Neděle 14. července 2024
ikona hodiny28. 11. 2023 06:35

Konference Vzdělávání bez omezení

Překlenutí genderových rozdílů v IT a posílení role žen v digitální světe

V době, kdy se digitální gramotnost svátá klíčem k úspěchu v profesím životě a je velkým pomocníkem v životě osobním, připravuje veřejně prospěšná organizace Business & Professional Women CR konferenci Vzdělávání bez omezení: Překlenutí genderových rozdílů v IT, která se bude konat v Praze. Akce se zaměřuje na zdůraznění a rozvoj digitální gramotnosti žen a jejich propojení s nejnovějšími trendy v IT a na motivaci k aktivnímu využívání moderních technologií.

Dagmar Tichá autor

Foto: BPWCR Vzdělávání bez omezení chce smazat genderově-technologické rozdíly Foto: BPWCR

Zpráva Digital Report 2023 zpracovaná Evropskou unií ukazuje, že více než 64 procent světové populace je online a že v České republice více než 80 procent obyvatel využívá chytré mobily.

Přestože technologie jsou široce dostupné, stále existuje potřeba motivovat a vzdělávat – zejména ženy – pro jejich efektivní využití.

Dana Bérová, podnikatelka, investorka a bývalá ministryně informatiky, která bude průvodkyní programem konference zdůraznila: „Ženy ve využívání moderních technologií stále zaostávají za muži. Je zřejmé, že tím ztrácejí na trhu práce, neboť právě technologicky orientované společnosti jsou zvyklé na práci na dálku; hybridní či zcela vzdálený způsob práce je pro ně naprosto běžný. A právě takové úvazky jsou ideální pro ženy – matky. Ženy pracující na zkrácené úvazky jsou velmi výkonné, odpovědné a přinášejí potřebu strukturované spolupráce i do celého týmu. Mají rovněž velkou motivaci a chuť se zlepšovat.“

Konference Vzdělávání bez omezení

Konference se uskuteční ve čtvrtek 30. listopadu 2023 v pražském Podnikatelském a inovačním centru, je možné se připojit také online. Program bude v anglickém jazyce. Konference je realizována v rámci projektu ERASMUS+ SMALL-SCALE PARTNERSHIP PROJECT IN ADULT EDUCATION. Účast je možná bezplatně po online registraci.

Konference se zaměří na diskusi o významu aplikací a online služeb pro ekonomický, sociální a politický rozvoj a na využívání těchto technologií ženami pro zlepšení jejich pracovní pozice. Konference také nabídne platformu pro sdílení best practices a zkušeností z Maďarska a Slovenska. Mezi hosty budou odbornice z těchto zemí, které představí praktické příklady a aplikace, které mohou usnadňovat každodenní život.

Připojte se k nám a získejte nové poznatky o roli žen v IT, sdílejte své zkušenosti a nechte se inspirovat, jak mohou moderní technologie pozitivně ovlivnit vaše profesní i osobní životy.

Nejnovější články

Aktuality
Originalita v kultuře: Symfonie zednářů, Mozart i Ellington

Každý zná osm tónů stupnice, ale jen genius...

Téma LVHF 2024 se odráží i v programu...

Na svůj osobní seznam výjimečných zážitků 2024 si...

Hudba a zednářství mají silné pouto. Jak silné...

Aktuality
Průzkum v Českém Švýcarsku: Národní park je dobrý soused

„Jsou to dva roky, co Národní park České...

„Jak ukazuje hned několik výsledků z reprezentativního šetření,...

Z dotazování vyplynulo, že většina obyvatel obcí národního...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Originalita v kultuře: Symfonie zednářů, Mozart i Ellington

Každý zná osm tónů stupnice, ale jen genius...

Téma LVHF 2024 se odráží i v programu...

Na svůj osobní seznam výjimečných zážitků 2024 si...

Hudba a zednářství mají silné pouto. Jak silné...

Aktuality
Průzkum v Českém Švýcarsku: Národní park je dobrý soused

„Jsou to dva roky, co Národní park České...

„Jak ukazuje hned několik výsledků z reprezentativního šetření,...

Z dotazování vyplynulo, že většina obyvatel obcí národního...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...