Čtvrtek 23. května 2024
ikona hodiny23. 1. 2020 14:49

Blýskání na lepší časy

Kreativní průmysly. Co si pod tím představit? To je otázka, na kterou se jen obtížně hledá odpověď. Společným jmenovatelem všech profesí, které do nich spadají, může však být talent. Proto sem patří nejen scénické a výtvarné umění, hudba, film, televize, ale třeba také reklama, architektura, design nebo tradiční umělecká řemesla.

Martina Dlabajová Martina Dlabajová autor

poslankyně Evropského parlamentu

V Evropě už vědí, že ekonomický potenciál těchto odvětví je vysoký. Evropský parlament nedávno spočítal, že kulturní a kreativní průmysly zaměstnávají v Evropě více než 12 milionů lidí. Přinášejí živobytí hlavně malým a středním podnikatelům a platí také, že se v nich realizuje vysoké procento žen.

Přesvědčení, že bychom měli více podporovat kreativitu v oblasti kultury a podnikání, sílí v poslední době také v Česku. Je to dobře, protože Češi jsou proslulí svou šikovností, umem a tvořivostí. Věřím proto, že jejich kreativitu nebude nikdy možné nahradit robotem. Kreativní průmysly totiž zůstávají i do budoucna příslibem příležitostí pro lidi, jejichž pracovní pozice zaniknou v důsledku postupující automatizace.

Důkazem, že to stát myslí s podporou kulturních a kreativních průmyslů vážně, je memorandum, které před několika týdny podepsali ministři průmyslu a obchodu a kultury. V dokumentu se oba rezorty zavázaly k tomu, že budou společně pracovat na tom, aby ti, co chtějí své podnikání vystavět na vlastním talentu a kreativitě, k tomu měli co nejlepší podmínky. To se neobejde bez slušné infrastruktury pro rozvoj kreativních průmyslů, systémové podpory a financování či cílené spolupráce s kreativními podniky v oblasti výzkumu, vědy a inovací.

Steve Jobs, kterého mnozí považují za guru inovací, kdysi prohlásil, že kreativita je o propojení jednotlivých myšlenek a nápadů. Zdůraznil však, že samotné myšlenky a nápady jsou k ničemu, pokud člověk nevidí spojení mezi nimi. Jinými slovy, pokud není schopný se na ně dívat jako na celek.

Jobsovi musíme dát jednoznačně za pravdu. K tomu, aby se kulturním a kreativním průmyslům v Česku dařilo, což v konečném důsledku nepochybně přispěje ke konkurenceschopnosti celé naší ekonomiky, nestačí jeden podpis na dokumentu. Mnohem důležitější bude, zda se povede to, co se píše na papíře, převést do praxe. Naprosto klíčová bude v tomto ohledu spolupráce ministerstev s oborovými asociacemi, krajskými úřady, akademickou sférou a univerzitami, neziskovým sektorem, byznysem a také s jednotlivci.

Bez této vzájemné spolupráce, výměny příkladů dobré praxe a úspěšných příběhů ze všech koutů republiky i Evropy se kreativní průmysly nemají šanci posunout vpřed. Nespokojme se proto pouze s podepsaným memorandem, pojďme ještě dál a společně spojme naše zkušenosti, nápady, technologie, možnosti, prostředky a vytvořme něco nového. Buďme co nejkreativnější i my.

Nejnovější články

Cestovní ruch
První jarní výsledky turistického průmyslu: Praha dohání Vídeň! 

Duben navazoval na dobré zprávy pro české hotely...

„Když jdu z našeho hotelu Josephine (v Ungeltu),...

Nejlepších tržeb v Evropě dosáhla v dubnu s...

Duben začátek jara a hlavní turistické sezóny. Velikonoce...

A mimochodem: Poslední graf dobře ukazuje vývoj turismu...

Aktuality
Česko pomáhá udržet bezpečnost jaderných elektráren na Ukrajině

Právě taková potřeba vyvstala letos v Rovenské jaderné...

Před potvrzením zakázky tedy bylo potřeba zpracovat návrh...

Tento projekt dokládá, že Česko dokáže nabídnout technologická...

Expertní pohled
Zájem o brigádníky letos poklesl

Propad nabízených brigádnických pozic je patrný napříč celou...

Novela zákoníku práce přináší do světa brigád i...

Nejnovější Nezařazené

Nezařazené
Proč ECB nebude spěchat se sazbami dolů?

Popravdě řečeno, pro trhy nejde o žádné překvapení....

Takto přísná měnová politika ale není bez rizika....

Nezařazené
Komora oceňuje digitalizaci obchodování s automobily

„Vláda při svém nástupu slíbila maximální možnou digitalizaci....

Semináře o digitalizaci obchodu s automobily se zúčastnili...

Nezařazené
Členské firmy Jhk zabodovaly v soutěži Spokojený zákazník 2023

Sdružení českých spotřebitelů každoročně od roku 2001 vyhlašuje...

Ocenění Spokojený zákazník také vyjadřuje, že firma, která...

Tyto ocenění jsou také důkazem toho, že firmy...