Čtvrtek 30. května 2024
ikona hodiny10. 12. 2021 07:20

Veřejná správa prodělává na stavbách více než čtvrtinu ceny

Podle tří pětin dotázaných veřejná správa investuje včas do rekonstrukcí svých staveb pouze v některých případech. V horším stavu jsou inženýrské stavby. Pokud by veřejná správa zadávala rekonstrukce včas, mohla by ušetřit až 27 % z ceny zakázky.

Veronika Blížkovská autor

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Za posledních 10 let se stavební společnosti setkali v průměru se 4,5 stavbami, kde rekonstrukce již nebyla možná z důvodu havarijního stavu. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q4/2021 zpracované analytickou společností CEEC Research za podpory spoluorganizátora společnosti Central Group.

Graf: CEEC Research Graf: CEEC Research

Podle 36 % dotázaných stavebních společností neinvestuje veřejná správa včas do rekonstrukcí svých staveb a stavby jsou často v tak ve stavu, který vyžaduje finančně náročnější rekonstrukci. Podle 60 % dotázaných investují do rekonstrukcí staveb včas pouze někteří investoři. Zbylá 4 % dotázaných jsou názoru, že veřejná správa do rekonstrukcí staveb včas investuje. „Jestliže chceme provádět rekonstrukci stavby, tak u ní zřejmě není něco v pořádku. Buď se jedná o neuspokojivý stav nemovitosti, nebo dochází ke změně jejího využití. Velmi často je to kombinace obou těchto skutečností. Stále přitom převažují stavby, které jsou ve špatné kondici zaviněné zanedbanou údržbou v minulosti. Nesmíme také zapomínat, že každá stavba má svoji životnost a není budována na tisíc let. Přitom se nemusí nutně jednat jen o stavby ve veřejném vlastnictví. U mnoha starších budov je problém i to, že jejich využití je pro majitele velmi obtížné nebo neekonomické. Občas vidíme, že veřejná správa je při využití svých nemovitostí bezradná a neví, na co by budovu vlastně použila. Nejdůležitější je přitom u rekonstrukce prvotní rozvaha o následném využití stavby. To je jednoznačně úloha majitele. Ten si musí také spočítat, jak bude financovat stavbu a její údržbu po celý životní cyklus. Jen čerpat peníze z dotací nestačí,“ vysvětluje Robert Špalek, předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Graf: CEEC Research Graf: CEEC Research

Stavební společnosti hodnotily stav, ve kterém jsou jim stavby předávané k rekonstrukci. Pro hodnocení byla použita škála 0–10, kdy 0 znamená běžný stav vyžadující rekonstrukci a 10 představuje stav naprosto havarijní. Stav pozemních staveb ohodnotily stavební společností 5 body z 10 možných a stav staveb inženýrských ohodnotily 7 body z 10 možných.

Graf: CEEC Research Graf: CEEC Research

Podle dvou třetin dotázaných stavebních společností by veřejná správa mohla ušetřit na nákladech na rekonstrukci staveb, pokud by tyto zakázky zadávala včas (64 %). Téměř třetina je názoru, že by veřejná správa mohla ušetřit na takových zakázkách pouze z části (31 %). V průměru by se mohlo podle stavebních společností jednat o úsporu až 27 %. Podle 5 % dotázaných stavebních společností by včasné zadání nemělo na cenu zakázky vliv. „Obecně jsou stavby realizovány v horší kvalitě, projevující se v delším či kratším odstupu po dokončení, z hlediska pojišťovny však neevidujeme vyšší procento pojistných událostí u veřejných zakázek než u zakázek soukromých,“ doplňuje  Libor Libich, ředitel útvaru korporátního obchodu společnosti Generali Česká pojišťovna.

Zajímali jsme se také o to, zdali se stavební společnosti setkali se situací, kdy již rekonstrukce stavby nebyla možná kvůli jejímu havarijnímu stavu a muselo být přikročeno k demolici. Téměř třetina dotázaných společností se s takovou situací již setkala (32 %), nesetkalo se s ní 68 % dotázaných. Stavební společnosti, které se s takovou situací setkali uvádí, že v posledních deseti letech se takový případ vyskytl v průměru u 5 staveb, kde realizovala zakázky na rekonstrukci stavby. „Nechci se pouštět do paušálních hodnocení, vždy záleží na konkrétním případu. Rekonstrukce ze své podstaty má vždy zlepšit nevyhovující stav. Problémem u rekonstrukcí dost často bývá kvalita technické a projektové přípravy. Nicméně rekonstrukce nebo revitalizace stávajících objektů jsou cestou, jak dát budovám šanci na jejich další využití. Oceňuji, že se v posledních letech např. daří připravovat rekonstrukce nejvýznamnějších historických objektů v Praze a tím je zachránit pro další generace. Nasbírali jsme spoustu cenných zkušeností při opravě Negrelliho viaduktu i Státní opery a rádi je zúročíme na dalších podobných stavbách, které patří do kulturního dědictví,“ doplňuje Tomáš Koranda, předseda představenstva a generální ředitel společnosti HOCHTIEF CZ.

Články autora Veronika Blížkovská

Nejnovější články

Cestovní ruch
Ekonomický význam cestovního ruchu v regionech vzrostl

V roce 2022 činil celkový objem výdajů za...

Přes pomoc různých subvenčních programů v oblasti zaměstnanosti...

Cestovní ruch
Míra rizika úpadku cestovní kanceláře činí 0,1 %

Míra rizika úpadku CK v ČR je velmi...

Na českém trhu nyní operuje celkem 596 cestovních...

Pohled z praxe
I u zelených kancelářských budov je prostor pro úsporu nákladů

To je samo o sobě potvrzením environmentálně šetrného...

Každopádně do budoucna CBRE plánuje neusnout na vavřínech....

Nejnovější Analýzy

Analýzy
DDoS útoky nejčastěji přicházejí z Ruska

Ty jsou přitom klíčové pro fungování internetu tak,...

Podle přehledu DDoS útoků zachycených službami FlowGuard společnosti...

Cestovní ruch
Udržitelné cestování: Mladí lidé jdou příkladem

Pojem udržitelné cestování zná pouze každý pátý Čech....

Mezi hlavní bariéry pro udržitelné cestování patří časová...

Z výzkumu vyplynulo, že je třeba pojmout problematiku opravdu...

Analýzy
71 % zaměstnanců má zájem se vzdělávat

„V minulosti byly programy školení a vzdělávací kurzy...

„V praxi to znamená, že zaměstnanci mají větší...

Co se týče motivací ke vzdělávání v zaměstnání,...

Co se týká další části průzkumu JobsIndex na...

„Ne všichni zaměstnanci jsou však s přístupem zaměstnavatelů...