Sobota 22. června 2024

Hana Landová

předsedkyně Sekce územního a regionálního rozvoje HK ČR

Články autora Hana Landová

Foto: archiv Sturmo

Stane se konečně územní plánování nástrojem rozvoje 21. století?

Hana Landová ikona hodiny13. 9. 2023 15:27

Územní plánování (ÚP) hraje klíčovou roli v hledání a určování veřejného zájmu při využívání území. Jeho úkolem je nalézt vhodné, užitečné a efektivní způsoby využití, které by naplnily potřeby a očekávání různých aktérů v dynamické moderní...

Foto: Shutterstock.com

Dostupné bydlení se České republice vzdaluje

Hana Landová ikona hodiny4. 1. 2022 08:19

Předvolební proklamace byly plné slibů o tom, že se v České republice začnou stavět byty, mimo jiné ty dostupné. Že díky větší produkci se budou stabilizovat, či že dokonce budou klesat jejich ceny. Že nebude problém ročně postavit...

Foto: HK ČR

V Mongolsku máme dobrý reputační základ

Hana Landová ikona hodiny13. 7. 2021 07:42

Obchodní vztahy mezi Českou republikou a Mongolskem trvají již déle než 70 let. Nově bude hledat další možnosti spolupráce v oblasti průmyslu, ekonomiky, ale i v personální politice historicky první honorární konzul Mongolska v ČR Ing. Pavel Rejchrt, jeden ze zakladatelů a akcionářů českého...

Foto: STURMO

Může stát či obec pomoci vyřešit nedostupnost bytů?

Hana Landová ikona hodiny20. 5. 2021 14:11

O vstupu, respektive o návratu na trh s bydlením uvažují obce i stát. Slovo návrat je asi přesnější a není nezajímavé, za jakých okolností veřejný sektor bytový trh před 30 lety opustil, v jakém stavu byl tehdy bytový fond a zda byty byly...

Foto: Shutterstock.com

Jak je důležité míti oddělenou státní správu od samosprávy

Hana Landová ikona hodiny19. 8. 2020 08:16

Důsledné oddělení státní správy a samosprávy v oblasti stavebního práva se stále více ukazuje jako základní stavební prvek jakékoli skutečné a faktické změny. Pokud bude změna realizována, dojde v jejím důsledku k řešení ne-li většiny, pak mnoha současných problémů...

Foto: Shutterstock.com

Podpora stavebního sektoru je klíčová

Hana Landová ikona hodiny10. 7. 2020 14:47

Dopad současného dění a předpokládané hospodářské krize se může nejvýrazněji projevit v pozemním stavitelství. Tedy v hospodářském oboru, který je z hlediska národní ekonomiky z těch nejdůležitějších, s velmi vysokým multiplikačním efektem. Na produkci různých typů staveb se přímo podílí...

Nejnovější články

Pohled z praxe
Plasty se stávají strategickou komoditou

Je to celkem pochopitelné. Plasty jsou v různé podobě...

Nejen evropský plastový odpad se z části vyvážel do...

Plasty se vyrábějí z ropy, která se kvůli omezeným...

Jak úplné cirkularity dosáhnout? Samozřejmě by bylo nejlepším...

Cestovní ruch
Pražské zastupitelstvo schválilo novou strategii cestovní ruchu

Součástí strategie na roky 2024–2027 jsou i konkrétní...

Vyhodnocení Koncepce příjezdového cestovního ruchu Zájmy Prahy na...

Pohled z praxe
Digitalizace HR: Trend, který mění svět podnikání

Firmy se primárně zaměřují na digitalizaci výroby a...

„Pokud personální oddělení stále využívá převážně papírové dokumenty,...

Nové technologie se v HR aktuálně využívají v rámci...

Nejnovější

Pohled z praxe
Plasty se stávají strategickou komoditou

Je to celkem pochopitelné. Plasty jsou v různé podobě...

Nejen evropský plastový odpad se z části vyvážel do...

Plasty se vyrábějí z ropy, která se kvůli omezeným...

Jak úplné cirkularity dosáhnout? Samozřejmě by bylo nejlepším...

Cestovní ruch
Pražské zastupitelstvo schválilo novou strategii cestovní ruchu

Součástí strategie na roky 2024–2027 jsou i konkrétní...

Vyhodnocení Koncepce příjezdového cestovního ruchu Zájmy Prahy na...

Pohled z praxe
Digitalizace HR: Trend, který mění svět podnikání

Firmy se primárně zaměřují na digitalizaci výroby a...

„Pokud personální oddělení stále využívá převážně papírové dokumenty,...

Nové technologie se v HR aktuálně využívají v rámci...