Pátek 29. září 2023

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

ikona hodiny12. 8. 2020 14:42

Rušit superhrubou mzdu nedává smysl

Předseda vlády, koaliční ČSSD, tolerující KSČM i opozice se v současné době – zdá se – shodnou na záměru zrušit superhrubou mzdu. Hospodářská komora se v pohledu na problematiku mzdy a zdanění práce od vlády a parlamentu liší.

Ladislav Minčič Ladislav Minčič autor

ředitel Odboru legislativy, práva a analýz HK ČR

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Superhrubá mzda je dnes to, co by se ve skutečnosti mělo nazývat mzdou hrubou. Je to peněžní vyjádření toho, co bezprostředně stojí každý zaměstnanec svého zaměstnavatele. Jde o celkové peníze, které zaměstnavatel platí zaměstnanci, ale jejich výrazná část končí přímo ve veřejných rozpočtech.

V tuto chvíli nemá smysl institut superhrubé mzdy rušit. Nejde jen o to, že umožňuje zaměstnancům, aby na své výplatní pásce viděli informaci o tom, kolik peněz si stát z jejich výplaty ukousne. Díky tomu zaměstnanci mohou snadno vidět, kolik z jejich vlastních příjmů (zaměstnavatelovo pojistné je faktickým benefitem samotného zaměstnance) musí zaměstnavatel odvést státu. Nezanedbatelné je i to, že případné opuštění principu superhrubé mzdy vyvolá nemalé náklady zaměstnavatelů (zejména těch menších) kvůli změnám v jimi provozovaných informačních systémech, v nichž se zpracovává mzdová a personální agenda.

Okolnost, že povědomí o rozsahu daňového zatížení se za léta uplatňování superhrubé mzdy nijak dramaticky nezvýšilo, i když jsou její výše i výsledná čistá mzda uváděny na výplatní pásce, sama o sobě myšlenku superhrubé mzdy nezpochybňuje. Stát i zaměstnavatelé měli koncept veřejnosti efektivněji prezentovat. Okolnost, že konstrukce působí určité potíže při mezinárodních srovnáních, vypovídá spíše o pohodlném, zakořeněném zastírání skutečného daňového zatížení vládami jiných zemí, než o domnělé zbytečné nestandardnosti a nepřehlednosti institutu zavedeného v českém právním řádu.

Je pravda, že původní ambicí, kterou se nepodařilo zákonem dotáhnout do konce, bylo zcela redefinovat mzdu, aby i v pracovně právních smlouvách figurovala superhrubá mzda jako mzda hrubá, z níž se zaměstnavatelem coby zprostředkujícím plátcem sráží jen „zaměstnancovo“ pojistné a zaměstnancova daň z příjmů s tím, že žádný „vlastní“ zaměstnavatelský odvod nebude.

Pokud by nakonec přece jen byla superhrubá mzda zrušena, tak jak nastiňuje pan předseda vlády, ocenili bychom, kdyby byla provázena snížením celkové daňové a pojistné zátěže.

Detailní vládní legislativní návrh na zrušení superhrubé mzdy na stole v této chvíli není. Z mediálních vyjádření vyplývá, že se uvažuje o takovém souběžném nastavení sazby daně z příjmů fyzických osob, v jehož důsledku vzroste čistý příjem zaměstnanců. To znamená, že se v ekonomice ceteris paribus sníží celková daňová zátěž. Efekt takového snížení bezprostředně pocítí na 5 miliónů voličů. Výslednou změnu daňového zatížení určitě nelze hodnotit negativně. Nicméně Hospodářská komora ČR by s ohledem na stávající strukturu daňového břemene a jeho vlivu na ekonomiku jako celek upřednostnila spíše snížení odvodového zatížení zaměstnavatelů, tedy pojistných odvodů.

Nejnovější články

Analýzy
Umělá inteligence otevírá ve farmacii příležitosti k růstu

Zdravotnictví a farmaceutický průmysl patří už dnes k...

První náznaky toho, že využití umělé inteligence ve...

Partnerství mezi farmaceutickými podniky a společnostmi zaměřenými na...

Umělá inteligence však přináší tradičním farmaceutickým firmám nejen...

Brzdu rychlejšího pronikání AI do farmaceutického průmyslu představují...

Kromě technologických společností se navíc o oblast zdravotnictví...

Trendy
Elektromobilita se pomalu rozjíždí i v Česku

Na akci vystoupili zástupci firem považovaných za lídry...

Elektromobilita je trend, který už pravděpodobně nic nezvrátí....

Francouzská strategie pro příští léta je stát se...

Není to jen nižší kupní síla obyvatelstva, ale...

Pro zásadní změnu ve snižování emisí je třeba...

Stejně jako všechny jiné investice i elektromobilita potřebuje...

Aktuality
Představujeme inovativní dopravně-inženýrský software TrafficFlow

Software TrafficFlow je propojen s videoanalytickými nástroji a...

TrafficFlow využívá špičkové technologie zpracování obrazu, včetně výkonného...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Uvolnit podnikatelům ruce

Pane ministře, jak Ministerstvo zdravotnictví pomáhá podnikatelům? Naší...

Trendy
Hyperautomatizace přinese úspory i rychlejší růst

Většina výrobních firem, které jsem mohl detailněji poznat,...

Expertní pohled
České firmy se do cirkulárního hospodářství příliš nehrnou

Cirkulární hospodářství je jeden z klíčových nástrojů pro...

Vedle šetrnosti nakládání s odpady se mohou firmy...

Přechod směrem k cirkulární ekonomice je v mnoha...

Evropská směrnice o nefinančním reportingu (CSRD), která podnikům...

Podle Jakuba Víta z EY Česká republika by...