciózní, ale také pevně zakotvená v realitě naší obchodní strategie. Měla by jasně vyjadřovat, proč se chceme transformovat a jakých výsledků chceme dosáhnout.

Co je klíčem k úspěchu?

Klíčem k úspěchu jsou SMART cíle – specifické, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově omezené. Tyto cíle přeměňují naši vizi na konkrétní kroky a výsledky. A to není vše. Je důležité uvědomit si, že úspěch nezávisí pouze na logice a motivaci. Přestože jsme často logicky přesvědčeni a motivováni k akci, nedaří se nám dosáhnout požadované změny. Proč tomu tak je? Vezměme si jako příklad knihy The Power of Habits, Switch nebo I’m Afraid Debbie From Marketing Has Left for the Day. Z nich si vyberme jednoduché motto: Změna nastává, pokud je proces extrémně jednoduchý, evokuje emoce a je podložený logikou. Proto musíme zajistit, že naše vize a cíle nejen apelují na logiku, ale také evokují emoce a jsou snadno pochopitelné a realizovatelné. Je to srozumitelné?

Tip

Nástroje jako Digital Transformation Scorecard nebo Digital Capability Model jsou cennými pomocníky při měření výkonnosti ve firemní strategii, kultuře, technologiích, zákaznické zkušenosti i jednotlivých operacích.

Pohádka pro malou dceru

Za domem máme kouzelný les, kde chce každý strom růst do nebes, ale neví, jak na to. Stromy jsou ale pevně rozhodnuté a vědí, že pokud budou pít hodně vody a přijímat světlo ze slunce, mohou vyrůst. To je jejich logika a motivace. Ale aby stromy opravdu rostly, potřebují více než jen logiku. Potřebují cítit teplo slunce, lásku země a podporu ostatních stromů a rostlin v lese. Když se stromy cítí dobře, jsou pro ně podmínky růstu jednoduché, když prší, mohou snadno pít vodu, když je půda kolem nich plná živin, rostou rychleji a dosahují svých snů dotknout se nebes. Změna je snadnější, když máme radost a když všechno kolem dává smysl. Tak jako stromy v kouzelném lese i lidé potřebují cítit, že změna je dobrodružství, nikoliv těžká práce. A tak když chceme něco změnit, musíme si hrát, být šťastní a mít jasnou cestu, jak našich snů dosáhnout.

Význam vize

Dalším klíčovým prvkem je zapojení všech zúčastněných stran do společné vize. Myslí se tím mnohem víc než jen oznámení plánů; je to o společném vytváření a sdílení cesty. Tímto způsobem nejenže získáme cenné nápady a praktičnost, ale také větší angažovanost a podporu od těch, kteří jsou součástí celé transformace. Kromě toho je důležité, aby naše digitální cíle byly v souladu se základními hodnotami společnosti a pozitivně ovlivňovaly komunity a skupiny, které podporujeme. Tímto přístupem dosahujeme nejen naplánovaných obchodních cílů, ale také společensky pozitivního dopadu. Jedině jasná vize a strategie nám pomůžou rozhodnout, co digitalizovat a co (zatím) ne. Je rovněž důležité zvážit, jak každý krok digitalizace přispívá k celkové strategii, a vyvarovat se pasti digitalizace všeho bez promyšleného postupu.

Jak vybrat správné technologie a platformy?

Ano, v následném kroku digitální transformace přichází na řadu další podstatná věc: výběr technologií a platforem. Zamyslete se nad tím s odborníky. Je důležité zvážit nejen současné, ale i budoucí potřeby vaší společnosti a zákazníků, stejně jako náklady, přínosy, rizika a příležitosti každé možné technologie. Klíčové technologie, jako jsou cloudy, umělá inteligence, big data analytics, internet věcí, blockchain a 5G, hrají při vašem výběru zásadní roli. Je potřeba zohlednit kompatibilitu, interoperabilitu, škálovatelnost a zabezpečení.

Základem je definovat dovednosti a zdroje

Co se tím myslí? Pokud ve vaší firmě chybí potřebné IT schopnosti, je třeba zvážit školení nebo zapojení externích odborníků. I s těmi je celý proces trošku školou čar a kouzel. Přístup k experimentování a implementaci technologií se tak může lišit podle jednotlivých odvětví. V citlivých oblastech, jako je třeba letecký průmysl, je důležité, aby řešení fungovala hned na první pokus. Ve většině ostatních oborů je možné učit se metodou pokus omyl, a to bez výrazného dopadu na výsledek. Platí jedno doporučení: Rychlé implementace a experimentování mohou být často efektivnější než dlouhodobé analýzy a studie. Jedním z klíčových a zásadních aspektů pro vaši digitální cestu je také výběr správných partnerů. Vlastně ten nejzásadnější. Správný partner vám totiž pomůže identifikovat optimální technologie a platformy, zatímco špatné partnerství může vést k rokům neúspěchů a vysokým finančním nákladům. Znovu tak musíme zmínit: Je klíčové vybrat si dobré partnery, ty, kteří budou vaši vizi sdílet a podporovat! A jak si pak představit samotnou implementaci?

Plánujte, řiďte, buďte lidmi

Co si pod tím představit? Klíčem je podrobný, realistický plán, který zahrnuje rozsah projektu, časovou osu, rozpočet, role, odpovědnosti a důležité milníky. Důležitá je také robustní, ale flexibilní struktura řízení, která zajišťuje koordinaci, monitoring a hodnocení projektu. Než se budete děsit digitalizace a AI, nezapomeňte na jednu podstatnou skutečnost: Zásadní roli zatím stále hrají lidé, nejen ti, kteří technologie vybírají, ale i ti, kteří je budou používat. A tak zapojení týmu od počátku transformace a poskytnutí možnosti, aby se stali aktivními účastníky změn, bude do budoucna skutečně neocenitelné, na to se spolehněte.

Jak ale správně postavit tým?

Tým by měl být sestaven standardně – z přirozených lídrů, kteří jsou respektováni a podporují vizi transformace. V implementaci je velmi důležitá také komunikační strategie. Použití Kotterova modelu řízení změn v podobě vytváření pocitu naléhavosti a vedení změn se ukazují být skutečně efektivní. To máme ověřené. Agilní metodika je pak osvědčeným způsobem implementace, který umožňuje rychlé dodávání řešení a podporuje takřka okamžité přijímání dalších změn. Nezapomeňte na pozitivního ducha. Je důležité slavit úspěchy a poskytovat průběžné školení pro zaměstnance, aby se mohli přizpůsobit novým technologiím a procesům. AI může v této fázi sloužit jako mocný nástroj pro analýzu a predikci, což výrazně pomáhá v rozhodování a vyhodnocování rizik. To ale není vše. AI‑driven nástroje mohou rovněž personalizovat školení pro zaměstnance a monitorovat sentiment zaměstnanců v reálném čase, což umožňuje včasné řešení potenciálních problémů. Celkově úspěch v digitální transformaci spočívá nejen v technologiích, ale i v efektivním řízení změn, které zahrnuje lidi, procesy a kulturu organizace.

A jaký je poslední krok?

Člověk se učí celý život. Posledním krokem na cestě digitální transformace je neustálé vzdělávání a inovace. Analyzujte data a sbírejte zpětnou vazbu na své projekty, abyste mohli měřit pokrok, výkon a reálný dopad svých dosavadních kroků. Důležité je nejen identifikovat a oslavit úspěchy, ale také uznat a řešit problémy či neúspěchy. Být vzdělávací se organizací je zásadní pro úspěšnou digitální transformaci. Kdo se nevzdělává, je do pěti let nepoužitelný. Učení je totiž neustálý proces, který by měl být součástí každého běžného pracovního dne. A je překvapující až hrozivé, jak často tomu ve firmách není. A co na to inovace? Ta je v digitálním věku nezbytností. Schopnost přizpůsobit se a být průkopníkem v inovacích prokazatelně vede k vytváření nových projektů a významně přispívá k růstu společnosti. AI může být v této fázi cenným partnerem, poskytujícím hlubší analýzy a umožňujícím lepší pochopení úspěchů i neúspěchů. AI může také automatizovat sledování nových technologických a tržních trendů a udržovat vaši organizaci agilní i připravenou na budoucí výzvy.

A závěrem: Co na to řeknou lidi? 

Na straně zaměstnanců může digitální transformace vyvolávat smíšené pocity. Na jedné straně může přinášet flexibilnější pracovní uspořádání a nové příležitosti pro osobní i profesní růst. Na druhé straně může způsobit obavy o budoucnost zaměstnání, zejména v kontextu automatizace a umělé inteligence. Proto je zásadní podporovat neustálé vzdělávání a rozvoj dovedností zaměstnanců, aby byli připraveni na budoucí výzvy. Takové projekty jsou nyní v kurzu, a dokonce finančně velmi podporovány i ze strany EU. Zrovna se na takové projekty chystáme. V rámci digitální transformace je důležité mít vyvážený pohled a pečlivě zvažovat jak obchodní, tak lidské aspekty. Jde o stavbu budoucnosti, která je technologicky pokročilá, ale zároveň citlivá k potřebám a očekáváním všech zúčastněných stran – od zaměstnanců a zákazníků až po celou společnost. Vzpomeňte si na to, až budete digitalizovat i vy.

Nejnovější články

Expertní pohled
Bude povolování staveb rychlejší, jednodušší a srozumitelnější?

Tento údaj vychází z referenčního projektu logistické haly, který...

Povolení na umístění a základní parametry stavby budou jednodušší. Všechna...

Od 1. července 2024 přechází ČR z místní na centrální celostátní podatelnu....

Zrychlí se tedy proces povolování staveb? Ano. Bude...

Aktuality
Vláda musí prevenci věnovat větší pozornost

Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodla...

Co je třeba změnit? Zaměstnavatelé by měli dobré...

Bude tedy součástí dialogu se státní správou i toto...

Máte v plánu i nové projekty? Především se domnívám, že...

Trendy
Vznikla CNAIP – Česká národní AI platforma

Většina zakládajících členů CNAIP se intenzivně věnuje rozvoji ekosystému umělé...

Česká národní AI platforma chce také šířit ve...

Více než polovina firem v Česku zatím umělou inteligenci...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Bude povolování staveb rychlejší, jednodušší a srozumitelnější?

Tento údaj vychází z referenčního projektu logistické haly, který...

Povolení na umístění a základní parametry stavby budou jednodušší. Všechna...

Od 1. července 2024 přechází ČR z místní na centrální celostátní podatelnu....

Zrychlí se tedy proces povolování staveb? Ano. Bude...

Expertní pohled
Spokojení zaměstnanci mohou až o čtvrtinu zvýšit firemní zisk

Změna přístupu z „máme zaměstnance“ na „pracují u...

V době, kdy lidé kladou větší důraz na rovnováhu...

Zaměřte se na člověka: Myslete na to, aby...

Řešte predikci a prevenci: Pomocí strojového učení a...

Expertní pohled
Letní výprodej koruny: Úrokový diferenciál opět ve hře

V podobném duchu zapůsobila na kurz koruny také...

V kombinaci s horší růstovou dynamikou jsme proto...

To samo o sobě není povzbudivá zpráva pro...

V souhrnu jsme lehce revidovali letošní výhled na...

Oproti současným úrovním vidíme prostor pro solidnější zisky...

Z pohledu ČNB zatím není slabší koruna důvodem...