Čtvrtek 18. dubna 2024
ikona hodiny19. 8. 2020 08:11

Zákon o bezpečnostních službách potřebujeme

Chceme-li bezpečnostní služby povýšit na obdobnou úroveň jako je tomu v jiných zemích EU, chceme-li aby tyto firmy byly spolehlivé a pro společnost přínosné, chceme-li  alespoň výrazně omezit šedou zónu, měli bychom zákon, pokud se naše návrhy přijmou, podpořit, říká předseda Bezpečnostní sekce a člen představenstva Hospodářské komory Václav Nepraš.

Miroslav Beneš Miroslav Beneš autor

Absolvent Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (obor Žurnalistika) pracoval od roku 2013 ve zpravodajství České televize. Zde se jako redaktor věnoval převážně ekonomickým tématům, burzovnímu zprávám a tvorbě příspěvků pro pořady Ekonomika ČT24, Byznys ČT24 nebo Události. Od roku 2017 pracuje v Hospodářské komoře, kde se podílí na tvorbě mediální komunikace této instituce. Vedle tvorby tiskových zpráv a organizace tiskových konferencí spolupracuje na obsahu časopisu Komora a je autorem týdenních Newsletterů Hospodářské komory.

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Dlouhodobým tématem diskuzí v oboru bezpečnostních služeb, často i vášnivých, je příprava zákona o soukromé bezpečnostní činnosti, jak to vidíte vy?

Současná vláda má, a podobně i předcházející, ve svém prohlášení: „Zpřísníme podmínky pro soukromé bezpečnostní služby a prosadíme přijetí zákona o soukromých bezpečnostních službách, aby byly pod přísnější kontrolou státu.“  Na návrhu tohoto zákona se od samého počátku podílejí i podnikatelé z oboru bezpečnostních služeb, a to především prostřednictvím živnostenských společenstev a Hospodářské komory. Odborná veřejnost i seriózní podnikatelé se shodují, že chtějí právní rámec oboru řešit. Chtějí zlepšit pověst a vztah k veřejnosti a odstranit současný stav obcházení koncesovaných živností jinými živnostenskými oprávněními – takzvanou šedou zónu, která má negativní dopad na jakost a spolehlivost poskytovaných služeb. Chtějí oddělit profesionální a eticky naladěné firmy od těch druhých.

Jak konkrétně se Hospodářská komora do přípravy návrhu zákona zapojila?

Hospodářská komora se zapojila již do přípravy tézí posledního návrhu a zejména do mezirezortního připomínkového řízení. Zde byla většina našich připomínek, zpracovaných z návrhů členů Bezpečnostní sekce, ale i dalších členů komory, vypořádána. Další připomínky řešilo vedení Bezpečnostní sekce se zpracovatelem a dalšími subjekty. Některé z nich pak byly zahrnuty do vládního návrhu zákona, který je v současné době v Poslanecké sněmovně. Cílem našeho působení bylo, aby zákon nebyl jen administrativně represivním nástrojem státu, ale aby řešil i současné problémy podnikání v oboru. A to se alespoň zčásti podařilo. Bezpečnostní sekce jako poradní orgán Hospodářské komory proto doporučila souhlasit s dalším legislativním procesem s tím, že ve sněmovně se odstraní další nedostatky návrhu.

Foto: archiv HK ČR

Václav Nepraš

V oboru komerční bezpečnosti pracuje od roku 1991. Je prezidentem Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, která sdružuje více než sto podnikatelských subjektů oboru. Aktivně působí v Hospodářské komoře ČR a od roku 2005 je členem jejího představenstva, kde má v gesci soukromé bezpečnostní služby, a je předsedou Bezpečnostní sekce HK ČR. Působí jako předseda Sektorové rady pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce. Je členem Poradního sboru MV ČR pro situační prevenci kriminality.

 

Jak vidíte současný stav návrhu zákona?

Do prvního čtení má návrh jít v září, ne všichni se však dívají na přijetí zákona pozitivně. I z řad některých subjektů bezpečnostních služeb, kterým pravděpodobně současný stavy vyhovuje, se ozývají negativní hlasy. Chceme-li bezpečnostní služby povýšit na obdobnou úroveň jako je tomu v jiných zemích EU, chceme-li aby tyto firmy byly spolehlivé a pro společnost přínosné, chceme-li alespoň výrazně omezit šedou zónu, měli bychom zákon, pokud se naše návrhy přijmou, podpořit.

Hovořil jste o Bezpečnostní sekci, jaké je její postavení v rámci Hospodářské komory ČR?

Odborné sekce zřídila Hospodářská komora ČR jako poradní orgány svého představenstva. Členy sekcí jsou zejména členové komory, volených orgánů, zaměstnanců regionálních úřadů, živnostenských společenstev a také odborníků z vědeckých, akademických, odborných a jiných institucí. To se týká i naší Bezpečnostní sekce. V současnosti máme 40 členů, ale jejich aktivita a zapojení do činnosti sekce, je velmi rozdílná.

V červenci jste na 32. sněmu HK ČR byl znovuzvolen do představenstva Hospodářské komory. Jak je důležitá pro váš obor účast ve vedení Komory?

Za kandidáta do představenstva mě navrhlo autorizované živnostenské společenstvo HK ČR Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm. Podporu jsem získal i od Profesní unie služby pro podnikání a ostatní. Děkuji delegátům za zvolení. Je samozřejmě dobře, že obor bezpečnostních služeb má v představenstvu svého zástupce, který může prosazovat klíčová opatření pro obor bezpečnostních služeb. Ten se navíc dotýká mnohem širšího okruhu podnikatelů.

Koho Asociace Grémium Alarm reprezentuje a jaké je její poslání?

AGA je profesní sdružení firem vyvíjejících podnikatelskou, pracovní nebo jinou činnost v oblasti bezpečnostních technických služeb a zařízení sloužících k ochraně osob, majetku a informací. AGA má cca 100 řádných členů z celé republiky, a to jak nadnárodní koncerny, tak i malé právnické či fyzické subjekty, má i tři kolektivní členy s více než 150 členy. Asociace se za 28 let svého působení na českém trhu stala silnou, respektovanou a nezávislou organizací, 19 let je členem evropské asociace EURALARM. Součástí asociace je Centrum technické normalizace pro bezpečnostní služby AGA, které zpracovává české, evropské a mezinárodní normy z oblasti bezpečnosti, včetně elektrické požární signalizace. Pro odbornou činnost má AGA od roku 2001 zřízen Inspekční orgán AGA, s.r.o., který posuzuje shodu projektů a montáží bezpečnostní techniky s normami a normativními dokumenty a provádí technické poradenství pro zájemce o kvalitní zabezpečení a pomoc při výběrových řízeních.

Články autora Miroslav Beneš

Nejnovější články

Trendy
Timber Praha – první udržitelná dřevostavba bytových domů v Praze

Domy komorního charakteru Timber Praha obsahují 62 jednotek...

Arcus City – v blízkosti přírody, na dosah...

Expertní pohled
Fulfillment: Revoluce v logistice

Fulfillment není jen proces doručování zboží, je to...

Majitelé e‑shopu se nemusejí starat o kapacitu skladových...

Nicméně vize značky LOG4U sahá daleko za pouhé...

Společnost Geek+ přinese špičkové mobilní roboty pro přepravu...

Trendy
Perfektní klima pro elektrické vozy

Všude tam, kde jsou kladeny vysoké požadavky na výkon,...

HVH topení přeměňuje stejnosměrný elektrický proud na teplo...

Pokud máte benzinové nebo naftové auto, je pro...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Fulfillment: Revoluce v logistice

Fulfillment není jen proces doručování zboží, je to...

Majitelé e‑shopu se nemusejí starat o kapacitu skladových...

Nicméně vize značky LOG4U sahá daleko za pouhé...

Společnost Geek+ přinese špičkové mobilní roboty pro přepravu...

Analýzy
Vědí, ale nepřipravují se

„Výsledky průzkumu nás překvapily. Odhalily, že připravenost na...

Ale právě v tom je ta šance. „ESG je...

A jak tedy průzkum zrealizovaný BDO Hungary dopadl? Naprostá...

„Důvodem je také více peněz na investice a také...

Ačkoli si firmy jsou vědomy potřeby udržitelného fungování,...

Expertní pohled
Pět největších trendů v oblasti SASE pro rok 2024

Vedle toho se IT bezpečnostní týmy musí vypořádat...

Mít produkty od více dodavatelů téměř vždy vede...

SASE umožňuje přijetí zero-trust technologie. Princip zero-trust spočívá...

„Integrovaná řešení SASE musí být vybavena umělou inteligencí...

Dá se očekávat, že SASE bude plně flexibilní...

Monitorování digitálních zkušeností (DEM) je dnes často považováno...