Středa 22. května 2024
ikona hodiny13. 9. 2023 15:27

Stane se konečně územní plánování nástrojem rozvoje 21. století?

Územní plánování (ÚP) hraje klíčovou roli v hledání a určování veřejného zájmu při využívání území. Jeho úkolem je nalézt vhodné, užitečné a efektivní způsoby využití, které by naplnily potřeby a očekávání různých aktérů v dynamické moderní společnosti. Toto tempo a dynamiku musí ÚP respektovat a umožnit. Je nezbytné nalézt rovnováhu mezi jistotou a flexibilitou.

Hana Landová Hana Landová autor

předsedkyně Sekce územního a regionálního rozvoje HK ČR

Foto: archiv Sturmo Foto: archiv Sturmo

Klíčem je efektivní proces, moderní nástro­je, vyvážené požadavky na podrobnost a závaznost. To je základní premisa, kterou by se mělo řídit Ministerstvo pro místní rozvoj při přípravě nové legislativy, jejímž cílem je přinést do ČR moderní ÚP. Původní termín 2030 slíbil Ivan Bartoš zkrátit na délku současného volebního období Poslanecké sněmovny. Ambiciózní, ale rozumný cíl, nezapomene‑li se na obsah.

Nejsložitějším aspektem ÚP je definování konkrétních rolí aktérů v daném území a vy­mezení jejich kompetencí. Nezbytnou podmín­kou a součástí musí být adekvátní kvalifikace a odpovědnost adekvátní rozsahu kompetence. To platí pro dotčené orgány stejně jako veškeré účastníky. Obvykle je zřejmé, že mám‑li zlomenou nohu, vyplatí se respektovat stanovisko ortopeda, a nikoliv klavíristy.

Specifikem ÚP je jeho multidisciplinární povaha. ÚP přirozeně překračuje hranice různých oborů. Je jeho podstatou, smyslem a účelem posoudit různé varianty, vybrat tu nejvhodnější pro dané území a stanovit vyvážené, efektivní, splnitelné a dosažitelné podmínky jeho využití. Ekonomické aspekty nemohou být zanedbány a příroda by neměla hrát jedinou rozhodující roli. ÚP musí brát v úvahu i potřeby rozvoje ekonomiky, průmyslu a stavebnictví, aniž by to ohrozilo životní prostředí a kulturní hodnoty. Jde o vážení veřejných zájmů, kterého se tolik bojí politici i úředníci. Pokud to ale není v ÚP vyřešeno, vede to často k blokování investičních projektů privátních i veřejných. Od­povědností politiků přitom je rozhodnutí o rozvoji území a musí být umožněno tuto odpovědnost politicky transparentně přijmout.

Naše země nevzkvétá

Důležité je uvědomit si rozdíl mezi životním pro­středím a divokou přírodou. Životní prostředí při­rozeně zahrnuje kulturu a přírodu a současně musí umožňovat rozvoj všech oblastí lidské činnosti, včetně dopravy, průmyslu a služeb. Často se uvádí, že chceme uvést přírodu do původního stavu. Po­kládáme si však dostatečně odpovědně otázku, co je ten původní stav a kdo přesně posoudí důsledky, určí řešení a konkrétní odpovědnost, kterou za své rozhodnutí nese? Toto téma nyní velmi intenzivně rezonuje v oblasti Křivoklátska.

Znovu platí slova Václava Havla, že „naše země nevzkvétá“ – dokonce znovu zaostává a nevyužívá potenciál plynoucí z polohy v srdci Evropy. Je důležité najít cestu k efektivitě a zlepšení současné situace. Nechceme, aby Češi a české podniky živořili někde na chvostu, například v dostupnosti bydlení. Nemáme rozhodně jako lidé právo zá­měrně a zlovolně poškozovat přírodu, ale musíme hledat způsoby, jak vytvořit přiměřené podmínky pro lidi a zohlednit veškeré aspekty životního prostředí. Lidé mají základní potřeby jako bydlení, práci, rekreaci, dopravu atd. ÚP by mělo zajišťovat, aby tyto potřeby byly uspokojeny efektivním způ­sobem a udržitelně.

Územní plánování ovlivňuje budoucnost země

Smyslem ÚP je najít rovnováhu mezi různými zájmy a naplnit je. Proces, kterým se ÚP tvoří, však nepřinese požadované výsledky, bude‑li stej­ný jako před sto lety. ÚP musí využívat moderní technologie a umožnit pružně reagovat na výzvy moderní doby.

Je to právě nedobře nastavený proces ÚP, který často nutí obce své představy o rozvoji území vy­nucovat blokováním staveb, ačkoliv funkční určení je předmětem ÚP.

ÚP je strategický proces, který ovlivní budoucnost naší země. Umožní, nebo znemožní umístění a spuštění OZE, bytů, VRT, opatření k zadržení vody v krajině nebo třeba polí a lesů. Proto musí odpovídat požadavkům 21. století.

Je nutné do přípravy nové legislativy k ÚP zapojit zástupce laické i odborné veřejnosti, obcí, podni­katelů, průmyslu, dopravy a další relevantní aktéry. Smyslem ÚP není samotný proces ani plán jako takový, ale možnost řízeně využívat území a tvořit podle něj přijatelný prostor pro život.

Nejnovější články

Expertní pohled
Zájem o brigádníky letos poklesl

Propad nabízených brigádnických pozic je patrný napříč celou...

Novela zákoníku práce přináší do světa brigád i...

Pohled z praxe
Česko v Indexu prosperity propadlo o dvě příčky

V prvním ročníku Indexu prosperity a finančního zdraví...

Největší meziroční propad zaznamenalo Česko v pilíři ekonomiky....

Dlouhodobě nejhorších výsledků dosahujeme v indikátorech, které ukazují...

K pozitivnímu posunu o dvě příčky došlo v...

Nejlepšího výsledku dosahuje Česko v oblasti zdraví a...

V oblasti vědy, ve které Česko taktéž propadlo,...

Expertní pohled
Internet bez sušenek: Budeme platit?

Věděli jste, že podle finančních zpráv Alphabetu (mateřské...

Provozovatelé webů a reklamní agentury se na takovou...

Meta už minulý rok přešla na model pay...

Po vzoru Googlu či Mety přichází s vlastním...

Investujte do dat první strany, tedy vlastních dat...

Pokud jde o osobní údaje uživatelů, zmínit musíme...

Pro marketéry bude mít mnohem větší význam modelování...

Pokud Google Chrome v příštím roce zruší soubory...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Zájem o brigádníky letos poklesl

Propad nabízených brigádnických pozic je patrný napříč celou...

Novela zákoníku práce přináší do světa brigád i...

Expertní pohled
Internet bez sušenek: Budeme platit?

Věděli jste, že podle finančních zpráv Alphabetu (mateřské...

Provozovatelé webů a reklamní agentury se na takovou...

Meta už minulý rok přešla na model pay...

Po vzoru Googlu či Mety přichází s vlastním...

Investujte do dat první strany, tedy vlastních dat...

Pokud jde o osobní údaje uživatelů, zmínit musíme...

Pro marketéry bude mít mnohem větší význam modelování...

Pokud Google Chrome v příštím roce zruší soubory...

Expertní pohled
Červnový pokles sazeb ECB potvrzen

Argumenty pro nižší sazby v eurozóně se nehledají...

Sama centrální banka však uvádí, že dopad slabšího...