×

SLEDUJTE SNĚM HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ONLINE – VE STŘEDU 31. KVĚTNA

Středa 31. května 2023
Přihlásit se / Zaregistrovat se
ikona hodiny21. 3. 2023 08:53

Udržitelnost je v současné době velké téma

Většinou se o něm hodně mluví a realita se málo mění. Na Katedře cestovního ruchu Vysoké školy ekonomické byl dokončen projekt UNESCO sites – balanced and sustainable tourism development, který ukázal, že iniciativa a vůle k posunům rozhodně je.

Zuzana Kvítková autor

Katedra cestovního ruchu Fakulty mezinárodních vztahů VŠE Praha

Foto: Shutterstock.com Františkovy Lázně Foto: Shutterstock.com

Indikátory udržitelnosti jsou metriky, které měří sociální, ekonomickou a environmentální výkonnost destinace. Používají se ke sledování rozvoje směrem k cílům udržitelnosti a k identifikaci oblastí, které potřebují zlepšení. Existuje však několik zásadních překážek, které mohou monitorování ztížit. Jednou z nejvýznamnějších překážek je nedostatek dat. Mnoho dat se shromažďuje na regionální úrovni, která není dostatečně přesná a pro menší místa je nelze použít. Některé destinace nemají odborné znalosti pro sběr a analýzu dat. Shromažďování a analýza dat mohou být nákladné a mnoho míst nemusí mít prostředky na investice do monitorování udržitelnosti. To může ztížit identifikaci oblastí, které potřebují zlepšení, a vyvinout účinné strategie pro dosahování cílů.

Visegrad Fund

Výstupy ve formě Best practices jako inspirace a Případové studie pro výchovu budoucích pracovníků cestovního ruchu jsou k dispozici zde.

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Další komplikací je nedostatečná standardizace indikátorů udržitelnosti. Neexistuje jediný soubor indikátorů, který by byl všeobecně přijímán pro měření udržitelnosti. Některé destinace mohou používat různé indikátory nebo měřit indikátory různými způsoby. Kromě toho mohou existovat politické překážky pro sledování ukazatelů udržitelnosti. Památky UNESCO se často nacházejí v oblastech, kde se střetávají různé zájmy, a politické zájmy mohou dostat přednost před otázkami udržitelnosti.

Kromě toho je důležité zapojit zúčastněné strany do monitorovacího procesu a zajistit, aby byla v rozhodovacích procesech věnována náležitá váha otázkám udržitelnosti. Investováním do monitorování udržitelnosti a zapojením zúčastněných stran do procesu je možné zajistit, že tyto lokality zůstanou zachované jako cenné kulturní, přírodní a historické památky.

Projekt Visegradského fondu UNESCO sites – balanced and sustainable tourism development se zaměřil právě na menší místa UNESCO, kde prakticky na všechny tyto překážky narážejí. Výsledkem analýzy dostupné literatury, diskuzí, výzkumů a workshopů je metodika, kde manažeři destinace mohou odhadnout svoji pozici z hlediska udržitelnosti a atraktivity pro turisty. Ačkoliv se metodika snaží respektovat specifika a překážky menších měst, má své limity v komplexnosti, právě z důvodu zásadního nedostatku některých dat, zejména v ekonomickém pilíři. Celá řada indikátorů by vyžadovala primární výzkumy, sběr dat a hlavně jejich pravidelné opakování. Proto je možné vyzkoušet i jednotlivé sety indikátorů. Více informací na webové stránce projektu.

Výzkum probíhal na čtyřech úrovních – obyvatelé, turisté, podnikatelé, a municipality a DMO. Zatímco pro manažery a starosty byly nejdůležitější ekonomické a kapacitní ukazatele, pro obyvatele byly důležité ekonomické a sociální indikátory. Turisté zase nejvíce ocenili prostředí, bezpečnost a hygienické podmínky a popularitu destinace.

Nejnovější články

Aktuality
Podnikatelé zvolili prezidentem HK ČR Zdeňka Zajíčka

Zdeněk Zajíček získal 190 hlasů, jeho protikandidát Martin...

Vedle současných viceprezidentů – Radka Jakubského, Romana Pommera,...

Sněm Hospodářské komory: Sněm je nejvyšším orgánem Hospodářské...

Aktuality
Komunikace s politickou reprezentací nebyla vždy snadná

Vážený pane premiére, pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážené...

Pane premiére, vážení hosté, dámy a pánové, závěrem...

Cestovní ruch
Praha láká turisty na brutalistní stavby

„Souzníme s Vladimírem 518 v tom, že chceme...

„Největší odkaz této architektury do dnešní doby je...

„Ať už se jedná o prohlídky Kongresového centra,...

Nejnovější Cestovní ruch

Cestovní ruch
Praha láká turisty na brutalistní stavby

„Souzníme s Vladimírem 518 v tom, že chceme...

„Největší odkaz této architektury do dnešní doby je...

„Ať už se jedná o prohlídky Kongresového centra,...

Cestovní ruch
I v Česku můžete zažít tisíc krás na sto kilometrech

První etapu můžeš začít v Petrovicích. Na nultém...

V páté etapě vedoucí z Jetřichovic proběhneš Pavlinino...

Kdo projde Hřebenovku Českým Švýcarskem, uvidí ho jinýma...

Cestovní ruch
Pro udržitelnost cestovního ruchu je klíčová vyváženost

Udržitelnost probírají odborníci na cestovní ruch a související...

„Svět se změnil, po covidu je úplně jiný....

„Evropa jako celek je lídrem v udržitelnosti. Vynikajícími...