Středa 22. května 2024
ikona hodiny12. 8. 2020 14:42

Rušit superhrubou mzdu nedává smysl

Předseda vlády, koaliční ČSSD, tolerující KSČM i opozice se v současné době – zdá se – shodnou na záměru zrušit superhrubou mzdu. Hospodářská komora se v pohledu na problematiku mzdy a zdanění práce od vlády a parlamentu liší.

Ladislav Minčič Ladislav Minčič autor

ředitel Odboru legislativy, práva a analýz HK ČR

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Superhrubá mzda je dnes to, co by se ve skutečnosti mělo nazývat mzdou hrubou. Je to peněžní vyjádření toho, co bezprostředně stojí každý zaměstnanec svého zaměstnavatele. Jde o celkové peníze, které zaměstnavatel platí zaměstnanci, ale jejich výrazná část končí přímo ve veřejných rozpočtech.

V tuto chvíli nemá smysl institut superhrubé mzdy rušit. Nejde jen o to, že umožňuje zaměstnancům, aby na své výplatní pásce viděli informaci o tom, kolik peněz si stát z jejich výplaty ukousne. Díky tomu zaměstnanci mohou snadno vidět, kolik z jejich vlastních příjmů (zaměstnavatelovo pojistné je faktickým benefitem samotného zaměstnance) musí zaměstnavatel odvést státu. Nezanedbatelné je i to, že případné opuštění principu superhrubé mzdy vyvolá nemalé náklady zaměstnavatelů (zejména těch menších) kvůli změnám v jimi provozovaných informačních systémech, v nichž se zpracovává mzdová a personální agenda.

Okolnost, že povědomí o rozsahu daňového zatížení se za léta uplatňování superhrubé mzdy nijak dramaticky nezvýšilo, i když jsou její výše i výsledná čistá mzda uváděny na výplatní pásce, sama o sobě myšlenku superhrubé mzdy nezpochybňuje. Stát i zaměstnavatelé měli koncept veřejnosti efektivněji prezentovat. Okolnost, že konstrukce působí určité potíže při mezinárodních srovnáních, vypovídá spíše o pohodlném, zakořeněném zastírání skutečného daňového zatížení vládami jiných zemí, než o domnělé zbytečné nestandardnosti a nepřehlednosti institutu zavedeného v českém právním řádu.

Je pravda, že původní ambicí, kterou se nepodařilo zákonem dotáhnout do konce, bylo zcela redefinovat mzdu, aby i v pracovně právních smlouvách figurovala superhrubá mzda jako mzda hrubá, z níž se zaměstnavatelem coby zprostředkujícím plátcem sráží jen „zaměstnancovo“ pojistné a zaměstnancova daň z příjmů s tím, že žádný „vlastní“ zaměstnavatelský odvod nebude.

Pokud by nakonec přece jen byla superhrubá mzda zrušena, tak jak nastiňuje pan předseda vlády, ocenili bychom, kdyby byla provázena snížením celkové daňové a pojistné zátěže.

Detailní vládní legislativní návrh na zrušení superhrubé mzdy na stole v této chvíli není. Z mediálních vyjádření vyplývá, že se uvažuje o takovém souběžném nastavení sazby daně z příjmů fyzických osob, v jehož důsledku vzroste čistý příjem zaměstnanců. To znamená, že se v ekonomice ceteris paribus sníží celková daňová zátěž. Efekt takového snížení bezprostředně pocítí na 5 miliónů voličů. Výslednou změnu daňového zatížení určitě nelze hodnotit negativně. Nicméně Hospodářská komora ČR by s ohledem na stávající strukturu daňového břemene a jeho vlivu na ekonomiku jako celek upřednostnila spíše snížení odvodového zatížení zaměstnavatelů, tedy pojistných odvodů.

Nejnovější články

Cestovní ruch
První jarní výsledky turistického průmyslu: Praha dohání Vídeň! 

Duben navazoval na dobré zprávy pro české hotely...

„Když jdu z našeho hotelu Josephine (v Ungeltu),...

Nejlepších tržeb v Evropě dosáhla v dubnu s...

Duben začátek jara a hlavní turistické sezóny. Velikonoce...

A mimochodem: Poslední graf dobře ukazuje vývoj turismu...

Aktuality
Česko pomáhá udržet bezpečnost jaderných elektráren na Ukrajině

Právě taková potřeba vyvstala letos v Rovenské jaderné...

Před potvrzením zakázky tedy bylo potřeba zpracovat návrh...

Tento projekt dokládá, že Česko dokáže nabídnout technologická...

Expertní pohled
Zájem o brigádníky letos poklesl

Propad nabízených brigádnických pozic je patrný napříč celou...

Novela zákoníku práce přináší do světa brigád i...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Zájem o brigádníky letos poklesl

Propad nabízených brigádnických pozic je patrný napříč celou...

Novela zákoníku práce přináší do světa brigád i...

Expertní pohled
Internet bez sušenek: Budeme platit?

Věděli jste, že podle finančních zpráv Alphabetu (mateřské...

Provozovatelé webů a reklamní agentury se na takovou...

Meta už minulý rok přešla na model pay...

Po vzoru Googlu či Mety přichází s vlastním...

Investujte do dat první strany, tedy vlastních dat...

Pokud jde o osobní údaje uživatelů, zmínit musíme...

Pro marketéry bude mít mnohem větší význam modelování...

Pokud Google Chrome v příštím roce zruší soubory...

Expertní pohled
Červnový pokles sazeb ECB potvrzen

Argumenty pro nižší sazby v eurozóně se nehledají...

Sama centrální banka však uvádí, že dopad slabšího...