Úterý 27. února 2024
ikona hodiny27. 10. 2022 14:13

V čem jsou vady vládního návrhu na novou daň

Vládní návrh na novou daň – v návrhu státního rozpočtu na rok 2023 se označuje jako daň z neočekávaného zisku – má hned několik vad.

Michal Skořepa Michal Skořepa autor

ekonom České spořitelny a člen Výboru pro rozpočtové prognózy

Foto: Shutterstock.com Vládní návrh na novou daň má vady Foto: Shutterstock.com

Samozřejmě první úroveň námitek je taková, že snaha nějakou výši zisku označit za nadměrnou, neočekávanou a podobně je špatně jaksi zgruntu, principiálně. Je ale zřejmé, že většina nynější politické reprezentace tuto snahu neodmítá.

Sestupme tedy o stupeň níž, na úroveň námitek proti způsobu, jakým vláda navrhuje tuto daň počítat. Zde najdeme dvě základní vady.

První vadou je selektivnost: test nadměrnosti zisku je ve vládním návrhu uplatňován jen na několik vybraných sektorů, nikoli na celou ekonomiku v režimu padni komu padni. To vytváří v hlavách investorů (všech, nejen zahraničních) nejistotu: které firmy a podle jakého zjednodušeného klíče označí česká vláda (tato nebo kterákoli budoucí) jako přespříliš ziskové příště? Arbitrárnost založená jen na jednoduchých signálech – například že sazba na vkladech bank v ČNB je vysoká, a proto jsou zisky bankovního sektoru nyní nadměrné jistě mnohem víc než v jiných sektorech ekonomiky – musí každého investora zarazit.

Graf: ČS Graf: ČS

Druhá vada se týká konstrukce testu nadměrnosti zisku: nebere v úvahu ani vývoj velikosti daného sektoru v čase, ani vývoj inflace a ani výkyvy ziskovosti v čase kvůli různým šokům. Pokud bychom chtěli tyto faktory vzít v úvahu, měli bychom zkoumat nikoli absolutní výši zisku v korunách, nýbrž míru ziskovosti a zdaňovat zisk, který odpovídá té části aktuální míry ziskovosti, která přesahuje nějaký dlouhodobý průměr. A zkoumat bychom měli dobu delší než pouhé čtyři roky 2018-2021.

Konkrétně v bankovním sektoru lze míru ziskovosti počítat jako podíl zisku a aktiv. Tento podíl byl zejména v letech 2020-2021 extrémně nízký. Brát jako základ pro výpočet očekávaného zisku absolutní výši zisku a jen za roky 2018-2021 je, přinejmenším co se bankovního sektoru týče,  zřetelně špatně.

Články autora Michal Skořepa

Nejnovější články

Aktuality
Moravskoslezský kraj tahounem v zelených a chytrých řešeních

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)...

Čtyři vzájemně propojené živé laboratoře mají za cíl...

Důležitou součástí bude sledování změn v regionu optikou...

„Vzdělání, podnikání, inovace a spolupráce státní správy se...

Cestovní ruch
Cestovní ruch pro všechny

V úvodním slovu doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D....

Ing. Dagmar Zorková, Ph.D. z Panevropské univerzity zdůraznila, že...

V rámci workshopu se účastníci konference dozvěděli bližší informace...

Cestovní ruch
Nové výzvy i posílení spolupráce

Czech Convention Bureau funguje v rámci organizační struktury...

„Spolupráci mezi regionálními subjekty vnímáme jako klíčovou pro...

Nejnovější Analýzy ze Spořky

Analýzy ze Spořky
V ČR je proti průměru EU o pětinu levněji

Mezi jednotlivými složkami spotřebitelského koše však panují výrazné...

V roce 2022 přišel inflační šok. V důsledků...

Nejvíce se zvýšily ceny v oblasti stravování a...

Za rok 2023 klienti České spořitelny v Polsku...

Na české domácnosti inflační vlna dopadla tak silně...

Za rok 2024 by inflace v ČR měla...

Analýzy ze Spořky
Narativy, inovace, klam a tření

Experiment ukázal, že v Austrálii, Francii, Německu, Švýcarsku...

Inovace vysvětlují polovinu dlouhodobého ekonomického růstu. Pro srovnání:...

Výzkumníci Anthropic zjistili, že velký jazykový model (LLM)...

Drtivá většina – až 90 % – světového...

Analýzy ze Spořky
České zdravotnictví hledá správný směr

Celkové běžné výdaje na zdravotní péči v ČR...

Systém českého zdravotního pojištění se po celosvětové finanční...

Úhradová vyhláška na rok 2024 více podporuje dostupnost...

Od roku 2015 stoupají v ČR tržby v...