Středa 28. února 2024
ikona hodiny11. 8. 2022 14:43

Proč nápad ČNB investovat do zlata není nejlepší

Nový guvernér ČNB Aleš Michl se netají záměrem navýšit podíl, který v aktivech ČNB zaujímá zlato. Je to dobrý záměr? 

Michal Skořepa Michal Skořepa autor

ekonom České spořitelny a člen Výboru pro rozpočtové prognózy

Foto: Shutterstock.com Zato jako investice ČNB? Ano i ne! Foto: Shutterstock.com

Právě zlato je velmi často atraktivní i pro ty nejméně znalé a zkušené investory. Tam samozřejmě Aleše Michla a jeho tým neřadím! Proto je dobré si zrekapitulovat jeho základní investiční vlastnosti zlata. Nechejme stranou, jak se mezi sebou liší z pohledu transakčních nákladů a různých druhů rizik jednotlivé konkrétní způsoby expozice na zlato, jako je držba fyzického zlata doma, jeho držba na dálku, investice do akcií firem těžících zlato, různé deriváty a podobně. Základní vlastnosti jsou dvě: Jeho výnos je dlouhodobě menší než třeba u akcií a zvyšuje se spíše ve špatných časech a snižuje v časech dobrých. Jinými slovy, výnos ze zlata jde proti výnosu z akcií.

Graf: ČS Graf: ČS

Proto já osobně pokládám vložení části portfolia do zlata za jeden z rozumných způsobů snižování rizika u investic krátkodobých, respektive u investic, u nichž nelze vyloučit, že je budeme potřebovat velmi rychle převést na peníze. V tomto smyslu se zlato podobá třeba státním dluhopisům.

Naproti tomu při investování na dlouhá léta mi dává zlato – a to jen ve fyzické podobě – smysl pouze snad v případě obav z nějaké technologické katastrofy, v jejímž důsledku přestane moderní finanční systém fungovat a hodnotu si udrží právě jen drahé kovy a podobná všeobecně přijímaná nefinanční aktiva.

Pro účely ČNB se proto snaha zvýšit podíl zlata nezdá jako rozumná. Uvnitř likviditní tranše – tvoří zhruba čtvrtinu celkových devizových rezerv – to nedává smysl, protože tuto tranši, nachystanou pro případy, kdy by bylo třeba rychle intervenovat, drží ČNB pouze ve vysoce likvidních, krátkodobých, nízkorizikových instrumentech, jako jsou vklady v centrálních bankách, státní pokladniční poukázky a podobně. A tam by zlato vnášelo nežádoucí riziko.

U zbylých tří čtvrtin devizových rezerv ČNB, tedy u takzvané investiční tranše, se nečeká využití pro nenadálé intervence; naopak se předpokládá velmi dlouhý investiční horizont, a tudíž je zde mnohem větší důraz na výnos. Zlato do tohoto obrázku moc nepasuje, protože z dlouhodobého hlediska je jeho výnosnost oproti akciím menší.

Ale jde samozřejmě o věc míry: čím víc chce bankovní rada u investiční tranše přece jen vedle dlouhodobého výnosu brát v úvahu i krátkodobá rizika (pro což ovšem moc nevidím důvody), tím víc držba aspoň malé části tohoto portfolia ve zlatě jistý smysl dává.

Články autora Michal Skořepa

Nejnovější články

Cestovní ruch
The Artisan zve na Restaurant Week

„Máme radost, že se můžeme i letos zapojit...

Festivalové menu The Artisan odstartuje čerstvým jeseterem z oblíbené...

Vegetariánská varianta nabídne pokrmy plné zeleniny, včetně předkrmu...

Analýzy
S diskriminací nebo šikanou se v práci setkalo 30 % Čechů

Právní úprava whistleblowingu vešla v platnost na začátku...

Opakovaně se s diskriminací nebo šikanou setkalo v...

Výsledky Barometru totiž ukazují, že diskriminace se podle...

Dobře nastavený systém může firmu nebo organizaci přivést...

Cestovní ruch
Jednodušší cestování za poznáváním Střední Asie

Ředitel Leteckého obchodu Letiště Praha Jaroslav Filip potvrdil,...

Společnost Qanot Sharq Airlines, založená v roce 1998,...

Nejnovější Nezařazené

Nezařazené
Proč ECB nebude spěchat se sazbami dolů?

Popravdě řečeno, pro trhy nejde o žádné překvapení....

Takto přísná měnová politika ale není bez rizika....

Nezařazené
Komora oceňuje digitalizaci obchodování s automobily

„Vláda při svém nástupu slíbila maximální možnou digitalizaci....

Semináře o digitalizaci obchodu s automobily se zúčastnili...

Nezařazené
Členské firmy Jhk zabodovaly v soutěži Spokojený zákazník 2023

Sdružení českých spotřebitelů každoročně od roku 2001 vyhlašuje...

Ocenění Spokojený zákazník také vyjadřuje, že firma, která...

Tyto ocenění jsou také důkazem toho, že firmy...