×

SLEDUJTE SNĚM HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ONLINE – VE STŘEDU 31. KVĚTNA

Středa 31. května 2023
Přihlásit se / Zaregistrovat se
ikona hodiny9. 8. 2021 17:02

Komora chce skoncovat s papírováním

Hospodářská komora bude pro nově složenou poslaneckou sněmovnu připravovat návrhy na změnu zákoníku práce, která by umožnila zaměstnavatelům a zaměstnancům daleko více využívat datové schránky a další digitální nástroje. Zaměstnavatelům i zaměstnancům by se mělo ulevit od zbytečného papírování spojeného s doručováním písemností v pracovně právních vztazích, zvlášť v době raketového růstu práce mimo pracoviště zaměstnavatele.

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Hospodářská komora se rozhodla aktivněji vstoupit do této oblasti, a proto zpracuje návrh změny zákoníku práce, který by umožňoval zaměstnavatelům a zaměstnancům jednodušší doručování písemností prostřednictvím datových schránek nebo také uzavírat pracovní smlouvy v elektronické podobě po ověření identity účastníků.

„Jsme v 21. století, ale zákoník práce stále nařizuje zaměstnavatelům povinnost primárně předávat dokumenty zaměstnancům fyzicky na pracovišti. Teprve až když to okolnosti neumožňují, lze zaměstnanci doručit písemnost některým z náhradních způsobů, které zákoník práce umožňuje,“ uvedl viceprezident Hospodářské komory a šéf ICT Unie Zdeněk Zajíček, který mimo jiné stál za vznikem CzechPointů nebo datových schránek.

Například zákoník práce stanoví, že do datové schránky zaměstnance může zaměstnavatel poslat dopis až poté, kdy se nejprve pokusil doručit písemnost osobně do vlastních rukou na pracovišti.

Jde o právně významná sdělení – například předání nového mzdového výměru, úpravu pracovní smlouvy, dohodu o home office, poslání na preventivní prohlídku, ale třeba i určení nástupu na dovolenou nebo odvolání z dovolené, vytýkacího dopisu či výpovědi.

„S osobním doručením se ale pojí řada komplikací, které zesílila koronavirová krize. Lidé pracují třeba z domova, mohou mít covid-19 nebo se mohou kvůli této nákaze bát někam chodit přebírat dokumenty. Obdobné problémy mají se stávající úpravou i zaměstnanci, které zákoník práce také nutí doručovat písemnosti zaměstnavateli osobně či na papíře poštou, jako bychom byli v minulém století,“ upřesnil Zajíček.

Hospodářská komora proto navrhuje, aby stát zaměstnavatelům a zaměstnancům umožnil doručování písemností prostřednictvím datových schránek, e-mailu s podpisem či elektronickou identifikací nebo jiného důvěryhodného systému vždy, když se na tom zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnou.

Stávající velké omezení možnosti elektronického doručování v pracovněprávních vztazích označuje za zbytečnou přítěž 44 % zaměstnavatelů s více než 250 zaměstnanci. Stejný názor sdílí ale i čtvrtina nejmenších firem, jak vyplývá z nových dat získaných od firem, které Hospodářská komora České republiky zastřešuje.

„Věřím, že odbory, které přirozeně hájí zájmy zaměstnanců, nebudou elektronizaci doručování písemností v pracovně právních vztazích bránit. Myslím si, že i dohody v pracovněprávních vztazích by bylo možné uzavírat po jednoznačné elektronické identifikaci na dálku. Pokud se na tom zaměstnavatel se zaměstnancem chtějí domluvit, nevidím důvod, proč jim to neumožnit. Covid nám ukázal, že dříve nevyužívaný home office se stal naprosto běžnou součástí naší práce. Proč tedy neumožnit zaměstnancům a zaměstnavatelům uzavření smlouvy elektronicky, když už i výkon práce bude zajišťován na dálku. Jsem přesvědčen, že to je trend, kterému bychom měli jít společně naproti a nevyhýbat se tomuto tématu,“ uzavřel Zajíček.

Články autora Miroslav Diro

Nejnovější články

Aktuality
Ministerstvo navrhuje polovodičovou investiční pobídku

„Čipy tvoří základ mnoha výrobků, bez kterých si...

Čipy jsou strategickým průmyslovým odvětvím, které generuje vysokou...

Trendy
Praha přivítá největší bitcoinový veletrh Evropy

Patří mezi nejvlivnější bitcoinové maximalisty a hlavní postavy...

Ambicí pořadatelů BTC Prague je mimo jiné oslovit...

Cestovní ruch
I v Česku můžete zažít tisíc krás na sto kilometrech

První etapu můžeš začít v Petrovicích. Na nultém...

V páté etapě vedoucí z Jetřichovic proběhneš Pavlinino...

Kdo projde Hřebenovku Českým Švýcarskem, uvidí ho jinýma...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
ČNB posouvá diskusi o poklesu sazeb na konec roku

Tomáš Holub v rozhovoru pro Patria.cz dokonce zmínil,...

Pro pozdější pokles sazeb hovoří také výsledky posledního...

Expertní pohled
Klíčem úspěchu digitální transformace jsou lidé

Celý Summit zahájil Robbie Kearns, Salesforce Vice President...

Tento i další trendy se pak prolínaly i...

Z konkrétních řešení z praxe, které byly zaměřené...

Celou akcí provedl hosty Jiří Mach, spoluzakladatel české...

Expertní pohled
E-shopy se snaží udržet si zákazníky, přesycené slevami

V loňském roce poprvé plošně klesly tržby e-shopů...

I aktuální doba poklesů poptávky je doprovázená snahou...

Potvrzuje tím i další z klíčových stavebních kamenů:...

Jedním z důvodů, proč Češi přestali slyšet na...

Nároky na levnou dopravu se netýkají jen zahraničního...

A pokračovat bude také boj o hvězdičky. Investice...