Úterý 27. února 2024
ikona hodiny28. 11. 2023 06:35

Konference Vzdělávání bez omezení

Překlenutí genderových rozdílů v IT a posílení role žen v digitální světe

V době, kdy se digitální gramotnost svátá klíčem k úspěchu v profesím životě a je velkým pomocníkem v životě osobním, připravuje veřejně prospěšná organizace Business & Professional Women CR konferenci Vzdělávání bez omezení: Překlenutí genderových rozdílů v IT, která se bude konat v Praze. Akce se zaměřuje na zdůraznění a rozvoj digitální gramotnosti žen a jejich propojení s nejnovějšími trendy v IT a na motivaci k aktivnímu využívání moderních technologií.

Dagmar Tichá autor

Foto: BPWCR Vzdělávání bez omezení chce smazat genderově-technologické rozdíly Foto: BPWCR

Zpráva Digital Report 2023 zpracovaná Evropskou unií ukazuje, že více než 64 procent světové populace je online a že v České republice více než 80 procent obyvatel využívá chytré mobily.

Přestože technologie jsou široce dostupné, stále existuje potřeba motivovat a vzdělávat – zejména ženy – pro jejich efektivní využití.

Dana Bérová, podnikatelka, investorka a bývalá ministryně informatiky, která bude průvodkyní programem konference zdůraznila: „Ženy ve využívání moderních technologií stále zaostávají za muži. Je zřejmé, že tím ztrácejí na trhu práce, neboť právě technologicky orientované společnosti jsou zvyklé na práci na dálku; hybridní či zcela vzdálený způsob práce je pro ně naprosto běžný. A právě takové úvazky jsou ideální pro ženy – matky. Ženy pracující na zkrácené úvazky jsou velmi výkonné, odpovědné a přinášejí potřebu strukturované spolupráce i do celého týmu. Mají rovněž velkou motivaci a chuť se zlepšovat.“

Konference Vzdělávání bez omezení

Konference se uskuteční ve čtvrtek 30. listopadu 2023 v pražském Podnikatelském a inovačním centru, je možné se připojit také online. Program bude v anglickém jazyce. Konference je realizována v rámci projektu ERASMUS+ SMALL-SCALE PARTNERSHIP PROJECT IN ADULT EDUCATION. Účast je možná bezplatně po online registraci.

Konference se zaměří na diskusi o významu aplikací a online služeb pro ekonomický, sociální a politický rozvoj a na využívání těchto technologií ženami pro zlepšení jejich pracovní pozice. Konference také nabídne platformu pro sdílení best practices a zkušeností z Maďarska a Slovenska. Mezi hosty budou odbornice z těchto zemí, které představí praktické příklady a aplikace, které mohou usnadňovat každodenní život.

Připojte se k nám a získejte nové poznatky o roli žen v IT, sdílejte své zkušenosti a nechte se inspirovat, jak mohou moderní technologie pozitivně ovlivnit vaše profesní i osobní životy.

Nejnovější články

Aktuality
Eviden ocení nejlepší počiny mladých vědců

„Na Cenu Josepha Fouriera se vždy velmi těšíme....

Své studenty mohou do soutěže přihlásit všechny výzkumné...

„Ačkoliv by někdo mohl říci, že ocenění se...

Trendy
Prognóza pro rok 2024: Stavebnictví čekají změny

Pohled expertů napříč realitním sektorem a jejich výhled...

Výhled pro evropský realitní trh pro rok 2024...

Další výzvou je velký nedostatek nových bytů, snížená...

Stále palčivějším tématem je také ochrana životního prostředí....

Ekonomická nejistota se dotýká ziskovosti společností. Využití nových...

V současnosti je k dispozici celá řada digitálních nástrojů navržených...

Expertní pohled
Cena zlata prošla korekcí. Jedná se o příležitost?

Po dosažení nejvyšší míry inflace ve výši 9,1...

Obchodníci nyní posunuli sázky na první snížení úrokových...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Eviden ocení nejlepší počiny mladých vědců

„Na Cenu Josepha Fouriera se vždy velmi těšíme....

Své studenty mohou do soutěže přihlásit všechny výzkumné...

„Ačkoliv by někdo mohl říci, že ocenění se...

Aktuality
Moravskoslezský kraj tahounem v zelených a chytrých řešeních

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)...

Čtyři vzájemně propojené živé laboratoře mají za cíl...

Důležitou součástí bude sledování změn v regionu optikou...

„Vzdělání, podnikání, inovace a spolupráce státní správy se...

Aktuality
Wienerberger obnovuje výrobu v závodech

Od ledna společnost postupně spouští závody v Hranicích,...

Wienerberger také investuje do aktivit spojených s udržitelným...

Rok 2024 bude pro stavební trh rokem očekávání...