×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Proč nápad ČNB investovat do zlata není nejlepší

Nový guvernér ČNB Aleš Michl se netají záměrem navýšit podíl, který v aktivech ČNB zaujímá zlato. Je to dobrý záměr? 

Michal Skořepa ikona hodiny11. 8. 2022 14:43
Foto: Shutterstock.com Zato jako investice ČNB? Ano i ne! Foto: Shutterstock.com

Právě zlato je velmi často atraktivní i pro ty nejméně znalé a zkušené investory. Tam samozřejmě Aleše Michla a jeho tým neřadím! Proto je dobré si zrekapitulovat jeho základní investiční vlastnosti zlata. Nechejme stranou, jak se mezi sebou liší z pohledu transakčních nákladů a různých druhů rizik jednotlivé konkrétní způsoby expozice na zlato, jako je držba fyzického zlata doma, jeho držba na dálku, investice do akcií firem těžících zlato, různé deriváty a podobně. Základní vlastnosti jsou dvě: Jeho výnos je dlouhodobě menší než třeba u akcií a zvyšuje se spíše ve špatných časech a snižuje v časech dobrých. Jinými slovy, výnos ze zlata jde proti výnosu z akcií.

Graf: ČS Graf: ČS

Proto já osobně pokládám vložení části portfolia do zlata za jeden z rozumných způsobů snižování rizika u investic krátkodobých, respektive u investic, u nichž nelze vyloučit, že je budeme potřebovat velmi rychle převést na peníze. V tomto smyslu se zlato podobá třeba státním dluhopisům.

Naproti tomu při investování na dlouhá léta mi dává zlato – a to jen ve fyzické podobě – smysl pouze snad v případě obav z nějaké technologické katastrofy, v jejímž důsledku přestane moderní finanční systém fungovat a hodnotu si udrží právě jen drahé kovy a podobná všeobecně přijímaná nefinanční aktiva.

Pro účely ČNB se proto snaha zvýšit podíl zlata nezdá jako rozumná. Uvnitř likviditní tranše – tvoří zhruba čtvrtinu celkových devizových rezerv – to nedává smysl, protože tuto tranši, nachystanou pro případy, kdy by bylo třeba rychle intervenovat, drží ČNB pouze ve vysoce likvidních, krátkodobých, nízkorizikových instrumentech, jako jsou vklady v centrálních bankách, státní pokladniční poukázky a podobně. A tam by zlato vnášelo nežádoucí riziko.

U zbylých tří čtvrtin devizových rezerv ČNB, tedy u takzvané investiční tranše, se nečeká využití pro nenadálé intervence; naopak se předpokládá velmi dlouhý investiční horizont, a tudíž je zde mnohem větší důraz na výnos. Zlato do tohoto obrázku moc nepasuje, protože z dlouhodobého hlediska je jeho výnosnost oproti akciím menší.

Ale jde samozřejmě o věc míry: čím víc chce bankovní rada u investiční tranše přece jen vedle dlouhodobého výnosu brát v úvahu i krátkodobá rizika (pro což ovšem moc nevidím důvody), tím víc držba aspoň malé části tohoto portfolia ve zlatě jistý smysl dává.

Nejnovější články

Aktivity HK ČR
Vybrat si správnou práci je výhra pro všechny

„Školáci často tuší, čemu by se v budoucnu...

KHK KK může veškeré akce a projekty pořádat...

Trendy
Usměvavou recepční stroj ve všech směrech nenahradí

Dobrým příkladem technologií, které před nedávnem ohlásily nástup...

Moderní kancelářské budovy a její recepce se také...

V čem technologie v budovách přinášejí neocenitelnou pomoc,...

To, co platí ve vztahu technologie vs. člověk...

Expertní pohled
Klíčem k obnovení rovnováhy v retailu je redistribuce

Koronavirová pandemie a s ní spojené dlouhé čekací...

Až do vypuknutí pandemie koronaviru využívali obchodníci k...

Po více než roce striktních opatření se situace...

Ukazuje se, že stávající objednávkové a predikční systémy...

Nejnovější Názory

Názory
Vysokorychlostní tratě v Česku: A budou vůbec fungovat?

V této situaci již SP ŽUP fakticky ztrácí...

Názory
Rozhodnutí ČNB bere koruně vítr z plachet

K ponechání stávajících sazeb se ČNB rozhodla přesto,...

Citlivost investorů na výši sazeb dobře dokládá propad...

Názory
ECB zvýšila sazby nejvýrazněji za více než 20 let

Výrazné zvýšení sazeb ze strany Evropské centrální banky...

Vyšší úrokové sazby v eurozóně spolu se stále...