Středa 17. července 2024
ikona hodiny3. 10. 2023 07:13

BPWI: Když ženy spojí síly

Vlivná ženská síť Business & Professional Women

Psal se rok 1930, když právnička Leny Madesin Phillips založila ve Švýcarsku mezinárodní federaci Business and Professional Women. Celosvětová organizace si kladla za cíl propojit a budovat vztah mezi ženami v oblasti obchodu, šířit osvětu o rovném přístupu žen a mužů ke vzdělání i financím. Ve své činnosti neustává dodnes, naopak; její hlas získal za více než 90 let existence na síle.

Dagmar Tichá autor

Foto: Shutterstock.com Když se ženy spojí Foto: Shutterstock.com

Business and Professional Women International (BPWI) je dnes jednou z nejvlivnějších mezinárodních sítí podnikatelek a profesionálek s federacemi ve více než 100 zemích na pěti kontinentech.

Jejími členkami jsou vlivné ženy ve vedoucích pozicích, velvyslankyně, ministryně, podnikatelky, majitelky společností, vedoucí pracovnice, ale třeba i mladé podnikatelky; zkrátka ženy, které chtějí dělat více než jen byznys. Profesionální sdružení žen má od roku 1947 poradní status OSN; v současné době je více než 20 členek BPWI zástupkyněmi v OSN, jejích orgánech či souvisejících organizací.

Jednou ze zakládajících členek byla v roce 1930 také česká politička a aktivistka Františka Plamínková, která se svojí osvětovou činností u nás zasadila mimo jiné o prosazení základních ženských práv a také o vzdělávání žen; i tyto kroky vedly k pozdějšímu ukotvení volebního práva žen v československé ústavě.

Česká organizace BPW

Na tuto českou stopu navázala v roce 2010 Lenka Šťastná, když založila českou odnož organizace Business & Professional Women (BPW) s vizí, že propojení žen a jejich vzájemná podpora dokáže mnohé.

„Jsme veřejně prospěšná organizace, která v duchu filozofie BPWI propojuje aktivní ženy s cílem podpořit ekonomickou nezávislost žen. Celoročně vedeme kampaň za #rovnéodměňování, upozorňujeme na ženské vzory, organizujeme dvoudenní konferenci Equal Pay Day a mentoringové programy, dlouhodobě podporujeme téma postavení a vliv žen ve společnosti. Napomáháme však také firmám ve vytváření pracovních podmínek pro maximální možné využití potenciálu žen v práci i společnosti,“ vysvětluje Lenka Šťastná, prezidentka Business & Professional Women CR.

I díky neutuchající činnosti BPW se u nás otevřeně hovoří o tématech spojených se znevýhodněním žen. Ať už co do pohlaví, věku, platového ohodnocení či pracovního zařazení. „Našimi projekty a veškerou naší činností pomáháme posílit práva žen, překonávat různá omezení a pečovat o vzdělávání a osobní rozvoj,“ říká Lenka Šťastná.

Bohužel data a výzkumy hovoří jasně. Ani ve 21. století nemají ženy takové příležitosti a ohodnocení jako muži.

Podle reportu Světového ekonomického fóra se naše země propadla v žebříčku rovných příležitosti o neuvěřitelných 25 míst na 101. pozici ze 146 zemí. „V Evropě jsme na předposledním místě za Maďarskem a jen těsně před Kyprem… A pouze 16 procent firem má u nás ve svém top managementu ženy,“ upozorňuje Lenka Šťastná, prezidentka české BPW.

Na stejnou výplatu o 60 dní déle

Dobře si Česká republika nestojí ani v oblasti férových příjmů. „Ženy v Česku musely v loňském roce pracovat o 60 dní déle, aby dosáhly na stejnou výplatu jako muži v roce 2021. Ženy u nás v průměru vydělávají o 16,4 procent méně než muži. Průměrný rozdíl v Evropské unii přitom činí 13 procent,“ shrnuje Lenka Šťastná.

Fakta ukazují, že o rovných příležitostech žen a mužů je třeba stále hovořit; a především že je třeba se stále v této oblasti vzdělávat.

Jedním z klíčových faktorů, který by moderní společnost mohl přesvědčit, že pustit ženy tak říkajíc k válu má své zásadní přínosy, je ESG (z anglického Environmental, Social, and Governance), který odkazuje na nové požadavky v oblasti společenské odpovědnosti, správy a řízení podniků a ekologické udržitelnosti. Je to de facto hodnocení kolektivní odpovědnosti firmy v oblasti sociálních a environmentálních faktorů. Čím dál častěji je tento ukazatel celosvětově využíván v rámci celkového hodnocení firem; například k němu při stanovení ratingu přihlížejí mj. banky. Patří do něj právě i rovné postavení žen a mužů.

Ženy jsou nevyužitým potenciálem ekonomické prosperity státu

Podle analýzy poradenské společnosti McKinsey & Company skrývá větší počet žen na vrcholných pozicích potenciál ekonomického růstu. „Do diskuze o rovnosti žen a mužů je třeba vnášet fakta, nikoli jenom emoce a osamocené výkřiky. Ze závěrů studie také vyplývá, že by se český hrubý domácí produkt mohl do roku 2030 navýšit o 500 miliard. Pokud by se ženy více zapojily do ekonomických aktivit a měly by větší zastoupení v produktivnějších odvětvích a na vedoucích postech,“ uzavírá Lenka Šťastná, prezidentka české organizace BPW.

Nejnovější články

Aktuality
Strojírák letos ocení průmyslový design

„Cenou za průmyslový design chceme zvýšit povědomí o...

„Chceme také zmapovat úroveň průmyslového designu a motivovat...

Aktuality
Komora nesouhlasí s návrhem zákona o kybernetické bezpečnosti

Českým podnikatelům vadí zejména dopady zavedení prověřování bezpečnosti...

Hospodářská komora upozornila také na to, že vláda...

Expertní pohled
Letní výprodej koruny: Úrokový diferenciál opět ve hře

V podobném duchu zapůsobila na kurz koruny také...

V kombinaci s horší růstovou dynamikou jsme proto...

To samo o sobě není povzbudivá zpráva pro...

V souhrnu jsme lehce revidovali letošní výhled na...

Oproti současným úrovním vidíme prostor pro solidnější zisky...

Z pohledu ČNB zatím není slabší koruna důvodem...

Nejnovější Trendy

Analýzy
Firmy se na nový zákon o kyberbezpečnosti příliš nechystají

Průzkumu se od letošního února do dubna zúčastnilo...

Průzkum také ukázal, že IT experti odpovědní za...

Průzkum se dále zaměřil na rozpočet společností pro...

Pouze 41 % dotázaných firem plánuje využít možnost...

Trendy
Umělá inteligence se čile zabydluje ve firmách

AI může být využita jako virtuální asistent, který...

AI se stává nepostradatelným spolupracovníkem při tvorbě obsahu,...

„Manuálně přepisovat, sdílet a zpětně vyhledávat různé reporty,...

Umělá inteligence může vytvářet obrázky a grafiku na...

AI také hraje klíčovou roli v brainstormingu a...

Aktuality
Nové materiály na bázi podhoubí sklízí úspěch

Soutěž PropTech Innovation Challenge 2024 pořádaná organizací Urban...

„Projekt Mykilia byl opravdu výjimečný a jako nejinovativnější...