×

SLEDUJTE SNĚM HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ONLINE – VE STŘEDU 31. KVĚTNA

Středa 31. května 2023
Přihlásit se / Zaregistrovat se
ikona hodiny23. 3. 2023 07:51

V Jihlavě se zabývali historií v produktech cestovního ruchu

Na Vysoké škole polytechnické Jihlava se po sedmnácté setkali odborníci z akademické a aplikační sféry, aby diskutovali aktuální problémy cestovního ruchu. Hlavním tématem letošního ročníku byla historie jako součást produktů cestovního ruchu.

Ivica Linderová autor

Katedra cestovního ruchu VŠPJ

Petr Scholz spoluautor

Katedra cestovního ruchu VŠPJ

Foto: Shutterstock.com V Jihlavě odborníci diskutovali o aktuálních problémech cestovního ruchu Foto: Shutterstock.com

Konferenci již tradičně organizovala Katedra cestovního ruchu Vysoké školy polytechnické Jihlava ve spolupráci s příspěvkovou organizací Vysočina Tourism. Konference se konala pod záštitou ministra pro místní rozvoj a místopředsedy vlády ČR pro digitalizaci Ivana Bartoše, hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka a primátora statutárního města Jihlava Petra Ryšky. Mediálními partnery konference byly společnost COT group a Institut pro památky a kulturu. Jako odborní partneři konferenci podpořily CzechTourism, Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, Asociace průvodců České republiky, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a Svaz venkovské turistiky a agroturistiky. Akce se konala 15. a 16. března 2023.

Konferenci otevřel rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava Zdeněk Horák, následně účastníky uvítali Jan Fluxa, náměstek člena vlády z Ministerstva pro místní rozvoj, hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek, primátor statutárního města Jihlava Petr Ryška a ředitelka příspěvkové organizace Vysočina Tourism Oľga Königová. Dlouholetou tradici konference vyzdvihl garant konference Petr Chalupa a význam konference ve smyslu interakce mezi teorií a praxí připomněla i spoluautorka tohoto článku, vedoucí Katedry cestovního ruchu VŠPJ Ivica Linderová.

V plénu konference vystoupili zajímaví řečníci s vazbou na historii, kulturní dědictví a jeho využití v cestovním ruchu. Libor Honzárek ze Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska se zaměřil na symbiózu historie a cestovního ruchu a ve svém vystoupení zmínil příklady respektu k historii, kořenům a minulosti při revitalizaci veřejných prostor v Havlíčkově Brodě.

Účastníky konference zaujalo vystoupení Tomáše Sokologorského z hotela Grand Vígľaš na Slovensku, který přiblížil, jak je možné s respektem k historii vybudovat z ruiny středověkého hradu prosperující hotel. Uvedl několik příkladů marketingových aktivit a propojení historie s moderním hotelovým managementem.

David Štěpánek z destinační organizace Koruna Vysočiny provedl účastníky malebnou krajinou stejnojmenného kraje a představil velice zajímavý produkt pro návštěvníky cestovního ruchu – Santiniho šifru. V tomto případě se jednalo o příklad, jak zapojit historii a kulturní dědictví do produktů destinačního managementu.

V závěru plenárního zasedání vystoupila Jana Piteková z Katolické univerzity v Ružomberoku, která se podívala na vzájemný vztah ekonomie a cestovního ruchu v historickém kontextu. Do svého vystoupení nenásilně zakomponovala i příklady a zkušenosti z vlastního podnikání ve vazbě na historické dědictví a jeho atraktivitu v očích cestující veřejnosti.

V rámci dvou dní konference zaznělo kolem 40 příspěvků od tuzemských a zahraničních odborníků z akademické i aplikační sféry. Kromě zástupců vysokých škol se konference účastnili i zástupci destinačních organizací cestovního ruchu a samosprávy.

Pro účastníky konference byl připraven doprovodný program. Ve spolupráci s příspěvkovou organizací Vysočina Tourism se účastníci podívali do obce Polná, kde navštívili židovské památky. Ve večerních hodinách se pak účastníci a organizátoři konference potkali v prostorách restaurace Zverimex v Jihlavě při rautu a neformální diskusi.

Konference Aktuální problémy cestovního ruchu patří k již zavedeným a tradičním akcím v oboru. Vysoká škola polytechnická Jihlava plánuje v pořádání této akce pokračovat i v následujících letech a vytvářet tak na své půdě prostor k podnětné a nezávislé diskusi.

Nejnovější články

Aktuality
Podnikatelé zvolili prezidentem HK ČR Zdeňka Zajíčka

Zdeněk Zajíček získal 190 hlasů, jeho protikandidát Martin...

Vedle současných viceprezidentů – Radka Jakubského, Romana Pommera,...

Sněm Hospodářské komory: Sněm je nejvyšším orgánem Hospodářské...

Aktuality
Komunikace s politickou reprezentací nebyla vždy snadná

Vážený pane premiére, pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážené...

Pane premiére, vážení hosté, dámy a pánové, závěrem...

Cestovní ruch
Praha láká turisty na brutalistní stavby

„Souzníme s Vladimírem 518 v tom, že chceme...

„Největší odkaz této architektury do dnešní doby je...

„Ať už se jedná o prohlídky Kongresového centra,...

Nejnovější Cestovní ruch

Cestovní ruch
Praha láká turisty na brutalistní stavby

„Souzníme s Vladimírem 518 v tom, že chceme...

„Největší odkaz této architektury do dnešní doby je...

„Ať už se jedná o prohlídky Kongresového centra,...

Cestovní ruch
I v Česku můžete zažít tisíc krás na sto kilometrech

První etapu můžeš začít v Petrovicích. Na nultém...

V páté etapě vedoucí z Jetřichovic proběhneš Pavlinino...

Kdo projde Hřebenovku Českým Švýcarskem, uvidí ho jinýma...

Cestovní ruch
Pro udržitelnost cestovního ruchu je klíčová vyváženost

Udržitelnost probírají odborníci na cestovní ruch a související...

„Svět se změnil, po covidu je úplně jiný....

„Evropa jako celek je lídrem v udržitelnosti. Vynikajícími...