Pondělí 15. července 2024
ikona hodiny9. 8. 2021 17:02

Komora chce skoncovat s papírováním

Hospodářská komora bude pro nově složenou poslaneckou sněmovnu připravovat návrhy na změnu zákoníku práce, která by umožnila zaměstnavatelům a zaměstnancům daleko více využívat datové schránky a další digitální nástroje. Zaměstnavatelům i zaměstnancům by se mělo ulevit od zbytečného papírování spojeného s doručováním písemností v pracovně právních vztazích, zvlášť v době raketového růstu práce mimo pracoviště zaměstnavatele.

Miroslav Diro Miroslav Diro autor

HK ČR

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Hospodářská komora se rozhodla aktivněji vstoupit do této oblasti, a proto zpracuje návrh změny zákoníku práce, který by umožňoval zaměstnavatelům a zaměstnancům jednodušší doručování písemností prostřednictvím datových schránek nebo také uzavírat pracovní smlouvy v elektronické podobě po ověření identity účastníků.

„Jsme v 21. století, ale zákoník práce stále nařizuje zaměstnavatelům povinnost primárně předávat dokumenty zaměstnancům fyzicky na pracovišti. Teprve až když to okolnosti neumožňují, lze zaměstnanci doručit písemnost některým z náhradních způsobů, které zákoník práce umožňuje,“ uvedl viceprezident Hospodářské komory a šéf ICT Unie Zdeněk Zajíček, který mimo jiné stál za vznikem CzechPointů nebo datových schránek.

Například zákoník práce stanoví, že do datové schránky zaměstnance může zaměstnavatel poslat dopis až poté, kdy se nejprve pokusil doručit písemnost osobně do vlastních rukou na pracovišti.

Jde o právně významná sdělení – například předání nového mzdového výměru, úpravu pracovní smlouvy, dohodu o home office, poslání na preventivní prohlídku, ale třeba i určení nástupu na dovolenou nebo odvolání z dovolené, vytýkacího dopisu či výpovědi.

„S osobním doručením se ale pojí řada komplikací, které zesílila koronavirová krize. Lidé pracují třeba z domova, mohou mít covid-19 nebo se mohou kvůli této nákaze bát někam chodit přebírat dokumenty. Obdobné problémy mají se stávající úpravou i zaměstnanci, které zákoník práce také nutí doručovat písemnosti zaměstnavateli osobně či na papíře poštou, jako bychom byli v minulém století,“ upřesnil Zajíček.

Hospodářská komora proto navrhuje, aby stát zaměstnavatelům a zaměstnancům umožnil doručování písemností prostřednictvím datových schránek, e-mailu s podpisem či elektronickou identifikací nebo jiného důvěryhodného systému vždy, když se na tom zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnou.

Stávající velké omezení možnosti elektronického doručování v pracovněprávních vztazích označuje za zbytečnou přítěž 44 % zaměstnavatelů s více než 250 zaměstnanci. Stejný názor sdílí ale i čtvrtina nejmenších firem, jak vyplývá z nových dat získaných od firem, které Hospodářská komora České republiky zastřešuje.

„Věřím, že odbory, které přirozeně hájí zájmy zaměstnanců, nebudou elektronizaci doručování písemností v pracovně právních vztazích bránit. Myslím si, že i dohody v pracovněprávních vztazích by bylo možné uzavírat po jednoznačné elektronické identifikaci na dálku. Pokud se na tom zaměstnavatel se zaměstnancem chtějí domluvit, nevidím důvod, proč jim to neumožnit. Covid nám ukázal, že dříve nevyužívaný home office se stal naprosto běžnou součástí naší práce. Proč tedy neumožnit zaměstnancům a zaměstnavatelům uzavření smlouvy elektronicky, když už i výkon práce bude zajišťován na dálku. Jsem přesvědčen, že to je trend, kterému bychom měli jít společně naproti a nevyhýbat se tomuto tématu,“ uzavřel Zajíček.

Články autora Miroslav Diro

Nejnovější články

Aktuality
Originalita v kultuře: Symfonie zednářů, Mozart i Ellington

Každý zná osm tónů stupnice, ale jen genius...

Téma LVHF 2024 se odráží i v programu...

Na svůj osobní seznam výjimečných zážitků 2024 si...

Hudba a zednářství mají silné pouto. Jak silné...

Aktuality
Průzkum v Českém Švýcarsku: Národní park je dobrý soused

„Jsou to dva roky, co Národní park České...

„Jak ukazuje hned několik výsledků z reprezentativního šetření,...

Z dotazování vyplynulo, že většina obyvatel obcí národního...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...

Nejnovější Expertní pohled

Analýzy
Firmy se na nový zákon o kyberbezpečnosti příliš nechystají

Průzkumu se od letošního února do dubna zúčastnilo...

Průzkum také ukázal, že IT experti odpovědní za...

Průzkum se dále zaměřil na rozpočet společností pro...

Pouze 41 % dotázaných firem plánuje využít možnost...

Cestovní ruch
Základní tipy pro kyberbezpečnost na cestách

Kybernetická hygiena je jako ta osobní – základem...

Nejdůležitějším bodem v ochraně proti kybernetickým útokům je „záplatovat“...

Připojení k veřejné Wi-Fi s sebou nese rizika, zejména...

Analýzy
Průzkum CBRE: Věřitelé v Evropě jsou otevřeni podnikání

„Celkem 63 % respondentů předpokládá zvýšení úvěrové aktivity....

Průmyslové nemovitosti a projekty nájemního bydlení jsou nejvíce...

Dvě třetiny dotázaných předpokládají, že požadavky na poskytování...